Nábor zaměstnanců aneb jak se připravit na pohovor online?

31. Březen 2021

Již rok se Česká republika, a vlastně i celý svět, potýká s koronavirovou epidemií, většina akcí i reakcí se přesunula do online světa a lidé se naučili řešit své povinnosti online nebo po telefonu. Tento trend se týká převážně zaměstnání, proto se stále více rozmáhají přivýdělky typu brigáda na doma a home office způsob vykonávání práce či výuky, které probíhají také online. Pracovní pozice, které to umožňují, přešly plně do režimu práce z domu. Velkým krokem kupředu je nábor zaměstnanců vedený online. Během celého roku muselo mnoho firem a zaměstnavatelů obsadit nové pracovní pozice a někteří byli nuceni vést pohovory online. Jak vést pohovor online? Jak se připravit na pohovor online? Pracovní pohovory online by se mohly zdát jednodušší na organizaci, ale není tomu tak, zaměstnavatel i uchazeč se musí na pracovní pohovor online pečlivě připravit. Jak se připravit na pohovor online?

Jak na nábor zaměstnanců online?

Zaměstnavatelé, u kterých to již v loňském roce bylo možné, přešli na nábor zaměstnanců online. Spolu s koronavirovou epidemií nebylo možné organizovat pohovory tak, jak byly firmy zvyklé. Na začátku byl strach z nákazy a ze šíření koronaviru, uprostřed byla nepraktičnost protikoronavirových opatření a nakonec to společnosti vyřešily nábory zaměstnanců online. Byly firmy, pro které nebyl nábor zaměstnanců online možný, většinou se to týkalo manuálních prací. Zde byl pracovního pohovor odsunut nebo proveden za hodně omezených podmínek.

Velké množství firem a zaměstnavatelů ale zjistilo, že nábor zaměstnanců online je možný a v mnohých případech i pohodlnější, je ale nutné říci, že obě strany, uchazeč i zaměstnavatel, se na takový pracovní pohovor musely pečlivě připravit a také si připravit vhodné prostředí. Co však zůstalo stejné, je důležitost správně sestaveného životopisu. Výhodou je, že je na internetu k dispozici pro životopis vzor ke stažení zdarma.

Domluvte si konzultaci

Jak se připravit na pohovor online?

Příprava na pohovor je snadná a všichni uchazeči o zaměstnání mohou bez obtíží nábor zaměstnanců online absolvovat. Šéfové firem a zaměstnavatelé řídí své podniky z domu, manažeři vedou své týmy online z domu a využívají k tomu sdílené sítě, mobilní telefony, internetové připojení, notebooky, tablety, stolní počítače apod. Nezbytné je:

 • neomezené volání,
 • internetové přípojení,
 • firemní sdílení dokumentů a souborů,
 • služební e-mail,
 • technické vybavení apod.

Výbava na home office režim, práci z domu či nábor zaměstnanců online je podobná tomu, co potřebují děti školou povinné na online výuku. Příprava na pohovor online je tedy například mnohem jednodušší, pokud už v domácnosti běží například online výuka dětí. Člověk, v home office režimu, se musí velmi dobře organizovat a musí mít rozfázovaný celý den, aby stihl všechny své pracovní povinnosti. Zároveň je ale nutné mít pevně stanovený čas, kdy s prací člověk začíná a končí, protože home office režim svádí k tomu pracovat kdykoliv je třeba (ráno, v poledne, odpoledne, večer, v noci). Příprava na pohovor online je v mnoha ohledech totožná s konceptem celého home office režimu. Co se týče obsahu pohovoru online, platí tam v mnohém stejná pravidla, jako u osobního pohovoru. Například by obě strany měly před pohovorem provést výpočet čisté mzdy a být připraveny otázku financí prodiskutovat.

Jak se připravit na pohovor online z pohledu zaměstnavatele?

Jak vést pracovní pohovor? U menších firem většinou pohovor vede osobně majitel firmy, u středních a velkých firem již jak vést pracovní pohovor závisí na personálním oddělení. Vždy je nezbytné zajistit online platformu, na které bude pracovní pohovor probíhat. Telefonní hovor v tomto případě nestačí. V současnosti je nejoblíbenější a mezi firmami nejvíce používaná platforma Zoom Meeting, který umožňuje přenášet obraz i zvuk pomocí jednoduchého přihlašovacího odkazu a může se zúčastnit více účastníků.

Všichni zúčastněni si musí zařídit reprezentativní a klidné pracovní prostředí v místě svého domova. Rozhodně není vhodné, aby za kýmkoliv běhaly a křičely děti nebo stál sušák s vypraným prádlem. Internetové připojení musí být stabilní a všechny dokumenty a materiály je nezbytné mít po ruce, aby člověk nikam neodbíhal. Kodex oblékání na obou stranách není nutné zmiňovat. Budoucí potenciální zaměstnavatel nechce vidět uchazeče o zaměstnání v teplácích či děravém triku.

Pokud se pohovoru za zaměstnavatele účastní více osob, je nutné, aby se tyto osoby před samotným pohovorem online sešly nebo si zavolaly a domluvily si, kdo bude mít během pohovoru online jakou roli.

Jak se připravit na pohovor online z pohledu zaměstnance?

Vše výše zmíněné platí rovněž i pro uchazeče o zaměstnání. Uchazeč musí disponovat jistou přípravou, aby mohl pracovní pohovor online proběhnout bez zbytečných komplikací. Příprava na pohovor online:

 • audio a video technika, přípojení k internetu,
 • reprezentativní a klidné pracovní prostředí,
 • reprezentativní oblečení a sebeprezentace,
 • všechny materiály a dokumenty také v elektronické podobě,
 • včasné přihlášení se do schůzky, zpoždění není tolerováno.

Ano, technika může člověka zradit, ale v tomto případě je nutné, aby si uchazeč o zaměstnání zapnul počítač dostatek času předem, aby například neprobíhaly nechtěné aktualizace či restarty PC, které by poté znemožnily včasné připojení se na schůzku. Uchazeč si musí připravit přihlašovací odkaz, mít instalovanou platformu, na které schůzka proběhne, předem si vyzkoušet, že mu fungují mikrofony a kamera a apod.

Může se také stát, že po uchazeči bude chtít strana zaměstnavatele ukázat například nějaké materiály či dokumenty. Je dobré mít tyto materiály připravené v PC a poté je například během pohovoru sdílet, s čímž mohou pomoci online nástroje pro digitální networking. Uchazeč tím dokáže, že je připravený a že umí velmi dobře zacházet s technikou. Toto jsou klíčové situace, které mohou rozhodnout o případném přijetí či nepřijetí do nového zaměstnání.

Pracovní pohovor online výhody

Primárně se přešlo na nábor zaměstnanců online. Obory, které to umožňují, dělají nábory zaměstnanců online. Chrání tím sebe, své zaměstnance a své potenciální nové zaměstnance před nákazou a šířením koronaviru. To je první výhodou náboru zaměstnanců online. Mezi další výhody, které s sebou přináší nábor zaměstnanců online, patří také pohodlí domova a s tím i následná úspora času.

Výhoda v podobě pohodlí domova může být nejvíce ku prospěchu uchazeče o zaměstnání, protože je ve svém prostředí a může se cítit mnohem uvolněněji. Na druhou stranu musí uchazeč o zaměstnání myslet na to, že je účastníkem přijímacího řízení a pracovní pohovor online musí dodržovat všechna pravidla, která platí pro tradiční pracovní pohovory, které probíhají osobně v prostorách firmy. Zaměstnavatel i uchazeč o zaměstnání musí k pohovoru online přistupovat seriózně.

 • Ochrana před nákazou a šířením koronaviru,
 • pohodlí domova,
 • pocit bezpečí a jistoty,
 • časová flexibilita,
 • úspora času apod.

Pracovní pohovor online nevýhody

Pracovní pohovor online s sebou může přinášet i řadu nevýhod, záleží na tom, z jakého pohledu se na nábor zaměstnanců online člověk dívá. Mnoho lidí preferuje osobní kontakt před online komunikací, je to pro ně přirozenější a dokáží lépe reagovat. Je potřeba si také uvědomit, že každý doma nemá svou kancelář či svou pracovnu a může být velmi těžké najít pracovní kout, který bude působit reprezentativně. Když se k tomu přidají ještě děti na domácí výuce, naprosto neuspořádané pracovní prostředí je na světě.

Pracovní pohovor online bohužel také ochuzuje uchazeče o seznámení se s firmou zevnitř. I uchazeč o zaměstnání se může rozhodovat mezi více pracovními nabídkami a toto mohl být jeden z rozhodujících faktorů, proč si vybrat toho nebo jiného zaměstnavatele. Je to paradox, zaměstnavatel pozná soukromí uchazeče o zaměstnání, ale uchazeč o zaměstnání nepozná firmu zevnitř.

 • Chybí osobní kontakt,
 • zaměstnavatele může ovlivnit pracovní prostředí uchazeče o zaměstnání,
 • uchazeč o zaměstnání je ochuzen o seznámení se se společností zevnitř,
 • nedostatek soukromí v případě, že jsou doma ještě další obyvatelé domácnosti,
 • nedostatečné technické vybavení apod.

Jak vést pohovor online?

Jak vést pohovor online je spíše otázka na zaměstnavatele či na personální oddělení, které pohovor povede a bude moderovat. Pokud bude mít zaměstnavatel nějaké speciální požadavky po uchazeči o zaměstnání, musí mu to dát předem a hlavně včas vědět, aby se mohl uchazeč připravit. Pokud je uchazeč o práci nervózní, může doplňující informace o sobě předat zaměstnavateli předem tím, že sepíše průvodní dopis k životopisu. Od samého začátku je důležité navodit příjemnou a profesionální atmosféru, která bude oběma stranám příjemná.

Moderátor pracovního pohovoru online se musí držet předem stanovené osnovy pohovoru, kdy představí společnost, ověří si znalosti a dovednosti uchazeče o zaměstnání, dá uchazeči o zaměstnání prostor se představit a upozornit na své přednosti aj. Je také důležité nechat určitý čas a prostor na otázky uchazeče o zaměstnání a na diskuzi.

Na konci pohovoru musí zaznít informace, jakým způsobem a do kdy bude uchazeč o zaměstnání zaměstnavatelem informován o případném přijetí/nepřijetí na danou pracovní pozici.

© 2024 imper.cz