8 věcí, které dělají charismatičtí lidé jinak. A co vy?

18. Leden 2016

Z některých lidí cítíte charisma už v okamžiku, kdy vstoupí do místnosti. Nemusí nic říkat, ani dělat. Stačí jen, že tam jsou. A vás jejich přítomnost během okamžiku vybudí a motivuje k tomu, aby se sami na sobě pracovali. Abyste se snažili být jako oni. Je ale vlastně vůbec možné se charisma naučit?

charisma

Ačkoliv mnoho lidí tvrdí, že charisma je něco, s čím se člověk prostě musí narodit, existují způsoby, jak se jej trochu „naučit“. Jsou to jednoduché věci, které charismatičtí lidé dělají, aniž by si to možná uvědomovali. Vy je však můžete dělat zcela vědomě. A co tedy charismatičtí lidé dělají jinak?

 1. Vyzařují radost

Náš každodenní život je plný stresu a starostí, a proto jsou lidé přímo magicky přitahováni štěstím a pozitivní náladou. Pokud tedy budete vypadat vesele a šťastně, lidé jednoduše budou chtít být ve vaší společnosti.

2. Umí vyprávět

Na světě je tolik příběhů a zkušeností, které rádi sdílíte se svojí rodinou a přáteli. To však nestačí. Charismatičtí lidé se nebojí podělit o své příběhy v podstatě s kýmkoliv. Navíc si svou roli vypravěčů náramně užívají a největší odměnou za jejich příběh je smích jejich obecenstva, nebo alespoň rozproudění diskuze mezi posluchači.

3. Věří si

Pevný stisk ruky, přímý pohled do očí člověka, se kterým právě mluvíte, nebo vhodný výběr témat k rozhovoru u oběda. To vše jsou znamení toho, že jste si sami sebou jisti a věříte si, stejně jako všichni charismatičtí lidé. Příkladem takového člověka je americký herec George Clooney, který se už několik let angažuje v boji za lidská práva po celém světě. Všem pochybovačům, kteří na začátku nevěřili, že tyto aktivity myslí vážně, s ledovým klidem odpovídal: „Dobře vím, že ne každá slavná osobnost vidí své poslání v tom, aby kázala proti nešvarům současnosti. Já jsem si ale vzal toto poslání za své a věřím, že na svou stranu přetáhnu správné a hodně vlivné lidi.“

4. Jsou přesvědčiví

Řekněte sami, s kým byste šli raději na večeři – s někým, kdo umí zajímavě a vášnivě vyprávět o něčem, co je pro něj evidentně důležité, nebo s někým, kdo během rozhovoru neprojeví ani špetku nadšení či zájmu o některé z probíraných témat? Odpověď je asi jasná. Právě zaujetí a vášeň jsou dalším ze znaků charismatických lidí. A také dříve zmíněná touha podělit se o svou vášeň a příběh se všemi kolem nich.

Charismatičtí lidé většinou mluví s nadšením nejen o svých zájmech či zážitcích z dovolené, ale také o své práci. Vaše práce zaplní velkou část vašeho života. Jediný způsob, jak být opravdu spokojený, je dělat to, o čemž jste přesvědčeni, že je velké dílo. A jediný způsob, jak dělat velké dílo, je milovat to, co děláte,” říkal na toto téma Steve Jobs.

hledáme obchodníka

5. Umí naslouchat

Stejně tak, jako je důležité umět mluvit a vyprávět, je nutné mít i schopnost opačnou, tedy schopnost naslouchat. Pokud totiž celý večer nepustíte nikoho ke slovu, případně budete dokonce skákat do řeči jiným, mnoho sympatií si asi nezískáte. Klíčem k velkému charisma je totiž schopnost zapojit lidi kolem sebe do hovoru nejen s vámi samotnými, ale I mezi nimi navzájem. Je tedy důležité aktivně naslouchat a na přijaté informace také adekvátně reagovat.

6. Riskují

Každého člověka na světě děsí možnost vlastního neúspěchu. Ale lidé s velkým charisma se tímto strachem nenechají ovlivnit. Právě proto jim nedělá problém projít skrz místnost plnou lidí, aby pozvali na rande dívku stojící v opačném rohu, ani oslovit nového zákazníka, před kterým je každý varoval. Jejich způsob myšlení by se dal shrnout jednoduchou otázkou: „A co nejhoršího se může stát?“ Pokud je tou nejhorší variantou odmítnutí či neúspěch, pak vlastně o tolik nejde.

„Že nedostanete vždy, co chcete, je někdy obrovské štěstí,“ říká jeden z nejcharismatičtějších lidí světa Dalajlama. Pokud se vás vašeho cíle ale dosáhnout povede, radost z úspěchu je potom dvojnásobná, protože lidem kolem sebe dokážete, že vy na to i přes jejich pochybnosti prostě máte.

7. Jsou aktivní

Žádný člověk nemůže být označen jako charismatický, pokud jej lidé nemají v povědomí. Charismatičtí lidé jsou totiž tak stále kolem. Ať už jde o posilovnu, večerní fotbal na předměstí, rodičovské schůzky či obyčejné posezení s přáteli. Charismatičtí lidé nikdy nedají přednost sezení doma o samotě před televizí. Ne proto, že by snad cítili povinnost se těchto společenských událostí účastnit, ale proto, že je to jednoduše baví.

8. Sklenici vždy vidí zpola plnou

Všichni máme dobré i horší dny, kdy máme pocit, že se nám nic nedaří a na co sáhneme, to se pokazí. Charismatičtí lidé se ale dočasným neúspěchem nenechají otrávit. Na věci se dívají optimisticky a tento optimismus a víru v lepší zítřky šíří i mezi lidmi kolem sebe. Tímto pravidlem se řídil i Winston Churchill, který říkal: „Pesimista vidí potíže v každé příležitosti, optimista vidí příležitost v každé potíži.“

Jak na svém charisma pracujete vy?

Co funguje vám? Na co z vašich osobnostních rysů klienti dobře reagují? Na čem stavíte svůj obchodnický styl a charisma?

Text: Kateřina Tauchenová

© 2024 imper.cz