Zakladatelka BforB: Když nemáte vztahy, tak v životě vždy něco chybí. To platí i v byznysu!

29. Květen 2018

Už jste někdy přemýšleli, že byste rozjeli projekt, který v Česku nemá žádné kořeny? Vy mu sice věříte celým svým srdcem, ale všichni ostatní vás odrazují? Na příkladu Kamily Zárychtové se můžete přesvědčit, že pokud si jdete pevně za svým a vytrváte, můžete z nuly vybudovat celorepublikový byznys. Jak to dokázala a co nejcennějšího se na této cestě naučila?

Kamila Zárychtová – zakladatelka BforB v Česku

hledáme obchodníka
 • Kamila se před 10 lety v Británii setkala s platformou BforB (Business for Breakfast), která ji naprosto nadchla. Sebrala odvahu, vzala si půjčku na master franchisovou licenci a celý systém vybudovala i v Česku.
 • A o co se vlastně jedná? BforB je unikátní forma spolupráce v podnikání. Jedná se o kluby pro malé a střední podnikatele, kteří se pravidelně schází, pomáhají si k novým kontaktům, zakázkám, sdílí své zkušenosti a znalosti.
 • Kluby sdružují podnikatelskou komunitu v daném regionu. Současný stav je 60 klubů ve 23 městech Česka.

S BforB jste se poprvé setkala v Anglii. Čím vás tento koncept zaujal?

Tehdy jsem pozvání na snídani přijala jen ze slušnosti, vůbec se mi nechtělo. Ale když jsem na setkání přišla, naprosto jsem se tímto prostředím nadchla. Z Česka jsem byla zvyklá, že úspěch si lidé navzájem zrovna moc nepřejí, nesdílí know-how, kontakty, zkrátka spíše soupeří, než aby si vzájemně pomáhali. Zde jsem poznala radikálně jinou atmosféru. Každý člen do klubu přinášel své znalosti, zkušenosti, kontakty, vzájemně se posouvali k co nejlepším výsledkům. Uvědomila jsem si, že tohle je prostředí, kde chci žít, čím chci být obklopená. Za necelý rok jsem se měla vracet zpět do Čech. Nešlo jinak, než abych si stejné prostředí vytvořila i tam. Začala jsem připravovat podklady, překládat manuály, chodila jsem na konzultační schůzky a učila jsem se celkový systém fungování.

Jak jste sama říkala, v Česku v té době byl docela odlišný přístup ke vztahům k podnikání. Jak se tato nová platforma ujala?

Prvně jsem se setkávala s velmi negativním ohlasem. Že Česko není Británie, klubismus tu nemá historii, že v byznysu vládne rivalita, ostré lokty a o kontakty jako největší bohatství byznysu se nikdo dělit nebude. Na vzdor všem jsem 14. 9. 2009 uspořádala první setkání BforB v Česku. Přišlo kolem patnácti lidí.

“Vyměnila jsem tedy celý okruh svých přátel. Obklopila jsem se lidmi, kteří jsou na stejné vlně, to mě velmi posunulo.”

Na první setkání docela slušné číslo. Jak jste podnikání rozvíjela dál?

Z ukázkových snídaní jsem vytvořila první klub, neustále jsem oslovovala nové podnikatele, vysvětlovala jsem jim koncept. Byla jsem spojená s Českou asociací franchisingu, chodila jsem na všechny akce, kam jsem mohla. Dělala jsem naprosté maximum. Měla jsem jasný obraz v hlavě, kam BforB chci dostat a bez toho už jsem nemohla žít. Nedokázala jsem si představit, že bych chodila od osmi do pěti do práce, potom přišla domů, uvařila, uklidila, podívala se na televizi a šla spát. Chtěla jsem něco víc. Chtěla jsem žít v komunitě zajímavých lidí, kteří tvoří úžasné věci a neustále na sobě pracují. Jelikož jsem se setkávala s nedůvěrou v byznysu, tak jsem už nezvládala nedůvěru u svých známých. Vyměnila jsem tedy celý okruh svých přátel. Obklopila jsem se lidmi, kteří jsou na stejné vlně, to mě velmi posunulo.

Vyměnit celý okruh svých přátel… Dokážu si představit, že nešlo zrovna o nejjednodušší rozhodnutí. Jak jste tuto změnu provedla?

Okruh přátel jsem si tvořila opravdu aktivně. Například na schůzce s redaktorkou franšízového portálu jsem si uvědomila, že bychom mohly společně něco podniknout.. Zeptala jsem se jí, jestli by se mnou nejela na vodu. Už to bude 6 let, co na vodu společně jezdíme… Kdykoliv jsem potkala zajímavou osobu, aktivně jsem se snažila vytvořit pevný vztah.

Kamila Zárychtová

 • 36 let
 • 9 let vede celorepublikový byznys – podnikatelské kluby BforB
 • Vystudovala střední ekonomickou školu, 3 roky  pracovala v armádě, potom odjela do Anglie, kde pracovala v továrně, hotelu, ve skladu a nakonec na logistice v procurement. Zde se setkala s naprosto radikálním přístupem k byznys vztahům. Od té doby pro projekt BforB dýchá.
 • Nejvíc ji na tom baví, že to má smysl. Spolupráce v byznysu, ale i v osobním životě je základním kamenem a BforB spolupráci podporuje ve všech oblastech. Je to naprosto nadčasový byznys.

Co považujete za největší milník úspěchu v začátcích?

Když jsem splatila všechny půjčky na tu masterfranchisovou licenci a rozjezd podnikání, což bylo něco kolem 2.000.000  Kč. To už jsem mohla jet třeba i na tu vodu. (smích).

Dnes má BforB 60 podnikatelských klubů ve 23 městech ČR a dohromady 600 členů. Dosáhnout tohoto stavu muselo vyžadovat neuvěřitelnou vytrvalost. Co vás nejvíc pohánělo jít neustále dopředu?

Věřím, že váš život definuje to, jak dobré máte vztahy. Můžete mít kolik peněz chcete, na všechny aktivity světa, ale když nemáte s kým, tak je to k ničemu. Když nemáte vztahy, tak v životě vždy něco chybí. To platí i v byznysu. Když spolupracujete s lidmi, které nemáte rádi, tak to nestojí za nic.
BforB je pro malé a střední podnikatele. To jsou lidé, kteří jsou často v pracovním životě sami. Když jste v zaměstnání, máte kolem sebe skupinu lidí. Když jste na volné noze, tak to není zrovna časté. My tyto lidi spojujeme, vytváříme prostor, kde si vzájemně pomáhají, vzdělávají se, sdílí a tvoří společné věci. Například v Brně díky místnímu klubu vznikla první brněnská čokoládovna. Každý člen zde přispěl svým dílem. Já jsem sice přišla s A, ale někteří členové to rozvinuli do Z. To je pro mě balzám na duši a obrovský pohon energie.

Můžete dát nějaké další příklady, jaké projekty spolu členové vytvořili?

Jasně. Velkou výhodou klubů je, že za každé odvětví, profesi v klubu může být jen jeden člen, aby si nekonkurovali. Tím pádem klub tvoří velmi silný tým s mnoha zkušenostmi a znalostmi. To, že klub členům přináší kontakty a zakázky, je plánovaným výsledkem konceptu. S čím jsem ale úplně na začátku nepočítala jsou další oblasti přínosu, které se často ani finančně vyjádřit nedají a dalece předčí návratnost ze získaných zakázek a kontaktů. Jedním z takových přínosů je sdílení zkušeností – snídani co snídani, meeting co meeting se člověk dozvídá velmi zajímavé a cenné informace z různých oborů – a hlavně, od těch nejlepších z regionu.

Dalším přínosem je přátelské prostředí, komunita, na kterou se členové mohou spolehnout. Díky obrovským zkušenostem našich členů-podnikatelů se člověk dostává k praktickým znalostem, které jsou k dispozici hned, jakmile víte, že něco nevíte. Díky nadstandardním informacím, které se v klubu sdílí, máte velký přesah, když s kýmkoliv mluvíte, máte k tématu co říct. Díky ostatním členům si můžete ověřit, zda dostáváte od svých dodavatelů kvalitní služby, dobré ceny apod. Prostě rohlíkem už vás nikdo neopije.

Co je vaší náplní práce v BforB dnes?

Mým cílem je rozvíjet naši komunitu. Hledat správné lidi do týmu, vytvářet dobrou propagaci, starat se o členy, aby z BforB získávali maximum. Teď třeba budu zakládat BforB active. To byste nevěřili, kolik lidí chce jezdit na výlety. Společně s rodinami, přáteli chodíme do přírody, za kulturou, na hory, do sklípků, pořádáme celorepublikové akce. Pracuji na tom, aby měli členové prostor jak profesně, tak sociálně růst.

Co nejcennějšího členové získají po profesní stránce?

Dostanou se do centra podnikatelské komunity ve svém městě. Jak už jsem zmiňovala, naši členové jsou malí a střední podnikatelé. Získají jedinečný nástroj, jak se dostat k řadě kontaktů z regionu, protože každý člen zná stovky různých lidí. Členství mu otevírá dveře do mnoha směrů. Může se zviditelnit na místním trhu, prezentovat svoje služby a uzavírat nová partnerství.

Jaké máte firemní cíle ve výhledu 5 let?

Mít více než tisíc členů, založit kluby pro podnikatele v každém okresním městě. I nadále měnit atmosféru podnikání v Česku.

Kdybyste měla vypíchnout 5 nejcennějších zásad, které vám tato devítiletá dráha přinesla, které by to byly?

 • V první řadě bych chtěla zmínit dokonalost. Smiřte se s tím, že vaše podnikání nikdy nebude dokonalé. Hodně lidí chce dokonalosti dosáhnout, a když ji nemají, tak se trápí. Lidé si musí uvědomit, že jde o dokonalost v jejich očích. Každý klient, dodavatel, člen týmu je úplně jiný. Každý má jiné názory, limity, rozčílí se kvůli něčemu jinému. Na naše podnikání bychom se měli dívat v rámci celku, určit si limity, co je pro nás akceptovatelné a co už ne. Ale neočekávat dokonalost, protože tak bychom nebyli nikdy spokojení.
 • Neřešit problémy v emocích.
 • Když už nemůžete, tak si odpočiňte. Nezapomínejte, že vy stojíte na prvním místě. Vše ostatní je až za vámi.
 • Hodně lidí se snaží za každou cenu udělat zajímavým. Já vždy říkám: “Víte jak se uděláte zajímaví? Zajímejte se. Vyjádřit člověku zájem, to je to, co vás udělá zapamatovatelným. Mnoho se tak dozvíte a člověka si získáte.
 • Systematičnost. Aby něco fungovalo, je potřeba vytvořit systém. Jasná a jednoduchá pravidla, která musíte dodržovat a vyžadovat po svém týmu.

 

Fotky: Marek Rebroš

© 2024 imper.cz