Pro manažery: Jak správně komunikovat vizi a misi společnosti?

17. Duben 2016

Většina firem dnes funguje rychle a expanzivně, aby se přizpůsobila trhu. Málokdo řeší obchodní proces koncepčně, strategie se často mění. V tomhle kolečku obchodníci ani často neví, proč to vlastně dělají – vyjmenují i o půlnoci všechny přednosti produktu, ale proč je společnost na trhu, kam míří, co produkt řeší v širším měřítku a jaké je poslání obchodníků v celé této mašinerii uniká nejen jim, ale i šéfům týmů. Co je to vůbec komunikace vize a mise? Proč a jak ji efektivně komunikovat směrem dolů?

Young people working in the office

hledáme obchodníka

1. Co je vůbec vize a mise společnosti?

Vize a mise jsou základním předpokladem úspěšného nasměrování společnosti. Měly by zahrnovat i formulaci dlouhodobých cílů.

Mise: Co a pro koho společnost dělá, případně jak se odlišuje od konkurence.

Vize: Čím chce společnost být. Vize poskytuje jasná a rozhodující kritéria pro tvorbu strategických cílů a směrů.

2. Proč by se vize a mise měly komunikovat?

Zapomeňte na fakt, že je nutné to udělat. Pak to pravděpodobně nikdy neuděláte dobře. Společnosti, které komunikují vizi a misi hlavně proto, aby získaly ISO nebo si splnily svou povinnost, ve většině případů nikoho neosloví. Proto komunikujte vizi i misi s jasným cílem: „Pojďte nás následovat“. Zároveň si nepleťte komunikaci vize a mise s autorským čtením výroční zprávy společnosti nebo celkové strategie společnosti. Celková strategie společnosti je důležitá, ale vaše zaměstnance zajímá hlavně praktický dopad na jejich práci. Skvělé pro ně je, když jim zůstane mise a vize v hlavě tak, že si ji umí a mohou zopakovat každý den.

3. Kdo by měl komunikovat vizi a misi?

Jednoznačně leader společnosti. Ten, který dokáže lidi přesvědčit o tom PROČ. Pečlivě tudíž vybírejte člověka, který se  komunikací vize může zabývat. Určitě v tento okamžik postavte stranou leadera, který by lidi zahrnoval fakty o soutěživosti, popisoval boj s konkurencí nebo jmenoval mnoho analytických informací. To opravdu není ten pravý, nikdo by z takového výkonu nebyl nadšen. Pravý leader se umí lidí ptát proč, během krátké chvíle umí objasnit poslání značky. Umí komunikovat to, co ho opravdu baví. Skvělý leader umí lidi inspirovat, nebojí se komunikovat emoce. Nemusí mít oblek, masku, dokonce ani triko s firemním logem. Ten pravý komunikátor vize je sám sebou a umí v určitých chvílích i improvizovat.

Nebojte se komunikaci vize a mise začít rozhovorem se zaměstnanci. Zeptejte se jich, kolik svého času by chtěli na takové prezentaci strávit? Jaký druh informací je zajímá? Viděla jsem jednou komunikovat manažera vizi a misi tak, že zaměstnance přímo konfrontoval s výrobkem. Prezentoval vizi a misi za společnost, která vyrábí obuv. Na začátku prezentace se zeptal lidí, kolik z nich chodí do práce pěšky? Potom nechť zůstanou stát ti, kteří denně ve své obuvi našlapou více než 3 km. Lidé začali o své obuvi uvažovat úplně jinak než doposud. A co je důležitější? Už od začátku byli aktivně zapojeni do prezentace.

Přečtěte si také: Pro manažery: Jaké typy lidí namixovat, když budujete obchodní tým?

4. Jak komunikovat vizi a misi?

Co hlavně komunikovat? Jakou potřebu zákazníka řešíte? Zkuste ji popsat jednoduše. Komunikujte emoce, příběhy, mluvte poutavě o hodnotách. Vzbuďte v lidech přesvědčení, že vám mohou věřit. Toho docílíte klidně i prostřednictvím komunikace klientských příběhů.

Zkuste zauvažovat nad faktem, že společnost Apple nikdy nikde nekomunikovala fakt, že je inovativní, přesto to všichni víme. Jak to dělají? Nehledejte odpověď v souvislostech. Apple má prostě jasnou komunikaci faktu PROČ a společně s vytvářením identity přivádí uživatele k tomu JAK. Vše následně převádí do produktů. Pokud chcete, aby se zákazníci i zaměstnanci ve vaší komunikaci vize a mise zorientovali, nezapomeňte vše provázat s pevnými hodnotami a systémem uvnitř společnosti.

5. Co by vůbec měla komunikovat samotná vize a mize?

  • Váš pohled na svět
  • Příběh o využití produktů

Komunikace vize a mise by měla být zkrátka o vás jako o lidech, nikoliv o statických datech o společnosti.

Jsme si vědomi faktu, že komunikace vize a mise je mnohem širším a zajímavějším tématem, než si právě teď kdokoliv z nás myslí. Znáte v českém prostředí společnost, která svou vizi a misi kvalitně a efektivně komunikuje, kterou?

© 2024 imper.cz