Employer Branding pro nepolíbené. Zopakujte si výrazy, které je dobré znát

08. Únor 2018

Co je branding? Employer Branding je podobný termín jako Bitcoin. Všude se skloňuje a všichni o něm mluví s takovou samozřejmostí, že zeptat se, co že to vlastně znamená, rovná se společenské sebevraždě. My vám hlavu neutrhneme, naopak – náš mini slovníček vám přiblíží pojmy, které se Employer Brandingu týkají. Takže pokud se i vy chcete o svoji značku zaměstnavatele aktivně zajímat, pusťte se do toho s námi. 

Osobní značka

Angažovanost zaměstnanců – Angažovaný zaměstnanec = spokojený klient. Opravdu, spokojení zaměstnanci mají obrovský vliv na to, jak klienti vnímají vaši firmu. A jak takové angažovanosti dosáhnout? Jde o pochopení vlastní role v organizaci a o možnosti pracovat na místě, které nás motivuje, které nám umožňuje přispívat k naplnění cílů organizace. Cítíme se tu být plně součástí týmu, máme možnost nabízet své myšlenky a vyjadřovat názory, které jsou při důležitých rozhodování brány v úvahu.

Potom nás nepřekvapí fakt, že společnosti se zapojenými zaměstnanci jsou produktivnější až o 43 %(!!!), podle průzkumu společnosti Hay Group.

Co je branding a vše okolo

Brand – Značka, která zahrnuje název, logo, slogan a design spojený se značkou nebo specifickým produktem. Vyjadřuje podstatu toho, jak zákazníci vnímají a jak se ztotožňují s produkty, které značka poskytuje. Brand může být také osobní značkou jedince.

Brand awareness – Jde o znalost značky. Kolik procent lidí z cílové skupiny danou značku zná.

Brand building – Proces, během kterého společnost vytváří nebo zlepšuje zákazníkovu znalost a vnímání své značky. Může jít třeba o reklamní kampaně či propagační strategie. Za nás nejlepší knihy na dané téma doporučujeme Brand Gap a Brand Flip.

hledáme obchodníka

Employer branding – Budování značky zaměstnavatele se více zaměřuje na vzájemné porozumění. Co je naše vize, poslání, proč existujeme, co je smyslem naší práce. Co očekáváme od zaměstnanců a co jim za to nabízíme. V čem se odlišujeme oproti konkurenci a proč by se uchazeči měli rozhodnout právě pro naši pracovní nabídku. Taky je v dnešní době potřeba využívat nové formy. Inzerát typu „požadujeme – nabízíme“ už nikoho neohromí.

Heineken brand
Koukněte, jak český Heineken buduje značku skrz konkrétní příběhy svých lidí a to psanou formou a videi. Důležitý je také výběr vhodného kanálu ke komunikaci. Více se můžete dočíst v našem článku.

EVP – Employee value proposition – jednoduše řečeno jde o hodnoty v zaměstnání, které firma vytváří a kvůli kterým zaměstnanci právě v této firmě pracují. Firma by z nich měla vycházet při přípravě jakékoliv interní aktivity nebo náborové kampaně.

diagram brand
Zdroj: Google

Firemní kultura – HR není fyzika, každý si tedy toto názvosloví může lehce poohýbat podle svých potřeb. V podstatě jde ale o soubor vzorců jednání, pracovních norem, hodnot, zvyklostí a postupů uplatňovaných ve firmě. Jak firma a její pracovníci působí navenek, jaké jsou vztahy mezi zaměstnanci, jaké klima panuje ve firmě. Největší roli při výběru zaměstnání hraje často právě firemní kultura.

Pokud navíc firemní kulturu dokážete dál shrnout do dokumentu, který mají všichni nonstop k dispozici, jste zase o krok dál. Toto je první strana našeho firemního e-booku, který shrnuje veškeré věci, které je nutné pro fungování ve firmě (rozuměj přežití ve smečce) znát.

Fluktuace zaměstnanců – Častá změna zaměstnání. Vysoká míra fluktuace s sebou nese spoustu negativních jevů: zvýšené náklady (nástup a adaptace zaměstnance, školení, propouštění zaměstnanců), snížení důvěryhodnosti firmy jako kvalitního zaměstnance, ztráta zaškolených zaměstnanců, ztráta obchodních příležitostí svázaných s odcházejícími zaměstnanci… Proto je potřeba své zaměstnance motivovat, naslouchat jim a pravidelně přicházet se zpětnou vazbou.

Head hunting – Překládá se jako přímé vyhledávání, hledání těch pravých lidí (většinou na vrcholové pozice). Oproti klasickému vyhledávání, kdy firma zveřejní nabídku práce a přihlásit se může kdokoliv, společnost naopak sama kontaktuje vybrané profesionály s nabízenou pozicí. Headhunteři se od personálních agentur liší tím, že hledané pozice nikde veřejně neinzerují. Zadavatel často nechce, aby se na trhu vědělo, že někoho hledá. I oslovovaní kandidáti jsou většinou zaměstnaní, je tedy potřeba, aby nikdo netušil, že se účastní nějakého výběrového řízení. Dobrý příklad, jak funguje head hunting, najdete ve filmu “Friends with benefits”.

Hodnoty firmy – Pravidla a přístupy, kterými se firma řídí. Hodnoty ve firmě budou takové, jaké lídři stanoví svým chováním. Vytištěné a pověšené na zdi jsou k ničemu. Lidé potřebují reálné příklady.

O firemní hodnoty se můžete opřít ve chvíli, kdy ve firmě řešíte dilemata i nejrůznější spory. Zaměstnanci si díky nim mohou sami logicky vyvodit směr řešení. Vůbec nejlepší je hodnoty po rozumném čase refreshovat a dát prostor i samotným zaměstnancům na další návrhy.

Image firmy – To jak působí firma na své okolí, jak ji zákazníci, konkurence, obchodní partneři, zaměstnanci i uchazeči o práci vnímají. Je to postavení firmy v očích ostatních, jaké pocity a emoce v nich firma a její produkty vzbuzují.

Business animals pro děti
My osobně si ujíždíme na image firmy dost :). Na fotce dárek od týmu pro “little business animal” naší CEO.

Individual Value Proposition – Předpokládá se, že Employer Branding bude v budoucnu stále více individualizovaný. Jedna pracovní pozice = jedna náborová kampaň.

Náborové kampaně na konkrétní pozice momentálně nejlépe fungují na speciálních mikrostránkách, které generují tzn. leady (na uchazeče). Např. náborová stránka STINGu má rovnou i napojení na chatbota, kde chodí přímo odpovědi do messengeru firmy.

Interní komunikace – Největší bohatství podniku je v lidech, kteří v něm pracují. Proto každá firma, která chce být úspěšná a konkurenceschopná, musí o své zaměstnance pečovat. Správná komunikace se zaměstnanci zvýší jejich efektivitu práce, loajalitu, motivaci a celkovou spokojenost. Získáte tedy reklamu pro firmu naprosto zdarma a sníží se vám firemní náklady.

KPI – Key Performance Indicators / klíčové ukazatele výkonnosti – pomůcka pro měření výkonnosti, která se běžně používá k měření úspěšnosti aktivity organizace. Zpravidla se aktivity organizace nejdříve rozdělí do několika dimenzí. Např. finance, zákazníci, procesy a vlastní zaměstnanci. K určení metrik, které budou skutečně vypovídat o úspěšnosti organizace, je potřeba najít pro každou dimenzi její strategické cíle.

Personální marketing – Jde o aplikaci marketingových principů v personalistice, a to od okamžiku náboru zaměstnanců až po jejich propuštění. Úkolem je systematické budování jména značky zaměstnavatele na trhu práce. Na rozdíl od brand buildingu se zaměřuje spíše na krátkodobé cíle. Častými nástroji jsou třeba náborové inzeráty, kariérní stránky, prezentace na veletrzích či náborové kampaně.

Poslání firmy – Poslání nebo mise je vyjádření smyslu a účelu existence organizace. Poslání pomáhá uvědomit si, k čemu organizace vůbec existuje. Proč byla založena. Je dobré, aby to věděli všichni zaměstnanci, manažeři a někdy je dobré to prezentovat i zákazníkům, případně dalším zainteresovaným stranám.

Velmi jasným příkladem za všechny je společnost SpaceX Elona Muska, kde posláním firmy žije nejen každý zaměstnanec ale i široká veřejnost po celém světě. To je tak, když chcete poslat vesmírnou loď s lidmi do pár let na Mars. 🙂

 

 

Elon Musk brand
Zdroj: Google

Recruitment – Nábor zaměstnanců. Pokud to jde, je dobré když recruiting a Employer Branding sedí pod jednou střechou. Tyto dvě činnosti by měly být propojeny a týmy spolupracovat.

Doba brandu

Rituály firmy – K rituálům patří různé společensky nezbytné činnosti a projevy. Jsou to neformální aktivity (oslavy), formální schůze, psaní zpráv, plánování, informační a kontrolní systémy. 

Symboly firmy – Mezi symboly podniku se zahrnují různé zkratky, slang, způsob oblékání, symboly postavení, které jsou známé jen členům této organizace.

Talent acquisition – Tým pro získávání talentů v rámci společnosti je zodpovědný za vyhledávání, získávání, hodnocení a přijímání kandidátů, aby obsadili role, které jsou nezbytné pro splnění cílů společnosti a splnění požadavků projektu.

Unique Selling Proposition – Jedinečný prodejní argument. Je to jednoduché: je to racionální důvod, proč by si lidé měli koupit zrovna váš produkt. Co má vaše značka a ostatní ne? Co je unikátní vlastností vašeho produktu či značky?

Vize firmy – Pojem, který se používá v rámci strategického řízení. Je to představa žádoucího budoucího cílového stavu, kterého chce organizace svojí strategií dosáhnout. Pokud organizace dostatečně komunikuje její vizi, je snadněji uchopitelná a cílové publikum přesně ví, kam firma směřuje.

Např. Tento rok se chceme zařadit mezi TOP 10 nejrychleji rostoucích firem v oblasti e-commerce ve střední Evropě.

Work-life balance – Hodně lidí si pod tímto termínem představí jakési hledání rovnováhy mezi prací a životem. Tak to ale vůbec není. Práce je dílčí součástí života, jednou z množin. Harmonie v práci nastává, když je pro nás naše práce výzvou, dává nám smysl a baví nás.

Jedním z nejaktuálnějších přání zaměstnanců je flexibilní pracovní doba – přesněji řečeno neomezený homeoffice. Nastavení tohoto systému však vyžaduje kvalitní interní komunikaci opřenou na přesných KPIs a výběru zodpovědných jedinců.

© 2024 imper.cz