Podnikatelské půjčky: Klíč k rozvoji vašeho podnikání v roce 2024?

Podnikatelské půjčky

14. Únor 2024

V rychle se měnícím podnikatelském prostředí, kde flexibilita a schopnost rychle reagovat na nové příležitosti rozhodují o úspěchu, se podnikatelské půjčky v roce 2023 staly nezastupitelným nástrojem pro růst a rozvoj firem. S rekordními objemy poskytnutých úvěrů a optimistickými předpověďmi ekonomického růstu pro rok 2024, poskytují podnikatelské půjčky podnikatelům možnost nejen překonat finanční výzvy, ale také uskutečnit ambiciózní projekty a expanzi.

Podnikatelské půjčky
Zdroj: Midjourney

Půjčka není stud, obzvláště v podnikání

V kontextu “moderního podnikání” se často setkáváme s představou, že úspěšné firmy jsou ty, které se obejdou bez vnějšího financování. Tato myšlenka však neodpovídá realitě dnešního obchodního světa, kde půjčka může být strategickým nástrojem pro rozvoj a expanzi. Využití podnikatelských úvěrů není známkou nedostatku, ale projevem promyšleného plánování a odhodlání růst.  Představme si například situaci, kdy firma narazí na příležitost k rozšíření svých aktivit nebo potřebuje aktualizovat své zařízení, aby udržela krok s nejnovějšími technologiemi a zůstala konkurenceschopná. V těchto momentech může být přístup k dodatečnému vnějšímu financování přesně to, co firma potřebuje k realizaci svých plánů bez zbytečného odkladu.

Firemní úvěry se často používají nejčastěji pro krátkodobé cash-flow problémy způsobené sezónními výkyvy v poptávce, nebo neplánovaném nákupu surovin. Zde opět půjčka umožní podniku udržet stabilní provoz a ochránit jeho pozici na trhu, aniž by musel sáhnout k radikálnějším řešením, jako je prodej cenných aktiv nebo snižování personálu. V tomto kontextu se půjčka jeví NE jako znak finanční slabosti, ale jako projev promyšleného podnikatelského rozhodnutí. Klíčem je správně identifikovat momenty, kdy je vnější financování opravdu potřebné a kdy může firmě přinést strategickou výhodu. 

Co jsou podnikatelské půjčky

Podnikatelská půjčka je finanční produkt určený pro podnikatele, firmy a OSVČ, který jim poskytuje kapitál potřebný pro financování jejich podnikatelské činnosti. Tyto půjčky mohou mít různé formy a podmínky, v závislosti na poskytovateli úvěru, účelu půjčky a finanční situaci žadatele.

Typy podnikatelských půjček dostupných na trhu

Na trhu existuje několik typů podnikatelských půjček, z nichž každá slouží specifickým potřebám. Mezi běžné typy patří:

  • Krátkodobé půjčky, které firmy často využívají pro financování dočasných potřeb v oblasti cash flow nebo pro rychlé investiční příležitosti.
  • Dlouhodobé půjčky, sloužící k financování větších projektů jako jsou expanze, nákup nemovitostí nebo velké technologické investice.
  • Kontokorentní úvěry, které umožňují firmám flexibilně čerpat finanční prostředky do výše schváleného limitu.
  • Investiční úvěry, určené přímo pro financování konkrétních investičních záměrů podniku.

Srovnání s jinými finančními produkty

Oproti jiným finančním produktům, jako jsou například leasing nebo faktoring, podnikatelské půjčky nabízejí větší flexibilitu v použití získaných prostředků. Zatímco leasing je specificky zaměřen na financování nákupu vybavení  – nejčastěji známý pro nákup vozidel a faktoring poskytuje likviditu prostřednictvím odkupu pohledávek, podnikatelské půjčky mohou být využity pro širokou škálu účelů dle potřeb podniku.

Jak funguje úvěrové čerpání u firem

Proces získání podnikatelské půjčky začíná podáním žádosti u banky nebo jiného finančního ústavu. V této fázi je nutné předložit podrobný obchodní plán, finanční prognózy a další dokumentaci potřebnou pro posouzení žádosti. Instituce posuzuje kreditní schopnost, historii a finanční zdraví firmy, na základě čehož rozhodne o schválení úvěru a jeho podmínkách. Kritéria pro schválení půjčky obvykle zahrnují analýzu cash flow, hodnocení majetku firmy jako možného zajištění a posouzení obchodního modelu na jeho udržitelnost a profitabilitu. Příprava na tento proces vyžaduje pečlivou přípravu a porozumění finančním ukazatelům podniku.

Úvěrové čerpání pak probíhá v souladu s dohodnutými podmínkami, kde fáze čerpání může být jednorázová nebo postupná, v závislosti na charakteru projektu a potřebách firmy. Splácení úvěru se následně řídí harmonogramem splátek, který zohledňuje dobu splatnosti, úrokovou sazbu a další podmínky specifikované v úvěrové smlouvě.

Pokud byste chtěli zjistit aktuální nabídku úvěrů pro podnikatele, podívejte se na aktuální informace například v článek od společnosti 72Ventures s.r.o. v tomto článku. Níže je tabulka s aktuálním srovnáním nejlepších variant půjček od České spořitelny a AirBank, které jsou k dispozici pro podnikatele a OSVČ:

PoskytovatelVýše půjčkyDoba splatnostiRPSNÚrok
2 000 – 2 500 000 Kč12 – 120 měsíců7.53 %od 7.12 %
5 000 – 1 200 000 Kč6 – 120 měsíců5.25 %od 4.9 %

Můžete se podívat i na tento podrobný návod, jak vybrat úvěr pro OSVČ.

Jaká jsou rizika při čerpání úvěru? 

Tabulka níže poskytuje přehled hlavních výhod a rizik podnikatelských půjček, které by měly firmy zvážit při rozhodování o využití těchto finančních produktů:

Výhody podnikatelských půjčekRizika podnikatelských půjček
Okamžitý přístup k finančním prostředkům pro realizaci podnikatelských projektůPotřeba splácet úvěr s úroky, což může zatížit cash flow podniku
Možnost financování bez nutnosti okamžitého využití vlastního kapitáluRiziko předlužení v případě nadměrného zadlužení nebo špatného finančního plánování
Flexibilita v použití prostředků podle aktuálních potřeb podnikuMožnost ztráty majetku v případě zajištěných půjček, pokud není schopnost splácet
Podpora růstu a expanze podnikáníÚrokové sazby a další náklady spojené s půjčkou mohou být vysoké
Možnost využít úvěrové prostředky k získání výhodného postavení na trhu nebo k technologické inovaciOmezení podnikatelské svobody kvůli podmínkám stanoveným v úvěrové smlouvě

Jak je to s daněmi a daňovým přiznání? 

Přijetí úvěru jako OSVČ nebo podnikatel má specifické dopady na daňové povinnosti a způsob podávání daňového přiznání. Tyto dopady se mohou lišit v závislosti na mnoha faktorech, včetně účelu úvěru, jeho využití a země, ve které podnikatel či OSVČ vykonává svou činnost.

Daně a úvěr pro OSVČ a podnikatele v České republice

  • Úroky jako daňově uznatelné výdaje: Úroky z podnikatelského úvěru lze obvykle zahrnout mezi daňově uznatelné výdaje, což snižuje základ daně z příjmů. Je důležité mít na paměti, že to platí pouze pro úvěry využité pro podnikatelské účely.
  • Nesplacený úvěr a daňové přiznání: Samotná výše úvěru není předmětem zdanění. V daňovém přiznání se neuvádí jako příjem, protože se nejedná o finanční prostředky získané z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti.

Pokud OSVČ nebo podnikatel pracuje v zahraničí a zároveň pobírá úvěr v České republice, je důležité se seznámit s mezinárodními smlouvami o zamezení dvojího zdanění a pravidly pro daňové rezidentství. Zahraniční příjmy a výdaje, včetně úroků z úvěrů, je nutné správně zaznamenat v daňovém přiznání podle pravidel státu, v němž podnikatel nebo OSVČ platí daně. Pro hlubší pochopení daňových implikací úvěrů a mezinárodního zdanění je vhodné navštívit odborné webové portály, jako je tj-legal.cz, který poskytuje užitečné informace a poradenství v oblasti daní a práva. Na tomto portálu můžete najít konkrétní články a návody, jak správně postupovat při podávání daňového přiznání, jak zařadit úroky z úvěru mezi výdaje a jak navigovat v daňových povinnostech při podnikání nebo práci v zahraničí.


Autor textu:
Ing. Václav Brynda 

  • Vystudoval obchod a podnikání s technikou na ČZU. Mimojiné absolvoval také několik semestrů na Provozně ekonomické fakultě. Aktuálně pracuje v online prostředí.

© 2024 imper.cz