Jak využít brainstorming v obchodu a managementu?

16. Červenec 2021

Brainstorming je skupinová technika, při které lze generovat nepřeberné množství nápadů. Zrodil se přitom právě v obchodě a to přesně před 80 lety. Jaká jsou pravidla a význam brainstormingu? Jaká metoda a technika je nejlepší? Proč je dobré kombinovat brainstorming a hry?

 

brainstorming ve skupině
Brainstorming v managementu i salesu

Brainstorming je skupinová technika

Mnozí z vás už pravděpodobně tuto skupinovou techniku znají, přesto neuškodí si v krátkosti představit, co to je brainstorming. Jedná se o techniku týkající se generování co nejvíce nápadů na danou problematiku. Brainstorming má smysl jedině v okamžiku, kdy se snaží celý tým, protože se odvíjí od skupinového výkonu.

Domluvte si konzultaci

Proč? Protože celá myšlenka brainstormingu tkví v tom, že lidé v týmu dokáží vymyslet víc, než jednotlivec a to právě díky podnětům ostatních ve skupině.

Brainstorming se zrodil již před 80 lety

Brainstorming má za sebou bohatou historii. Poprvé o něm mohli slyšet již v roce 1939 kolegové a přátelé reklamního pracovníka, který se jmenoval Alex Faickney Osborn. Jeho originální metoda byla o 14 let jím samotným později rozpracována v knize Applied Imagination. Brainstorming od té doby našel uplatnění v mnoha odvětvích.

Burza nápadů

Je potřeba zdůraznit, že se brainstorming zrodil právě v obchodě, krátce na to se ale ukázalo, že jeho použití je prakticky nekonečné. Brainstorming nachází uplatnění nejvíce právě v managementu, marketingu, v podnikání, ale také při vědecké činnosti a obecně při snaze najít co nejlepší postupy. Někdy se můžete setkat s pojmenováním burza nápadů nebo kreativní či konvergentní myšlení.

Brainstorming: Pravidla a význam

Před tím, než si položíte otázku, jak využít brainstorming v obchodu a managementu, musíte se soustředit na správný postup. Měli byste totiž před brainstormingem vyloučit všechna možná omezení a naopak podpořit tvorbu nových myšlenek tak, abyste vytvořili cestu pro jedinečné nápady. Řiďte se následujícími zásadami:

  • Klidná atmosféra – ať už se sejde tým obchodních zástupců nebo partnerů, je cílem vytvořit tvůrčí klima a klidnou atmosféru. Víme, že času máte kvůli nasmlouvaným schůzkám málo, bez dobře naplánovaného brainstormingu se ale úspěchy a množství nápadů nedostaví.
  • Nápady, nápady a ještě jednou nápady – skupinová technika funguje na principu kvantity, nikoliv kvality. Respektive s větším množstvím námětů pravděpodobně přijdete vy nebo vaši kolegové s dobrými návrhy řešení.

 

 • Nekritizujeme – lidé účastnící se brainstormingu nesmí kohokoliv kritizovat a soudit. Je to úzce spojené s předešlým bodem, kdy díky kvantitě neexistují jakákoliv omezení. Toky myšlenek a nápadů nesmí být zastaveny. Všichni účastníci brainstormingu jsou si rovni a i ten nejhloupější nápad navíc může inspirovat ostatní. A od toho brainstorming je!
 • Zapisujme si – všechny nápady si zapisujte. Nejlepší je vytvořit pozici zapisovatele, který se nemusí zúčastnit brainstormingu, ale má čas zapsat veškeré nápady, které skupina vygeneruje.

 

Metoda brainstormingu

Obchodníci například velmi často řeší, jak se dostat na schůzku a jak zefektivnit prodeje. Stejný problém mohou řešit i manažeři. Neexistuje jen jedna metoda brainstormingu, pro každý účel (problém) a jednotlivého klienta byste měli zvolit nejvhodnější postup. Metodami, které můžete tradičně používat v obchodě, jsou:

 

 • Rolestorming – obchodník (či jiný účastník) se zbavuje pocitu ohrožení, protože mění identitu a vystupuje za někoho jiného.
 • Negativní brainstorming – obchodníci ji používají především ve fázi plánování a přípravy realizace, například při tvorbě obchodní nabídky, kdy skupina rozvíjí vnímavost vůči potenciálním problémům.
 • Brainwriting – obchodník sepíše na jednotlivé kartičky své nápady, přičemž si další účastníci brainstormingu mohou kartičku vzít, inspirovat se a dále nápad rozvíjet. Brainwriting je dobré použít především v obchodních týmech, kde vládne dominantní jedinec. Řada se dostane i na méně asertivní členy týmu, kteří mají originální nápady, ale bojí se je ve skupině prezentovat.
 • Metoda 6-3-5 – 6 účastníků brainstormingu napíše 3 stručné a úplné nápady v 5 minutách. Celý proces se opakuje, k zaznamenání nápadů se v jednotlivých kolech používají kartičky jiných účastníků a celková doba bývá často i půl hodiny.

 

Všechny výše zmíněné techniky brainstormingu, ale i další, které jsme vám neprezentovali, přinesou odlišný pohled na věc a množství originálních nápadů.

Hra je více efektivní

Ve všech odvětvích se dnes prosazuje gamifikace. A to i v marketingu, IT či obchodu. Management své zaměstnance často motivuje právě gamifikací, tedy využitím mechanismu hry v běžném životě. Pro gamifikaci je mimo jiného typické sbírání plusových bodů. Ptáte se, jak něco takového můžete využít v týmu plném obchodních zástupců? A jaká je souvislost s brainstormingem?

Při brainstormingu můžete za generování jakýchkoliv nápadů (i těch méně dobrých, důležitá je kvantita vedoucí k inspiraci ostatních členů týmu) udělit členovi předkládajícímu nový nápad bod. Pokud se rozhodne kdokoliv z týmu například kritizovat své kolegy, účastníkovi nedodržujícímu pravidla bod odeberte. Brainstorming v první řadě ale nekomplikujte, stále se má jednat o rychlou a jednoduchou techniku.

Kritika brainstormingu

Nic není dokonalé a stejně jako jiné techniky i brainstorming bývá pro určité důvody kritizován. Diehl a Stroebe ve své práci Productivity Loss In Brainstorming Groups ukazují na to, že během brainstormingu ve skupině vzniká často menší počet kreativních nápadů, než kdyby nad nimi přemýšleli jedinci. Důvody jsou dle Diehleho a Stroebeho motivace, blokování výkonu a obava z hodnocení.

 • Členi týmu ztrácí vlivem sociální lenivosti motivaci k vymýšlení jakýchkoliv nápadů, protože jedinci nejsou hodnoceni za jejich vlastní nápady. To může částečně vyřešit hra v podobě gamifikace brainstormingu.
 • Blokování výkonu, kdy se prosazuje pouze jeden dominantní člen týmu, musí být hned zpočátku řešeno. Rušení během diskuze a přerušení generování nápadů je naškodu.
 • To samé platí i u obavy z hodnocení, kdy osoba vedoucí brainstorming musí dát jasně najevo, že vyslovení všech myšlenek je na místě a naopak jejich zatajování může bránit inspiraci.

Takže až příště nebudete moct přijít na působivou formu prezentace pro jednotlivce, maloobchodníky, velkoobchodní společnosti a jiné organizace, kterým prodáváte své výrobky zboží a služby, zkuste brainstorming nebo jeho jednotlivé techniky.

© 2024 imper.cz