Uzavřete sami se sebou čtyři dohody a žijte svůj život!

06. Květen 2014

Překonejte všechny Vaše strachy a buďte takoví, jací ve skutečnosti jste. Přestaňte žít v minulosti a začněte žít tady a teď. Dělejte všechno tak, jak nejlépe dovedete. Uvědomte si, kdo opravdu jste, jaké jsou Vaše cíle, co chcete v životě dokázat. Vymaňte se z naprogramování, milujte sami sebe a začněte proměňovat Vaše myšlenky v činy.

Vyzkoušejte leady

4710621230_3e632b06f4_z

Sundejte masky a začněte žít svůj život

Dle Dona Miguela Ruize, autora knihy Čtyři dohody, existují 4 omezující názory, které nás připravují o radost a vedou ke zbytečnému trápení. Zvládněte je a žijte konečně Váš život.

Čtyři principy transformace života

1) Nehřešte slovem – první dohoda, která nabádá k tomu, abyste mluvili jako osobnost a říkali, co si myslíte. V žádném případě ale nepoužívejte slova proti sobě nebo k pomlouvání druhých. Uzavřete sami se sebou dohodu, že nebudete slovem ubližovat ani sobě, ani ostatním a nebudete pomocí slov manipulovat. Prvně myslete a pak jednejte. Útočné výroky vedou akorát ke vzniku komplexů a problémů. Čím častěji je slýcháte nebo vynášíte, tím více jim začnete věřit a vezmete je za své. Takže nehřešte slovem a užívejte slova pouze ve jménu lásky a pravdy.

Vyzkoušejte leady

2) Neberte si nic osobně – druhá dohoda Vás seznamuje s myšlenkou, že nikdo nedělá nic kvůli Vám. Každý, kdo s Vámi komunikuje, ve Vás vidí jen svůj vlastní obraz. Dívá se směrem ven ze svého těla a to, co říká, je jen projevem jeho vlastí situace, snů a názorů. Buďte proto imunní vůči názorům a činům ostatních, zachovejte si vnitřní klid – oni totiž nehovoří o Vás, ale o sobě. Takže i Vaši zákazníci za Vámi přicházejí jen kvůli sobě a svým vlastním potřebám, proto jim důkladně naslouchejte – můžete tak vylepšit Vaše podnikání.

3) Nevytvářejte si žádné domněnky – třetí dohoda nabádá k tomu, abyste se nebáli ptát a klást otázky, pokud něčemu nerozumíte. Raději se zeptejte, než abyste si vytvořili mylné domněnky. Pokud naleznete odvahu zeptat se, vyhnete se nedorozuměním. Komunikujte co nejjasněji, pokud nerozumíte, zeptejte se. I Vaše podnikání bude podstatně snazší, když se zeptáte Vašich zákazníků a klientů, po čem touží, jaká jsou jejich přání a co by uvítali.

4) Dělejte vše tak, jak nejlépe dovedete – poslední, čtvrtá dohoda, podle níž máte dělat vše, v každé situaci tak, jak nejlépe dovedete. Pokud jste například nemocní, je jasné, že Vaše výkony budou podstatně nižší, než normálně. Budete-li ale i v tuto chvíli dělat to nejlepší, co zrovna zvládnete, nebudete si mít co vyčítat. Prostě do toho dáte v tuto chvíli maximum, čeho jste schopni.

Rada na závěr

Ať už si z těchto čtyř dohod vezmete k srdci všechny, nebo třeba žádnou, vždy si pamatujte alespoň tento výrok Dona Miguela Ruize: „Nejsi zde proto, abys obětoval svou radost nebo život. Jsi zde proto, abys žil, abys byl šťastný a miloval.“

© 2024 imper.cz