Umění manipulace s lidmi – využijte znalost manipulace ve svůj prospěch

12. Říjen 2018

Manipulátorů je okolo nás více, než si vůbec dovedeme představit. Manipulace může být využita špatnými lidmi pro ovlivnění milionů lidí. Zároveň ale může být použita pro dosažení vašich cílů. Jak manipulacím čelit? A jak naopak využít manipulativní techniky v obchodu tak, abyste dosáhli vašich cílů?

Manipulátoři využívají manipulace s ostatními lidmi

Umění přesvědčit druhé

Dostali jste se někdy do situace, kdy vás druhá osoba přesvědčila o věci, na kterou jste zpočátku měli kompletně odlišný názor? Pak si zodpovězte otázku, zda vás tato osoba převálcovala argumenty a nebo na vás praktikovala manipulativní techniky. A že manipulativních technik není málo.

Čeho lze manipulací dosáhnout? Můžete získat zakázku, o kterou velmi stojíte. Nebo vám zaměstnavatel zvýší plat. Manipulativních technik můžete využít i v případě, že chcete dosáhnout něčeho v partnerství. Ať jsou vaše pohnutky jakékoliv, pokud si osvojíte manipulační schopnosti a vyberete si techniku, která vám sedne, můžete mnoho lidí přimět téměř k čemukoliv.

Vyzkoušejte leady

Manipulace na pracovišti, ale i v rodině

S manipulací se můžete setkat na pracovišti, ale také v rodině a mezi těmi nejbližšími. Perfektní ukázkou bývají i vlastní děti. Ano, právě oni bývají občas přeborníky v praktikování manipulativních technik. V poslední době se také nebývale mluví o fake news a s těmi spojenou manipulací v mediích a na sociálních sítích.

Na vysokých školách vznikají dnes předměty týkající se kritického myšlení s cílem manipulaci na internetu prokouknout a bránit se jí. Problémem je, že stále jen málo z nás umí kriticky zhodnotit, zda se nás například politici nesnaží na základě smyšlených argumentů přesvědčit o určitých faktech. Nejčastěji tak činí kvůli získání hlasu voliče. A to neplatí jen pro ně. Jakákoliv skupina či osoba může dnes bezmezně praktikovat manipulaci a jen obtížně  dokážeme některé techniky manipulace rozpoznat, nebo se jim dokonce bránit.

Negativní i pozitivní manipulace

Pojem manipulace pochází z latinského slova manipulo, nebo-li „dělat něco rukama“. Dnes se používá i v dalších významech, v negativním slova smyslu bylo ale poprvé toto slovo použito  před více než 50 lety, v roce 1964. A to kvůli nepoctivému ovlivňování voličů. A že je z čeho vybírat. Ono totiž manipulativních technik není málo. Němka Gloria Beck představila ve své jemně kontroverzní knize 30 manipulativních technik a to neprezentovala ani zdaleka všechny, které existují.

Chcete se jako oběť manipulace bránit, nebo chcete vyzkoušet, zda dokážete lidi okolo sebe přesvědčit? Ať už je vaše odpověď jakákoliv, představíme vám několik technik, které vám pomohou dosáhnout vašich cílů.

Kdo bývá manipulátor?

Manipulativní techniky nejsou nic nového pod sluncem. On totiž manipulátorem může být téměř kdokoliv. Historie samotná jich zná mnoho, ať už jimi byli vládci, obchodníci, politici, diktátoři, samotné totalitní (ale i demokratické) režimy a mnoho dalších osob, skupin a systémů.

Vyzkoušejte leady

Manipulaci lze chápat jako strategii osob (partnerů, dětí, politiků, šéfů, novinářů) spočívající v ovlivňování lidi okolo svým názorem či postojem tak, aniž to oběti zaznamenají. Jejich cíl je jasný. Ovlivnit okolí tak, aby manipulátorovi vyhověli. Zmanipulovat lze přitom i velmi inteligentní jedince. Silní a dobří manipulátoři se cítí jako šelmy na vrcholu potravní pyramidy. Své potřeby však uspokojují většinou odlišně a neřídí se zákony maslowovy pyramidy potřeb.

Manipulátor na vás kouká jako na oběť

Jak ji rozpoznat a kdo je cílem

Jak tyto praktiky tedy rozpoznat? Existují základní vzorce, dle kterých manipulátora poznáte. Nejčastěji se soustředí na osoby, které jsou unavené nebo se nachází ve stresových situacích. Ono je totiž jednodušší manipulovat s lidmi, kteří nejsou tak obezřetní a nemají sílu se na manipulativní taktiky soustředit. Někteří manipulátoři dokonce zajdou tak daleko, že si s vámi domluví schůzku na tu denní dobu, o které ví, že budete unavení (někdo je ranní ptáče, jiný naopak sova). Pak vás zahalí množstvím informací a využijí vaší nepozornosti.

Jiné manipulátory vůbec nemusíte rozeznat, protože vás dokážou vtáhnout do své hry, kterou si předem vytvoří. Dalším vzorcem je bohužel to, že pokud o oboru příliš nevíte, je mnohem lehčí vás zmanipulovat. Manipulátor se tak často zaměří na osoby, které nejsou profesionály ve svém oboru a jsou tedy mnohem zranitelnější. A pokud k tomu ještě přidá odborná tvrzení expertů (která jsou více vymyšlená, než odborná), má téměř vyhráno. Nejlepšími manipulátory bývají ti, kteří mají charisma, umí tyto výroky prodat, jsou přesvědčiví a vystupují sebevědomě.

5 technik manipulace dle Glorie Beck

Představme si například pět technik z knihy Glorie Beck. Jak s lidmi manipulovat a jak naopak tyto techniky rozpoznat?

 1. Technika asociací

Používání slov, které vyvolají emoce („žijí v extrémních podmínkách“, „tento úkol je nezvladatelný,já bych to nedokázal“. Jak techniku asociací rozpoznat? Hledejte emočně zabarvená slova

 1. Technika atraktivity

Zalíbení se druhým, snaha je pobavit (podobné politické názory, zájmy, vkus). Jak techniku atraktivity rozpoznat? Dávejte si pozor na lidi, kteří se vám snaží vetřít do přízně a nemají jiné názory, než které máte vy (ne všichni to myslí dobře)

 1. Technika „dobrý kluk / špatný kluk

Velmi vypracovaná technika, kdy se díky jednomu člověku ocitnete v nepříjemné situaci a druhý vás z ní „vysvobodí“. Jemu se pak automaticky cítíte zavázáni. Jak techniku dobrý kluk / špatný kluk rozpoznat? Tyto praktiky je těžké rozpoznat, ale pamatujte, že i přesto, že se někomu cítíte zavázáni, můžete vždy říct NE, pokud se vám něco nelíbí

 1. Technika charismatu

Charismatický, sebevědomí a okouzlující člověk dokáže s lidmi lépe manipulovat. Jak techniku charismatu rozpoznat? Pokud k někomu vzhlížíte, pamatujte si, že by to nemělo být bezmezně. Je důležité být ostražitý. Mnoho charismatických lídrů se díky moci, kterou dostali, stali masovými vrahy.

 1. Technika disonance

Vyvolání nejistoty nebo rozzlobenosti díky využití nenápadných šťouravých poznámek typu „Tu práci si dodělal až teď? Myslím, že Honza ji měl hotovou dříve“. Jak techniku disonance rozpoznat? Dávejte si pozor na rýpavé poznámky a zkuste se jimi nenechat vyvést z míry. Nejlépe je ignorujte.

Shostromova typologie manipulujících

Představme si ještě jedno dělení manipulujících. Mnoho psychologů totiž označuje Shostormovo dělení za jedno z nejdůkladnějších dělení typu manipulace. Dle tohoto dělení existuje 9 manipulativních osobností, přičemž Shostromova typologie počítá s tím, že jich existuje ještě mnohem více a mohou se vzájemně kombinovat. Manipulátor dle této typologie využívá často charisma a znalost slabých stránek ostatních lidí, aby navodil pocit viny, soucitu, nebo dobrého sebehodnocení.

Jaké typy tedy dle Shostroma existují?

 1. Diktátor

Diktátor využívá autority či tradic a vyskytuje se především na vedoucích pozicích (autoritativní šéf či otec rodiny). Často používá manipulaci v komunikaci a nepřipouští konstruktivní dialog.

 1. Chudáček

Snaží se vyvolat soucit, zakládá si na pocitu méněcennosti. Za vyjadřovanou neschopností a a handicapem se skrývá neochota.

 1. Počtář

Ví dobře, co je pro něj nejvýhodnější, co pro koho v minulosti a udělal a jak toho využít. Tento manipulátor si zakládá na recipročních vztazích. Řídí se krédem „něco za něco“.

 1. Břečťan

Parazituje na ostatních, předstírá závislost. Má sklony k hypochondrii, říká, že k němu byl osud nepříznivý.

 1. Drsňák

Dostává osoby do situací násilím (hrubostí a nadávkami). Má vždy pravdu, o ničem nediskutuje, nezná slovo kompromis.

 1. Obětavec

Tento typ manipulátora bývá především v rodinách, v osobě matky. Zdůrazňuje, jak se za všechny obětovává.

 1. Poslední spravedlivý

Kritizuje vše a všechny okolo (své chyby ale nikdy neuzná), ve svém okolí chce vyvolat pocit viny. Na rozdíl od „obětavce“ bývá typický spíše pro mužské pohlaví.

 1. Opatrovatel

Opatruje a stará se o druhé, většinou i proti jejich vůli. Sám dobře ví, co je pro každého nejlepší. Často se jedná o autoritativní rodiče. Chce být mentorem a bezchybným učitelem druhých.

 1. Mafián

Podobá se „drsňákovi“, zároveň ale nabízí ochranu, příslib a záštitu. Tento druh manipulátora lze vidět nejčastěji v politice.

Chcete být dobrým manipulátorem?

Co můžete udělat proto, abyste byli úspěšným manipulátorem? Chcete získat například výhodnou zakázku? Nebo přesvědčit své zaměstnance a kolegy o vynikajícím projektu? Zaprvé se zapište na hodiny herectví, kde vás naučí ovládat své emoce. Naučte se správné rétorice. Díky ní přesvědčíte lidi okolo sebe. Na lidi zapůsobíte dobře, pokud budete charismatičtí. A pokud se ještě naučíte číst v lidech, budete přímo mistry manipulace.

Na závěr je důležité zmínit, že pokud se rozhodnete s lidmi manipulovat, budou jednat nejspíše proti vůli a budou tedy oběťmi vaší manipulace. Musíte zvážit veškeré důsledky i v případě, že chcete manipulací pomoci dobré věci. A pokud je vám manipulace proti srsti, věříme, že vám alespoň tento článek pomůže manipulátora identifikovat.

© 2024 imper.cz