Škola obchodu: 7 rozdílů, se kterými se setkáte, když jste na HPP versus OSVČ (2/2)

14. Prosinec 2015

Obchodníci pracují na různé typy úvazků. Nejčastější z nich jsou hlavní pracovní poměr a OSVČ, ty ale mohou mít mnoho podob. My jsme se v minulém článku podívali na základní odlišnosti těchto typů úvazků z hlediska pracovních vztahů, kariérního růstu a financí. Každá firma má však jiná pravidla, a tak je docela možné, že se vaše náplň práce a způsob, jakým jste odměňováni, značně liší od námi definovaného vzorce. Následující body slouží jako základní přehled, jak to v nejčastějších případech vypadá.

Businessman On Park Bench With Coffee Using Mobile Phone

5. Dovolená, nemocenská

HPP obchodník – Drtivá většina zaměstnanců bere jak dovolenou, tak i nemocenskou jako součást worklife balance. Mnohdy se dá s dovolenou i v dobrém smyslu kalkulovat, pokud má dotyčný dobrý denní průměr pro výpočet dovolené, a tudíž,  i když není v práci, inkasuje na výplatu vyšší poměrnou částku za dny, kdy dovolenou čerpal.

Nemocenská je kapitolou sama o sobe. Dobře placený pracovník se na ni nehrne a zaměstnavatel ji také nevítá s otevřenou náručí. Od doby, kdy se u nás zavedlo pravidlo prvních tří neplacených dnů, také poklesla krátkodobá nemocnost (dle čísel České správy sociálního zabezpečení – v roce 2007, kdy se proplácely první tři dny, činil počet ukončených případů pracovní neschopnosti 2 865 201 případů, kdežto od zavedení v roce 2008  šla nemocnost v křivce dolů, konkrétně za rok 2014 to bylo 1 285 642), což oceňují zajisté zaměstnavatelé. Pokud vám váš zdravotní stav nedovolí danou práci dlouhodoběji vykonávat, stále máte jistotu finanční kompenzace, čas pro nabrání nových sil a výpadek můžete brzy dohnat zvýšenou následnou produktivitou.

Přečtěte si také: Fenomén doby: Jak zvládat worklife balance, obzvlášť, když jste single?

OSVČ obchodník – Ačkoli pracujete jako živnostník, neznamená to, že si můžete dovolenou naplánovat kdykoli. Většinou jde o domluvu s firmou a kolegy a často si i živnostníci plánují dovolenou hodně dopředu jako obchodníci na HPP, z logiky vašeho úvazku však vyplývá možnost krátkých výletů a pobytů na zajímavých místech v době, kdy tam většina národa není. Nicméně nemáte za takto strávené volno ani korunu do kapsy. Častokrát je to ale jeden z motivačních faktorů, proč pracovat jako OSVČ.

Nemocenská je pro samostatného obchodníka noční můrou. Sice si může přispívat pravidelně krom zákonného zdravotního pojištění ještě na případy pracovní neschopnosti, není to ale až tak rozšířeným jevem. U živnostníků je obvykle pravidlem mít stranou jistý finanční obnos právě pro tyto případy. Důležitým faktorem je také prevence, což potvrzuje změnou ve svém uvažování také pětatřicetiletý Zdeněk B., který obchoduje v reklamě: „Dnes už přemýšlím tak, že chci být zdravý z principu, ne kvůli tomu, že bych nedostal jako podnikatel zaplacenou nemocenskou. Taky si nemohu dovolit mít větší časový výpadek v práci. Když jsem pracoval ve velké firmě, nějak jsem to moc neřešil. Jsem nemocný, tak zajdu k doktorovi. Pozice živnostníka vás naučí přemýšlet jinak o stravě, pohybu, pravidelném a dobře stráveném odpočinku.“

Přečtěte si také: Legální doping pro lepší výkon každého obchodníka

6. Kariérní postup

HPP obchodník – je známo, že každá společnost funguje na bázi trojúhelníku. Od nejvyššího bodu, kde je ředitel firmy, vede cesta přes manažery směrem do nižších pater, kde jsou také obchodníci a těch bývá v podobných firmách logicky nejvíce. Pokud vás po čase přestane bavit dělat obchodníka a pošilháváte po vyšší pozici, mějte na paměti, že onen trojúhelník zachovává svou podobu. Podobně jako vy uvažují i vaši kolegové a všichni se nemůžete stát vedoucími týmů, senior manažery atd. V jedné společnosti na to určitě prostor není. Ale i zde platí to, že kdo vydrží a půjde si pevně za svým, jistě není bez šancí ucházet se o vyšší posty.

Můžete se také vydat cestou specializace, tzn. stát se „markeťákem, produkťákem“ a dalšími nezbytnými pracovníky vaší společnosti. Nicméně pohyb pracovníků mezi korporacemi je na denním pořádku a jedním z důvodů je právě to, že daný obchodník se chtěl posunout dále a neuspěl či nedostal šanci. Můžete tedy zkoušet štěstí ve vaši stávající firmě, nebo se podívat po společnostech konkurenčních, kde budete muset ovšem své kvality opět nejdříve dokázat, a to „od píky“. Pokud však už máte dostatečné know-how a zkušenosti, měli byste přemýšlet o vlastní firmě, kterou můžete začít budovat souběžně s vaším nynějším zaměstnáním a později se do toho opřít s plnou vervou.

TIP: Věděli jste, že na Business Animals můžete najít práci i podle preferovaného typu úvazku?

OSVČ obchodník – mnohdy se stává, že jsou zkušenější uchazeči motivováni tím, že se hledá „manažer týmu“, a přitom musí začít od píky, tedy s pozicí klasického obchodníka se vším všudy. Jak se s takovým živnostenským listem posunout dále? Stačí akorát nahlásit na živnostenský úřad všechny volné živnosti, které připadají v úvahu pro vaši podnikatelskou činnost, a své obchodní aktivity můžete začít využívat i mimo současného pracovního partnera. Možností, jak neustále objevovat na trhu mezery a být v pravý čas na pravém místě, je spousta. Právě pozice OSVČ vám umožňuje rychle se zorientovat mezi stovkami možností, propojit i dvě, tři obchodní aktivity a rozšířit záběr či portfolio produktů.

7. Změna firmy

HPP obchodník – V návaznosti na kariérní postup je třeba poznamenat, že v případě obchodníků pracujících ve velkých společnostech se jeví možnost změny zaměstnavatele jakožto zcela běžná. Nejčastější důvody pro změnu firmy jsou únava či vyčpělost, nedostatečné finanční ocenění, nemožnost dalšího růstu (např. důležitější zakázky, klientela). Nepsaným pravidlem je časový úsek dvou let, kdy se ukáže, zda je pracovník schopen udržet výkonnost, zda se sžil s vnitřním klimatem firmy, případně zda v něm tkví potenciál případného postupu na některou z dalších pozic, jako je manažer týmu, lektor, či specialista některého z oddělení.

OSVČ obchodník – I v případě, že pracujete na hlavní pracovní poměr pro svou „hlavní firmu“, tzn. že trávíte 8 a více hodin prací pro konkrétní společnost, máte mnohem více možností, jak si souběžně rozjet svůj podnikatelský záměr, či drobnými činnostmi získávat nové zakázky (dnes je hodně populární outsourcing a můžete zde navázat s firmami dlouhodobější spolupráci) a postupně přeplout svými aktivitami na jinou firemní loď. Při kontinuálním vývoji ve vaší praxi se otázky typu: „Proč jste ukončil spolupráci s předchozí firmou?“ budou stávat bezprecedentními.

Jsou minimálně desítky různorodých obchodních pozic a nelze v článku na téma HPP vs. OSVČ obsáhnout všechny skutečnosti či zážitky lidí z praxe. Budeme rádi, když se s námi podělíte o vaše zkušenosti. Máte za sebou práci na živnostenský list i na HPP? Jaký je váš pohled na věc? Který z těchto úvazků preferujete a proč?

Foto: amplifyinc.net

© 2024 imper.cz