„Vrcholoví manažeři už nemůžou rozkazovat,“ říká doc. Jiří Koleňák z NEWTON University

27. Září 2021

Řízení úspěšného podniku PLUS je historicky nejstarší MBA program na NEWTON University. I přes jeho obyčejný název se jedná o studium, které boří dosavadní představy o tom, co to vlastně řízení podniku je a co je při něm důležité. Kromě toho, že klade důraz na špičkové vzdělání a aktuální trendy, soustředí také na osobnostní rozvoj. Idea je přitom jednoduchá: Podnik je živý organismus, který má svou vnější i vnitřní stránku. Stejně jako vy. Jak vysvětluje garant programu, Osobnost roku Český Goodwill a kandidát na Manažera roku docent Jiří Koleňák, pro jakékoliv řízení je nesmírně důležité, aby byla vaše vnitřní a vnější stránka v rovnováze.

Jak byste jednoduše charakterizoval celý program?

Já bych skoro řekl, že to je MBA zaměřené na kvalitu života podnikatelů a manažerů. Snoubí se v něm odborné zlepšení s osobnostním rozvojem. Máme nástroje na podporu transformace lidí, které jim pomohou k tomu, aby se dostali na vysněné pozice a dokázali se tam udržet. Jsou to nástroje, které zajistí, aby to pro ně bylo lidsky udržitelné, a aby je kariérní postup, nebo rozjezd podnikání zdravotně nebo lidsky nepřeválcoval. Jde zkrátka o to, aby dokázali opečovávat nejen prostor kolem, ale i sami sebe.

Takže i přes jednoduchý název se od ostatních podobných MBA liší?

Ano. Program má jednoduchý název, který nemá potřebu slibovat nemožné a zázraky. Má jednoduchou ambici: dostat lidi do takového módu řízení a podnikání, v němž budou sami spokojení. Je to nejvíc univerzální program díky šíři svého záběru.

Jací studenti se tam potkávají?

Třeba ti, kteří působí v korporacích a chtějí se osamostatnit v rámci vlastního projektu. Také podnikatelé, kteří by byli rádi součástí něčeho většího, chtějí třeba spolupracovat právě s korporacemi. No a pak lidé, kteří za sebou mají raketovou podnikatelskou dráhu a teď řeší, jak si v životě najít nové výzvy.

Mají tihle lidé něco společného?

Chtějí změnu, ať už si to uvědomují, nebo ne. Společně pak pracujeme na sobě. Ať už v rámci výukových bloků, které jsou orientované odborně, nebo osobnostně. Odborné bloky se soustředí na vnější i vnitřní stránku podniku, tedy na strategické řízení a myšlení – nejen na úrovni vnějšího rozhodování, ale přibližujeme také, co se děje manažerovi v hlavě. Velkou pozornost věnujeme procesům v podniku, aby lidé chápali, co se tam děje a jak to lze moderně aktuálně řídit. Studenti umí identifikovat potenciality toho podniku, umí používat efektivně nástroje strategické analýzy, vnitřní i vnější. Přednáším také základy krizového řízení, protože prostor se manažerům mění kvůli Covidu i válce. No a pak máme bloky, které se věnují osobnostnímu rozvoji: talent management nebo sebekoučování, které vedou koučové Marian Jelínek a Radim Valigura. Studenti pak ví, že dobře řízený podnik se chová v rámci budování brandu takto a v rámci vedení porad takto.

Marian Jelínek vás nastaví na úspěch a odbourá vaše mentální bariéry.

Takže nejde jen o manažerská rozhodování, ale také kultivaci podniku a sebe sama?

Přesně tak. My jim k tomu dáme nástroje. Máte nějakou představu, že chcete něco, co teď nemáte, takže musíte napřed identifikovat, co budete muset udělat proto, abyste to získali. Učíme, aby si lidé pomocí analýzy manažerských rozhodování vytvořili svůj vlastní systém a dostali do toho lehkost a přirozenost.

Jaký je vlastně úspěšný podnik?

Takový, který dokáže reagovat na to, co se děje v tržním prostoru. Je to podnik, který naplňuje cíle nebo záměry jeho vlastníka. Řada lidí nechce gigantický podnik. Chtějí podnik, který jim dá svobodu a dostane je na takovou životní úroveň, jakou si představují a optimalizuje jejich zatížení. Řada lidí chce podnik, v němž se budou cítit dobře a budou se tam těšit.

Součástí programu je i seberozvojový výcvik X-tream Management, o co se jedná?

Jedná se o výcvik, v němž si sáhnete na své hranice, pochopíte, jak fungujete, jak jste nastavení, jak překonáváte překážky a jestli dokážete skutečně pracovat v týmu. Jdete do lesa, nemáte s sebou nic a musíte se o sebe kompletně postarat. Zjistíte mnohdy, že toho vydržíte víc, než jste si uměli představit. Studenti tohle velmi oceňují, máme na to výborné ohlasy a tak víme, že jdeme dobrou cestou, že to je složka, kterou nemůžeme přehlížet ani podceňovat.

Jak se Vám daří aktualizovat výuku, když je podnikatelské prostředí v poslední době tak dynamické?

Díky našemu týmu lektorů. Vysvětlujeme také lidem, že každý si musí najít svůj systém řízení. Každý podnik je originál a my nechceme kázat jedinou pravdu. Proto se kolegové, kteří vstupují coby lektoři do programu, věnují i poradenství a provází podniky jejich zráním. Takže jsou aktualizovaní v tom, co se na trhu děje. Je to žitá praxe, která je často jen pár hodin stará, než je uplatněná v rámci v toho programu. Samozřejmě máme sylabus, ale to, jak je to předáno, je propojené s aktuálně prožívanou praxí konkrétního konzultanta.

Jiří Koleňák a jeho kolegové z MBA programu se věnují i poradenství pro firemní klientelu

Jaký je teď trend v řízení podniku?

Digitalizace a uvolňování rigidních organizačních struktur, které jsou drahé a neefektivní. Trend je takový, jak o tom kdysi snil Baťa: směřujeme k sebeřízeným malým jednotkám a týmům, které se efektivně proměňují podle potřeby.

U velkých firem to v praxi vypadá tak, že dochází k tomu, že vrcholoví manažeři se snaží snížit míru intervencí: nerozkazují, ale vyjednávání a snaží se pracovat na tom, aby lidi dostávali smysluplné cíle. Věnují se i nákupu lidí pro ten cíl. A těmto lidem musí vytvořit motivaci: nejen transakcí, ale i tím, že jim vysvětlí smysl jejich počínání. Současné generaci Z nestačí udělit rozkaz. Oni se ptají, proč by to měli dělat. Starostí manažerů je dneska vytváření dobrých podmínek pro týmy a vyjednávat o těch podmínkách. U vrcholových manažerů je jednoznačně trend vzdělávání: souvisí to s transformací podniků do nové doby.

Váš program kultivuje subttle skills. Mohl byste to více rozvést?

To souvisí s kognitivním managementem, jehož výzkumu se věnuji se svým týmem. Jedná se o uvědomovanou práci sama se sebou. Klademe velký důraz na techniky, které řídí vaši vlastní pozornost. Protože to, čemu věnujete pozornost, to bude vzkvétat. Dneska vaši pozornost strhává kde co, ale je potřeba se v tom disciplinovat, protože boj o pozornost se odehrává v různých modalitách. Soustředíme se na kreativitu, ovládání stresu a radikální sobectví. Když mě bude dobře, bude z toho vycházet touha vycházet vstříc svému okolí a kultivovat ho, aniž bych si vytvářel stres z pocitu oběti.

Součástí studia je osobní zakázka, kterou studenti zpracují do dizertační práce. Jak vypadá nejčastější zakázka?

Velmi často jde o kariérní postup člověka: jde o vytvoření strategie vedení nového oddělení, například když přeskočíte ze středního managementu do vrcholového. Do dizertace pak formulují, čeho chtějí dosáhnout v nové kariéře. Dál je to vlastní byznys plán. Třetí typ zakázky souvisí s osobnostními moduly. Studenti si chtějí udělat analýzu sebe sama, aby sebrali odvahu pro zásadní kariérní krok.

Co lidi nejčastěji v rámci studia nadchne?

Oni si myslí, že jdou do školy a po prvním víkendu zjistí, že se dostali do party stejně smýšlejících lidí. Vzdělávání je pro nás přirozená záležitost, vychází z reálných potřeb lidí, kteří jsou jinak zvyklí, že někde sedí, někdo přijde, něco říká a oni se to snaží zapamatovat. My to děláme opačně. Nejdřív vytvoříme potřebu se vzdělávat a pak je učíme. A je to baví. Nemusí nic přetlačovat, nebere jim to energii. Vracíme jim otevřený pohled, kdy si můžou dovolit být zase kreativní. Můžete mít totiž všechno. Jen musíte vědět, co to znamená a co proto musíte udělat. Můžete mít kariéru, rodinu a nemít pocit, že to zvládnete jen dočasně. Máme hezké ohlasy od zaměstnanců, jejichž šéf je u nás v programu. Říkají, že vždycky poznají, že byl ve škole, protože najednou srší energií.

Chcete se stát úspěšným podnikatelem a zapracovat na rozvoji své osobnosti? Prohlédněte si detaily programu MBA – Řízení úspěšného podniku PLUS.

© 2024 imper.cz