Obchodník Jiří Siegel o práci v Czech News Center

07. Duben 2020

Obchodník Jiří Siegel se po třech letech v mediální agentuře rozhodl zkusit novou výzvu v pomyslném trojúhelníku agentura – dodavatel – klient. Využil k tomu pracovní příležitost v Czech News Center na pozici Key Account Manager. O své zkušenosti se podělil s portálem Business Animals.

Jiří Siegel – obchodník Czech News Center

Protože jsem měl pravidelný kontakt s lidmi, nyní již s mými kolegy, měl snadnější rozhodování o svém budoucím směřování. Naplnily se moje představy a očekávání?

Každý má ve svém životě jiný žebříček pracovních priorit. U mě je to skloubení hodnot, které nejsou nikterak objevné. Na pomyslném vrcholu je obsah práce, která mě musí naplňovat. Vstávat s ranní nechutí do pracovního dne bych prostě a jednoduše nesnesl. Další faktor představuje celkový osobní rozvoj a možnosti sebevzdělání, ať už formou interních nebo externích školení.

hledáme obchodníka

Velmi důležitou součástí je také kolektiv a celková atmosféra ve firmě. Chci se jít do práce bavit. Jak prací, tak nebát se jít za svým kolegou a požádat ho radu, nebo se občas hlasitě zasmát. S tím souvisí i férovost nadřízeného, který má mou plnou důvěru a respekt. V neposlední řadě je to také finanční ohodnocení, které s dostatečnou sebereflexí dokážu vnímat jako přijatelné.

Podařilo se mi to v Czech News Center najít?

Moje požadavky na ideální práci nejsou triviální a skloubit vše na 100 % je obtížné. Nic není stálé a v čase určitě nastanou i změny nejen v hodnotách a podmínkách, ale i v pracovním prostředí nastaveném od samotného zaměstnavatele. V tomto ohledu vnímám své současné zaměstnání pozitivně a jsem rád za rozhodnutí stát se součástí Czech News Center.

„Na kvalitu pracovních podmínek mám vysoké požadavky a Czech News Center je splňuje.“

Důležité je zmínit, že obchodníci se dají rozdělit na tři základní typy podle toho, jestli se jedná o akvizici nebo retenci a jestli má klient agenturu. Protože přicházím z agenturního prostředí, mám ve svém portfoliu velké agenturní klienty. Dokážu tak využít své předchozí zkušenosti z agentury a vnímat potřeby agentury i klientů.

Při vytváření nabídek, jako jsou mediaplány, projekty a další, konzultuji výstupy s agenturním bannerem, account managerem a poté se samotným klientem. Důležitá je v tomto ohledu retence, protože klienti při vyšším objemu financí investují pravidelně do reklamy. Mým cílem je zvyšovat dané investice do našich produktů a služeb.

Vyzkoušejte leady

„Obchod je o akvizici, retenci a velmi záleží na tom, jestli má klient agenturu.“

Kolega, který neměl zkušenosti s online reklamou a obchodem, má aktuálně na starost akvizici. Důvodů je více. Jde o sjednávání schůzek a hledání nových klientů. Kolega začíná u těch menších, u kterých je spíše cílem si vyzkoušet věci, které se naučil při vstupním a dalším obchodním školení, než zobchodovat.

obchodování = akvizice + retence

Postupem času, až si začne být jistý, bude oslovovat větší firmy. Ty pro začátek z velké části dostane od stávajících kolegů. Předají mu firmy, kterým nemají dost času se věnovat, protože svůj čas tráví s klienty s větším potenciálem. V současnosti si bere kontakty z našeho CRM systému a prioritu dává klientům podle jejich investic do Czech New Center nebo do jiných mediálních domů v minulých letech.

Jak vypadá můj běžný den?

Pokud bych měl popsat svůj běžný pracovní den, bude se to dělat jen velmi těžko. Každý den je jiný. S ranním úsměvem přicházím do kanceláře, projdu si doručenou nepřečtenou poštu, vezmu si k ruce diář a začínám plánovat pracovní den. Určuji priority jednotlivým úkolům s ohledem na naplánované schůzky.

Zpravidla si úkoly s delší časovou náročností plánuji na dopoledne. Obvykle se jedná například o klientské nebo agenturní prezentace a mediaplány. Často při tom využívám interní systémy, zvláště pokud jde o statistiky historických kampaní a formátů. U některých nabídek konzultuji své nápady s kolegy, protože produkty v našem portfoliu se neustále vyvíjí, případně mohou být flexibilně přizpůsobeny přímo poptávce klientům.

„Každý můj pracovní den je jiný, ale vždy jej začínám s úsměvem.“

Je pro mě velmi důležité cítit podporu. Vědět, že se na své kolegy nebo přímého nadřízeného mohu kdykoli a s čímkoli obrátit. Pokud například řešíme nabídku pro klienta, který má jasně definované cíle, respektive jsou měřitelné, využíváme dostupné statistiky z interních systémů.

Zároveň pracujeme s externími nástroji, jako je například MML-TGI, na analýzu cílových skupin, jejich chování a další nástroje. To platí i pro samotný přístup nadřízených, kteří se vždy snaží vyjít vstříc hlavně formou mentoringu, koučování a konstruktivním řešením problémům.

Nadřízení se nám věnují hlavně formou mentoringu a koučování.

V průběhu dopoledne splňuji domluvenou spolupráci mezi námi a klientem, respektive agenturou. Může se jednat o pravidelné zasílání náhledu kampaně, statistik, případně reportů o plnění celé kampaně. Přemýšlím nad obchodními příležitostmi, které by byly přínosné jak pro nás, tak pro klienta. Jedná se hlavně o crossmediální projekty, online kampaně, PR eventy a další akce.

Dále plánuji obchodní schůzky v příjemném prostředí v rámci oběda, večeře nebo posezení u kávy. Případně se mohou odehrát přímo u klienta nebo v agentuře, kde se společně bavíme o potřebách a jejich naplnění.

Kde beru inspiraci?

Co se týče mého sebevzdělávání, pravidelně máme naplánované workshopy na různá témata. Některé jsou odbornější a zaměřené na hard skills, jako je programatický nákup, systémy, DMP a podobně. Jiné cílí spíše na soft skills, kam patří třeba obchodní tipy.

Pokud máte zájem o digitální reklamu, obchod a pohodové kolegy, určitě je Czech News Center tou správnou volbou.

© 2024 imper.cz