Uspořádejte pro své kolegy nejlepší zimní a jarní teambuilding

27. Březen 2023

Proč se teambuildingové aktivity a hry těší čím dál větší oblibě? Protože pomáhají stmelovat tým. Kolegové si více věří, mají mezi sebou méně konfliktů, lépe spolu komunikují a zlepšuje se jejich spolupráce. Spokojenost a sehranost týmu se zaručeně pozitivně odrazí na pracovní morálce i loajalitě vůči zaměstnavateli. Jak uspořádat firemní teambuilding, o kterém budou zaměstnanci ještě dlouho mluvit?

Jaké výhody teambuilding přináší?

Pojem firemní kultura už dnes není snad nikomu neznámý. Firemní kulturu tvoří pracovní prostředí, chování, hodnoty a cíle firmy i zaměstnanců. Součástí firemní kultury mohou být třeba pravidelné středeční snídaně, dress code, ale i zmiňované teambuildingy. Zkušení zaměstnavatelé vědí, že se na pracovním výkonu odráží atmosféra na pracovišti, kterou se proto snaží udržovat co nejpřátelštější. A právě k tomu může dopomoct firemní teambuilding. Co dalšího vaší firmě přinese?

Buduje důvěru

Vzájemná důvěra by na pracovišti neměla chybět. Pokud si zaměstnanci i vedoucí vzájemně věří, mohou se na sebe spolehnout. Navíc je důvěra důležitá pro pocit bezpečí při otevřené komunikaci. Pokud si v týmu věříte, lépe se vám mluví i o negativních nebo méně příjemných věcech.

Zlepšuje komunikaci

Lepší komunikace se odrazí nejen v osobním přístupu mezi zaměstnanci, ale také při řešení pracovních úkolů. Budete vědět, jak se zaměstnanci komunikovat, abyste dosáhli stanoveného cíle. Zjistíte, jak ke svým kolegům přistupovat. Navíc poznáte jejich silné a slabé stránky.

Zlepšení komunikace a podpora kreativity.

Podporuje kreativní přístupy v řešení problémů

Abyste obstáli na poli konkurence, musíte neustále přicházet s novými a kreativními řešeními. Právě teambuildingové aktivity mohou kreativního ducha probudit i v člověku, který se domnívá, že mu kreativita chybí. Nové nápady pak můžete uplatnit v praxi.

Zvyšuje produktivitu práce

Firemní teambuilding by měl být pro zaměstnance jedna z forem odměn. Říkáte jím, že si vážíte jejich práce. A právě taková odměna zvyšuje morálku zaměstnanců, která se pozitivně odrazí na celkové produktivitě. Na akci můžete také odhalit slabá místa, která produktivitu práce snižují a najít způsob, jak s nimi pracovat, nebo lépe, jak je zcela odstranit.

Aby firemní teambuilding probíhal hladce

Nejlepší teambuildingy jsou ty, které probíhají mimo pracovní prostředí. Zaměstnanci se budou cítit uvolněněji. Aby byl teambuilding úspěšný, je potřeba si ujasnit základní informace. Než vyberete konkrétní aktivitu, měli byste se zamyslet nad několika otázkami:

 • Jaký je cíl akce?
 • Kdo je cílová skupina?
 • Jaké aktivity budou součástí teambuildingu?
 • Jaké máte požadavky?
 • Jaká aktuální témata se v současnosti v týmu řeší?
 • Jaké zkušenosti s teambuildingem a týmovými aktivitami mají členové týmu?

Teambuilding může mít různé cíle, například:

 • stmelení kolektivu,
 • podpora loajality k zaměstnavateli,
 • motivace k lepším pracovním výkonům,
 • odměna zaměstnancům,
 • interaktivní vzdělávání.

Celá akce by měla být předem naplánovaná od A do Z. Obvykle se začíná přivítáním účastníků a sdělením cílů teambuildingových aktivit. Dále je potřeba si říct, jak bude vypadat spolupráce lektorů a účastníků, jaký je harmonogram a další organizační věci. Následovat pak mohou aktivity, které prolomí ledy a pomohou účastníkům se uvolnit od starostí a myšlenek, které si s sebou přinesli. Tímto kolegy namotivujete pro další aktivity.

Vše musí být předem naplánované, aby akce proběhla hladce.

Jaké faktory hrají roli při výběru teambuildingových aktivit?

Obecně se doporučuje, aby firemní teambuilding neměl pracovní charakter. Členové týmu se mají přece lépe poznat. Proto pro akci volte spíše neutrální půdu. Podle čeho vybrat nejvhodnější teambuilding?

 • Fyzická zdatnost – zamyslete se nad tím, kdo tvoří váš tým. Skládá se z mladších nebo starších ročníků? Nebo jsou ve vašem týmu mladší i starší pracovníci?
 • Budget – od finančního rozpočtu se bude odvíjet délka akce a typ aktivit a her na teambuildingu.
 • Zájmy účastníků – zjistěte, co vaše zaměstnance baví a co dělají ve volném čase. Zajímejte se také o to, co rozhodně rádi nemají.
 • Kam na teambuilding a na jak dlouho – bude akce probíhat ve vašem městě nebo budete cestovat do jiné části republiky, případně do jiné země? Kolikadenní akce bude? Bude teambuilding probíhat venku nebo vevnitř?

Tipy pro jarní a zimní teambuilding

Uvažujete nad teambuildingem v jarním či zimním období? Inspirujte se nejoblíbenějšími aktivitami a hrami na utužení kolektivu.

 • Degustační zážitek – uspořádejte pro svoje zaměstnance ochutnávku vín ve stylovém vinném sklepě s cimbálovou muzikou. Oblíbené jsou také řízené ochutnávky rumů, piv nebo degustace čokolád.
 • Kulinářské dovednosti – nechte zaměstnance proniknout do tajů vaření piva, pečení kváskového chleba nebo přípravy sushi. Oblíbené je také týmové vaření, kdy se skupina rozdělí do několika týmů a vaří jídlo podle připraveného receptu. A na závěr? Samozřejmě ochutnávka.
 • Skupinové bubnování – vhodná aktivita pro zakončení teambuildingu. Pod vedením lektorů se tým přemění na bubnující orchestr. Hudební průprava přitom není nutná.
 • Zimní olympijské hry – mohou zahrnovat náročnější i méně náročné aktivity. Kromě sjezdového lyžování připravte také slalom, lední hokej nebo krasobruslení. Mezi oblíbené zimní aktivity venku pro nesportovce patří třeba soutěž ve stavění sněhuláků nebo v sáňkování. Teambuilding na horách může mít i podobu více či méně náročných procházek.
 • Úniková hra – může mít různá témata, hráči musí například získat lék proti nákaze, uniknout před časovanou bombou, najít cestu z labyrintu… Zaměstnanci spolupracují a řeší zadané úkoly.
 • Dobrovolnictví – oblíbenou teambuildingovou aktivitou je dobrovolnictví. Zaměstnanci mohou pomáhat například v charitě, ale také v nemocnici nebo ve zvířecích útulcích. Kromě toho mohou pomáhat přírodě třeba sběrem odpadků nebo vysazováním stromů. Také vy jako zaměstnavatel můžete uspořádat charitativní akci, jejíž výtěžek pak věnujete na dobrou věc. Skvělá teambuildingová a PR aktivita.

Pokud se někdo společných aktivit nebude chtít účastnit, nenuťte ho. Na teambuildingu je důležitá především pozitivní atmosféra a zážitky, na které se bude dlouho vzpomínat.


© 2024 imper.cz