Daniel Donoval mění portálem Dumonline.cz segment typových domů

06. Květen 2024

Jak si vybrat katalogový dům svých snů? Portál Dumonline.cz Daniela Donovala si klade za cíl jednak přinést zájemcům o stavbu domu co nejširší přehled dostupných možností na trhu a také jim usnadnit výběr kvalitního dodavatele. Co Daniela k založení portálu vedlo a co by měl uživatelům přinést? A jak vlastně segment katalogových domů funguje?

Jaký byl hlavní důvod pro zavedení vašeho portálu a jaké výhody to přináší vašim zákazníkům?

Portál dumonline.cz jsme zakládali s cílem přinést do segmentu typových rodinných domů novou přidanou hodnotu. Důležité pro nás ovšem bylo, abychom tuto přidanou hodnotu nabízeli oběma stranám, tedy jak zájemcům o výstavbu typových domů, tak i jejich dodavatelům.

Podobný model, jsme na trhu překvapivě nenašli. Samozřejmě existují nějaké katalogy typových domů, ale ty přináší výhody hlavně klientům, tedy zájemcům o stavbu. Z hlediska dodavatelů domů už to tak slavné ale není, většinou jde pouze o další marketingový výdaj, jehož reálný přínos je obtížně definovatelný.

Na dumonline.cz se tedy od začátku snažíme o to, abychom na jedné straně přinášeli zájemcům o výstavbu na jednom místě co nejširší nabídku ze všech segmentů typových domů a zároveň dodavatelům domů dodávali kvalitní a relevantní poptávky – tedy klienty, kteří jsou opravdu motivováni dům stavět. To vše pak probíhá na čistě provizní bázi. Pro dodavatele je prezentace jeho typových domů na dumonline zcela zdarma a provize je vyplácena jen v případě, že s klientem, kterého mu dumonline přinese, uzavře smlouvu na realizaci některého z domů.

Jakým způsobem funguje váš průvodce výběrem?

Výběr domu z pohledu klienta může probíhat třemi způsoby. Buď může využít náš klasický katalog domů, kde si za použití přehledného filtru zobrazí přesně ty domy, které mu vyhovují.

Pokud si klient není jistý, jaké parametry ve filtru zadat, může vyzkoušet průvodce výběrem domu, kde de facto parametry filtru zadá pro něj srozumitelnějším a názornějším způsobem za použití jednoduchých otázek, obrázků a piktogramů. Výsledkem je pak opět přehled domů, které splňují zadané parametry.

A konečně pro klienty, kteří se prostě z nějakého důvodu nechtějí probírat nabídkou v katalogu, máme poptávkový formulář, kde klient jednoduše zadá základní parametry požadovaného domu a naši dodavatelé mu následně na základě těchto parametrů připraví odpovídající nabídku.

Jaká jsou nejčastější kritéria, která zákazníci uvádějí při výběru svého vysněného domu?

Asi nebude žádným překvapením, že zásadními parametry jsou pro většinu klientů cena a počet místností. Dalším důležitým parametrem, vycházejícím ale spíše z charakteru parcely a okolní zástavby, je podlažnost domu, tedy zda bungalov nebo patrový dům.

Až v dalším sledu pak klienti většinou řeší typ konstrukce – dřevostavba nebo zděný dům, zastavěnou a užitnou plochu, tvar půdorysu, typ střechy, atd.

Pokud bychom měli určit nejtypičtější rodinný dům podle požadavků našich klientů, bylo by to celkem jednoznačné. Absolutním hitem je 5pokojový bungalov se sedlovou střechou a celkovým rozpočtem do 5 milionů korun. Nejčastěji požadovaný stupeň dokončení je dům na klíč a nejpoptávanějšími lokalitami pro výstavbu jsou, opět nepřekvapivě, Středočeský a Jihomoravský kraj.

Vaše konkurence je často vidět i na offline reklamách, jaké marketingové strategie používáte k propagaci vašich typových dřevostaveb a personalizovaných služeb? Pouze online? 

Ano, zatím k propagaci využíváme výhradně online nástrojů. Např. kampaně na sociálních sítích a ve vyhledávačích. Nicméně od počátku se hodně věnujeme také SEO, neboť přirozené vyhledávání považujeme za klíčový zdroj návštěvnosti. 

Jaká zpětná vazba od zákazníků byla pro vás nejvíce překvapivá nebo užitečná při dalším rozvoji vašich služeb?

Přiznám se, že nás celkem překvapilo, jak vysoké je procento lidí, kteří dnes chtějí od dodavatele kompletní dodávku domu na klíč. Takových klientů je u nás více než 75 %. Jasně to ukazuje na fakt, že lidé jsou stále méně ochotni obětovat stavbě domu svůj vlastní čas, a když už se pro stavbu domu rozhodnou, chtějí celý proces zrealizovat co nejdříve a nejlépe s jediným dodavatelem, který jim zajistí vše potřebné. Od projektové dokumentace, přes vyřízení stavebního povolení, až po samotnou výstavbu na klíč. Zdá se, že doby, kdy lidé dům stavěli svépomocí třeba i několik let, jsou definitivně pryč.

Jaké nové funkce nebo vylepšení plánujete zavést do svého průvodce výběrem v blízké budoucnosti?

Rádi bychom neustále rozšiřovali naše portfolio typových domů, aby nabídka skutečně zahrnovala průřez celým trhem a reflektovala i moderní trendy, aktuálně např. modulové domy, tiny houses nebo “rostoucí” domy.

Chtěli bychom, aby dumonline byl pro zájemce o výstavbu domu první volbou, kam se obrátí, když nový dům vybírají. Ale uvědomujeme si, že k tomu nás čeká ještě dlouhá cesta.

Také bychom rádi vyšli vstříc zájemcům o plně individuální projekty domu a nabídli jim možnost spolupráce s kvalitními dodavateli. Ukázalo se totiž, že takových klientů je celá řada. Typicky nejprve vybírají z typových domů, ale následně zjistí, že z nějakých objektivních důvodů, např. komplikovanosti parcely, by pro ně byl vhodnější právě individuální projekt.

Dumonline.cz
Dumonline.cz

Jak se liší přístup k zákazníkům, kteří hledají typové dřevostavby, od těch, kteří preferují více individualizovanou konstrukci?

Nemyslím si, že by se nějak zásadně lišil náš přístup ke klientům podle toho, jaký typ domu hledají. Naopak, jak už jsem zmínil, obě tyto skupiny se hodně překrývají a navzájem přelévají.

Někdo k nám přijde a hledá primárně typový dům, ale později zjistí, že v jeho situaci je vlastně mnohem vhodnější projekt individuální. A naopak, chodí k nám spousta lidí, kteří u nás zpočátku jen hledají inspiraci pro vlastní individuální projekt, ale nakonec jsou tak nadšeni úrovní domů typových, že se rozhodnou právě pro ně.

Navíc je třeba si uvědomit, že čistě typový dům v podstatě neexistuje. Každý dům musí být přizpůsoben min. pro konkrétní parcelu, na které má být umístěn, a už to znamená určitou míru individualizace. Také téměř 100 % klientů má nějaké další větší či menší individuální požadavky na úpravy domu. Dalo by se tedy s nadsázkou říci, že i ten nejtypovější dům je vlastně originál.

Jak vidíte budoucnost trhu s dřevostavbami a jak se chystáte reagovat na změny v poptávce nebo technologii?

Pravdou je, že český klient, co se stavebních materiálů týká, je hodně konzervativní. Rčení “cihla je cihla” u nás stále hodně rezonuje. Zároveň jsou dřevostavby stále obestřeny řadou mýtů a polopravd ohledně jejich životnosti, funkčnosti a odolnosti vůči přírodním živlům.

Na druhou stranu, zejména u mladší generace, je už vidět výrazný posun myšlení směrem k ekologičnosti a dlouhodobé udržitelnosti jakékoliv lidské činnosti, stavebnictví nevyjímaje. V tomto směru se pak dřevo jako plně obnovitelný stavební materiál s energeticky nenáročným zpracováním jeví jako ideální zdroj.

Dalším argumentem, který hraje ve prospěch dřevostaveb je neustále se zvyšující tlak na rychlost výstavby. Když už se dnes lidé rozhodnou pro pořízení nového domu, chtějí ho zrealizovat co nejrychleji a bez zbytečných prodlev, např. vlivem počasí. A v tom všem mají dřevostavby oproti zděným domům značnou výhodu.

Ohledně dřevostaveb jsme tedy optimisté a věříme, že v následujících letech se jejich podíl na celkové výstavbě bude výrazně zvyšovat. Dnes tvoří v ČR dřevostavby zhruba 15 % z celkové výstavby rodinných domů. Když se ale podíváme do okolních zemí, např. do Rakouska nebo Německa, kde je tradice dřevostaveb mnohem delší, je tento podíl více než 20% a např. v USA nebo skandinávských zemích je podíl dřevostaveb dokonce kolem 70 %, a to včetně staveb výškových.

© 2024 imper.cz