Škola obchodu: Zkratky, které byste měli znát, jako když bičem mrská (2/2)

10. Září 2015

V minulém díle jsme se věnovali těm nejznámějším sales zkratkám, se kterými se, až na výjimky, setkal každý z nás. Nyní jdeme více do hloubky. Odkrýváme složitější obchodní, byznysové a marketingové zkratky, které někteří z nás denně používají (KPIčka), případně se s nimi potřebují rychle seznámit, protože je pro svou práci potřebují. Jiní je nebudou potřebovat nikdy, ale mohou s nimi alespoň ohromit své kolegy a nadřízené. Takže, co jsme si na vás vymysleli?

zkratky2

Při řízení firmy byste v první řadě měli dbát na tyto zkratky, protože vám napovědí, v jakém stavu vaše firma je:

Vyzkoušejte leady

EAT (Earnings After Taxis) – Příjmy po zdanění

Veškeré peníze, které získáte poté, co vám stát vše zdaní. Prostě výsledek vašeho hospodaření.

EVA (Economic Value Added) – Ekonomická přidaná hodnota

Je měřítkem výkonnosti vašeho podniku, kdy investice by měly mít větší přínos než náklady na tyto investice. Ukazuje v podstatě hodnotu vaší firmy.

KGI (Key Goal Indicators) – Klíčové cílové ukazatele

Stanovte si cíle a cestu k nim. Na nich budete mít jasně definované indikátory (KGI), tedy plán cesty. Vždy budete vědět, zda zadané cíle plníte.

KPI (Key Performance Indicators) – Klíčové ukazatele výkonnosti

Ukazatele, pomocí kterých sledujete výkonnost jednotlivých lidí ve firmě. Tyto metriky si samozřejmě musíte předem stanovit. Díky nim poznáte, zda dosahujete požadovaných výsledků.

NOPAT (Net Operating Profit After Taxis) – Provozní výsledek hospodaření

Jinými slovy čistý provozní zisk. Termín z finančních analýz, který měří výsledky hlavních činností vašeho byznysu.

hledáme obchodníka

ROE (Return on Equity) – Rentabilita vlastního kapitálu

Znamená, kolik zisku z každé koruny, kterou investujete, získáte zpět. Pro budoucí rozvoj je to cenný údaj.

ROI (Return On Investment) – Návratnost investic

Údaj, který vám ukáže poměr investic vůči výdělkům, čili výnosy, které máme všichni nejradši, ale mohou to být i ztráty. ROI je důležitý ukazatel pro měření efektivity v marketingu a bohužel opomíjen skoro půlkou všech firem.

WACC (Weighted Average Cost of Capital) 

Jinými slovy průměrné náklady na celkový dlouhodobě investovaný kapitál. Zkratka ukazuje průměrnou cenu, za kterou můžete využívat půjčené i vlastní peníze, respektive jde o úrokovou míru nebo diskontní sazbu.

A teď trošku z jiného soudku. Vrcholový management má dnes na vizitkách a dveřích moderní zkratky, takže aby vás nepletlo, s jakým šéfem se bavíte, zde je přehled:

CEO (Chief Executive Officer) – Generální ředitel

Nejvyšší boss, který se zodpovídá sobě nebo dozorčí radě. Kromě toho, že je dobře zaplacen, velí všem firemním oddělením. Setkáte se s ním poslední dobou i v menších firmách, protože CEO zní zkrátka dobře.

CFO (Chief Financial Officer) – Finanční ředitel

Skoro by se chtělo říct hlavní účetní, ale pravda je, že finanční ředitel zodpovídá za široké portfolio věcí, např. za plánování a tvorbu analýz, kontrolu finančních toků, firemní ekonomiku.

COO (Chief Operation Officer) – Provozní ředitel

Tvoří nejvyšší firemní trojku spolu s generálním a finančním ředitelem. Dohlíží samozřejmě na vnitřní provoz firmy, organizuje, kontroluje a vede zaměstnance a řídí chod firmy.

CIO (Chief Information Officer) – IT ředitel

Vede IT oddělení firmy. Musí vybírat ty správné technologie pro hladký chod firmy a nejlepší možné výsledky, sledovat trendy a zajistit bezpečnost v oblasti informatiky.

CHRO (Chief Human Resources Officer) – Personální ředitel

Řídí lidské zdroje firmy, stará se o zaměstnance a snaží se najít soulad mezi potřebami firmy a zaměstnanců.

 CSO (Chief Sales Officer) – Obchodní ředitel

Pozice, na kterou má zálusk nejeden z našich čtenářů. Obchodní ředitel má na starosti prodej a marketing, vztahy se zákazníky a vedení obchodního týmu nebo skupiny. Je zodpovědný za výsledky a má na starosti klíčové zákazníky.

CTO (Chief Technology Officer) – Technologický ředitel

V mnoha firmách je to stejná pozice jako CIO. Původ má ve firmách, kde CTO má na starosti neinformační technologie, třeba technologie pro výrobu.

Jestli jste ve zkratkách až po uši, tak znáte i tyhle, pokud ne, učte se:

CRM (Customer Relationship Manager) – Program pro správu kontaktů (klientů)

CRM nemusí být pouze označení pro program, označuje se tak i samotná databáze, kterou si vytvoříte třeba v Excelu. Kdykoliv se zmíní CRM, pak vězte, že to má souvislost s informacemi, které si tvoříte o svých klientech.

NDA (Non-Disclosure Agreement) – Dohoda o mlčenlivosti

Velmi oblíbená v herním či ICT průmyslu, prostě všude, kde je důležité, aby konkurence nevěděla, na čem to vlastně pracujete. Vzpomínáte na úniky snímků nových iPhonů? To je porušení NDA.

PO (Purchase Order) – Nákupní objednávka

Dokument, který nakupující dává prodejci a upřesňuje jím, co chce a v jakém množství. Jakmile je PO uznána, vzniká mezi oběma stranami kontrakt.

POC (Proof of Concept) – Zkušební realizace

Vyzkoušení určité metody nebo nápadu, jestli bude fungovat. V byznyse jde o klasickou zkušební dobu, během které si nabízenou službu či produkt ozkoušíte.

PU (Per User) – Za uživatele

Používá se v souvislosti s mnoha výrazy a vyjadřuje cokoliv za jednoho uživatele, například náklady, výdělky atd.

SLA (Service Level Agreement) – Popis sjednaných služeb

Dokument popisující úroveň a kvalitu služby, která je poskytnuta zákazníkovi. Zjistíte z něj kdy, za kolik a jak rychle bude služba vyřízena.

SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time Specific)

Specifické, měřitelné, dosažitelné, realistické a dosažitelné v čase. To je jediný inteligentní způsob, jak si stanovit cíle, které opravdu chcete dodržet. Díky tomu budete nejen úspěšný, ale i „smart“.

TCO (Total Cost of Ownership) – Celkové náklady na vlastnictví

Většinou se tato zkratka nepřekládá a vyjadřuje celkovou cenu vaší investice. Dejme tomu, že koupíte dům a ten stojí dva miliony, ale TCO bude pořizovací cena plus náklady za provoz domu, za daně, za převod do vlastnictví, opravy apod.

Jsme na konci, byla to nálož zkratek a v případě, že jste dočetli až sem, máte zcela jistě trpělivost a odhodlání, které je v obchodu potřeba. Je dobré vědět, co tyto zkratky znamenají, ale jestli je budete znát pro parádu, nebo v praxi, záleží na vás. V druhém případě se podívejte na nabídky práce na našem webu.

Foto: monetise.co.uk

© 2024 imper.cz