„Procesy nesmí omezit firmu v růstu.“ Šéf personální agentury Ascari plánuje růst společnosti v rámci EU

11. Únor 2018

Výkonnému řediteli Vladimíru Schee jsme poprvé skypovali do Ostravy, kde má celorepubliková Ascari centrálu. Že je to člověk pokorný, rozvážný a nesmírně inteligentní bylo patrné na první dobrou. I z obrazovky tušíme, že máme tu čest s výborným stratégem: „Sledovat makroekonomické ukazatele je pro úspěch v naší branži klíčové. Když z veřejně dostupných zdrojů vidíme, že velká výrobna v Česku nebo Polsku propouští lidi, můžeme je zkontaktovat, představit jim 3-4 další možnosti spolupráce a rovnou je zaměstnat u některého z našich klientů.“ Přípravě každé zakázky věnuje Vladimír Schee maximum a podle toho postavil firemní procesy. Není ostatně divu. Když jde večer spát, je přece zodpovědný za více než dva tisíce agenturních zaměstnanců. V roce 2018 chce toto číslo výrazně zvýšit, a tak nám nezbývalo než sbalit kameru, diktafon a nasednout do vlaku směr severní Morava a Slezsko, kde jsme diskutovali o budoucnosti personálních agentur v době plné zaměstnanosti.

Ing. Vladimír Schee je výkonný ředitel společnosti Ascari s.r.o. Ascari, pojmenovaná po houževnatém jezdci Formule 1 Albertu Ascari, patří mezi TOP 7 agentur práce v ČR. „Agenturnímu zaměstnávání se stabilně věnujeme od roku 2008 a dnes pečujeme o více než 2 000 agenturních zaměstnanců (agenturní zaměstnání znamená, že jedinec je zaměstnancem agentury práce a tuto práci vykonává u třetí strany – klienta, se kterým má agentura práce smlouvu, pozn. red). O naší dynamičnosti svědčí čísla: za více než 9 let jsme zaměstnali více než 14 000 agenturních zaměstnanců. Působíme v lehkém i těžkém průmyslu, dopravě a ve službách.“

Vladimíre, věnujete se agenturnímu zaměstnávání nejen v Česku, kde máte už letitou tradici, ale také na Slovensku a v Německu. Divize máte také v Polsku, Bulharsku. Můžeme vám nakouknout přes rameno, jak rozvoj společnosti plánujete a jak těchto ambiciózních plánů dosahujete?

V rámci České republiky plánujeme v roce 2018 výrazný nárůst počtu přidělených zaměstnanců, které standardně pronajímáme zejména výrobním firmám. Agenturním zaměstnancem se myslí osoba, jejímž zaměstnavatelem jsme my, společnost Ascari, se všemi výhodami, které z toho plynou (zařizujeme vstupní a výstupní zdravotní prohlídky, garantujeme zaměstnanci další angažmá ve chvíli, kdy uživatel (klient), ke kterému byl přidělen, například snižuje výrobu. Zkráceně řečeno dáváme zaměstnanci možnost uplatnit se i v jiných společnostech atd.). Co se týče zahraničí, chceme mít do konce roku 300 lidí na Slovensku a 200 lidí v Německu. To mohou být Češi i místní, bude záležet na konkrétních požadavcích našich klientů, jaké národnosti a kvalifikace budou potřebovat.

„Úspěch společnosti tvoří kvalitní, efektivní a kooperující týmy, které spolu sdílejí informace a jsou schopny posouvat firmu dál.“

Jakou máte strategii k dosažení plánu?

Budeme se zabývat zkvalitněním našich realizací s cílem dosáhnout ještě lepšího renomé v rámci ČR. To je alfa a omega našeho úspěchu. Jakmile jsme vnímáni jako kvalitní partner, obchodníkům se naše služby dobře prodávají a máme perfektní reference. A jak toho dosáhneme? Je to o náboru kvalitních lidí do firmy, kvalitních obchodnících a obchodním procesu, kvalitních realizacích (recruiterech) a zázemí, které bude podporovat veškeré složky společnosti.

Jak vypadá vaše nejčastější zakázka? Ozve se vám výrobní firma s tím, že shání tolik a tolik lidí na určité období…?

Každá zakázka je jiná a každá je do určité míry výzva. To mě na tom baví. Liší se lokalitou, mentálním a sociálním nastavením lokality, oborem, firmou a firemní kulturou a celkovým přístupem klienta ke spolupráci. Jsou takoví klienti, co si agentury váží, ale i tací, co očekávají splnění všech požadavků, aniž by byli otevření inovativním přístupům a návrhům na změny z naší strany, které jsou potřebné pro úspěšnou spolupráci.

Domluvte si konzultaci

Jaké všechny faktory s firmou řešíte, když spolupráci nastavujete?

Musíme vědět, kolik lidí potřebují, z jaké lokality je chtějí, jaké národnosti, nebo zda jim na tom nezáleží. Jakou musí mít tito lidé kvalifikaci, jaká je kategorizace rizik, charakter výroby, čistota, jaká je cena apod., to vše se posléze promítne do rámcové smlouvy. Přesně se zorientovat v této projektové fázi je pro nás klíčové, jinak vypadají projekty pro francouzskou a jinak pro korejskou společnost.

Jak dlouho takové námluvy trvají?

Záleží na obchodníkovi. Schopný obchodník dokáže vydefinovat a vyhledat vhodného klienta, co je a není důležité, a tímto směrem vést své aktivity tak, aby zakázku dotáhl do měsíce-dvou. Jsou situace, kdy to nejde, například účastníme-li se ročního tendru. Obecně se o naší branži dá říct, že v době ekonomické recese, kdy je vysoká míra nezaměstnanosti, jde obchod o něco málo hůře (lidí, kteří chtějí pracovat je na trhu více) a v tu chvíli se prokážou skutečné obchodníkovy kvality. Z pohledu konjunktury, zejména při dnešní míře nezaměstnanosti, která byla k 31.12. 2017 3,8 %, je jednodušší navázat spolupráci. Firmy chtějí lidi a my je máme.

 

Co vnímáte při vyjednávání nové spolupráce jako klíčové?

Jakmile obchodník udělá podepisovací kolečko, kde musí nastavení spolupráce schválit realizace, mzdová účetní, obchod a musí se vyjádřit další nezávislý realizátor, jde návrh ke mně. Finálně rozhoduji, zda do zakázky půjdeme, či nepůjdeme, a z jakého důvodu. V Ascari dbáme na pečlivé vydefinování a zvážení rizik již v této fázi. Jsme tím schopni rizika eliminovat a zakázku případně přenastavit.

„Váš úspěch u klientů bude vycházet nejen z toho, že dokážete události řešit, ale hlavně že je umíte předvídat.“

Správně nastavenou zakázku podepíšete. Co se děje pak?

Podepsanou zakázku přiřadíme odpovědnému manažerovi. Jedním z jeho prvních úkolů je znovu navštívit výrobu, pobavit se s personálním oddělením a rozjet celou spolupráci se správnou energií. Ruku v ruce s podpisem smlouvy se aktivují náborové složky (divize Česko, nebo i Polsko, Bulharsko, protože Češi se ne vždy chtějí relokovat a do některých lokalit dává větší smysl zaměstnat Poláky), sestavujeme precizní náborovou strategii se všemi potřebnými náborovými kanály. Výkon nastavíme na maximum, abychom byli schopni říct velmi rychle klientovi, že pro danou dobu, lokalitu, firmu, mzdu a požadavky jsme schopni za týden nabrat 20 nebo 50 lidí.

Chápu tedy, že v závislosti na zakázce buď přezaměstnáváte určitou část z 2000 agenturních zaměstnanců Ascari, nebo hledáte i nové lidi. Většinou jsou to specifické pozice, montážní pracovníci. Na ty nejde jen tak cílit na Facebooku či LinkedInu. Kam za nimi chodíte? Jak je rekrutujete?

Kdo reaguje například na pozici operátor výroby, ví, že se hlásí na jednoduchou práci, kde není potřeba velkého vzdělání, zato si může vydělat hezké peníze. Metody na vyhledávání jsou mnohé: programy na doporučení, veřejné informace o tom, že nějaká společnost v dané lokalitě propouští, dále se zaměřujeme na přímá oslovení a kombinaci různých marketingových kanálů. V každém regionu a pro každou společnost je to trochu jiné, a proto stavíme komplexní na míru ušité náborové strategie a flexibilně je v čase přizpůsobujeme stavu trhu.

Je pro mě nezvyklé, že bych dva roky někde byla a pak mě dáte do jiné firmy.

To je na vašem rozhodnutí jako agenturním zaměstnanci. Chcete zůstat ve vaší lokalitě? Máme další nabídky, nemusíte se relokovat. Nedržíme je, nabízíme možnosti a varianty. Někdy se mohou stát kmenovými zaměstnanci výrobny, kam je umístíme, většinou však volí zůstat s Ascari. Tito lidé vidí v agenturním zaměstnání velkou výhodu, neboť si mohou vybírat. Nemusí na úřad práce, mají kontinuální zaměstnání a důvěřují naší společnosti.

Nemůže se stát, že vám na bedrech zůstane agenturních 2000 zaměstnanců a vy je nemáte kam umístit?

Skokově určitě ne. Trh má svůj vývoj a my na něj reagujeme na denní bázi. V podnikání se nic neděje najednou. Nestane se, že všechny firmy chtějí propouštět a my se to dozvíme jako poslední.  Má to vždy nějaký vývoj a my jsme schopni predikovat a citlivě reagovat na podmínky trhu.

Vystudoval ČVUT, studoval v Belgii, profesně působil v Praze a do Ostravy se přestěhoval z rodinných důvodů. „Na Ascari mě před necelými osmi lety zaujal duch společnosti, její preciznost a zaměření na kvalitu. Lákala mě možnost inovovat a budovat ze slibné firmy velký mezinárodní projekt. Mám rád, když za mě hovoří výsledky. V Ascari nepotřebujeme být vidět na billboardech, když jde za námi vidět skvělá práce,“ říká Vladimír Schee. Že bude výkonným ředitelem si zpočátku nepřipouštěl, vzhledem ke své důslednosti, sečtělosti a výkonnosti však vyrostl až do čela společnosti. 

„Rok 2018 bude o schopnosti růstu, pro obchodníka to bude zlatá éra.“

Kam bude budoucnost trhu práce směřovat?

Různým prognózám můžeme i nemusíme věřit. Nicméně nezaměstnanost nám dál stále klesá, počet volných míst na trhu se zvyšuje. Vzniká nám situace, kdy inzerce pracovního místa nefunguje a společnosti se přiklánějí ke stále inovativnějším přístupům k odměňování, stanovují různé benefity, příspěvky, 13. a 14. platy a perou se o zaměstnance mezi sebou a předhání se v nabídkách, lepších pracovních podmínkách apod. Lidé chtějí mít větší jistoty, vyváženější osobní a pracovní život, z čehož rovněž plynou mnohé efekty, které se u zaměstnavatelů promítají do jejich strategie odměňování a nastavování firemního prostředí. Oproti předchozímu roku se minimální mzda zvýšila o téměř 11 %, což se týká těch nejníže placených profesí. Avšak vše výše uvedené se bude v následujících letech dále vyvíjet a dle mého názoru bude na trhu vítězit ta společnost, která zvolí správnou kombinaci nastavení odměňování a bude stále šlechtit svou vlastní firemní kulturu a bude schopna flexibilně reagovat na okolní prostředí. Rok 2018 bude o schopnosti růstu. Vidíme, že v našem oboru jsou otevřené obrovské příležitosti a plánujeme je na 100 % využít. Pro obchodníka to bude zlatá éra.

Jak vnímáte fenomén robotizace v auto-moto?

Samozřejmě s potřebou lidí roste potřeba situaci ve všech oblastech průmyslu aktivně řešit. Nabízí se automatizovat, digitalizovat, robotizovat. Ovšem to s sebou samozřejmě nese nemalé investice, které každá společnost musí zvážit, protože nikdo neví, co bude za 5 či 10 let. Některá pracovní místa zaniknou a budou nahrazena jinými. Lidé budou stále potřeba a školství bude muset dostatečně pružně orientovat své struktury tak, aby bylo schopno reagovat na podmínky a potřeby pracovního trhu. Ředitel jedné společnosti mi řekl, že zvažuje část výroby nahradit kolaborativními roboty, kdy jeden z nich bude schopen nahradit práci dvou zaměstnanců, ale následně rovněž zmínil, že to má také mnohá úskalí, která souvisí s náklady implementací, nastavením výroby, dostatkem prostoru apod. Některé výroby se k tomu přiklánějí, některé zase ne. Mnohdy rovněž záleží na aktuálním stavu kapacit a schopnosti zajištění výroby.

V následujícím období však neočekávám skokové změny a určitě se nedostaneme do fáze, kdy bychom ze dne na den nevěděli, co dělat.

„Je lepší potenciál v obchodníkovi krotit, než ho vzbuzovat.“

Foto a video: Miroslava Flam

© 2024 imper.cz