Toxičtí lidé jsou všude okolo nás, říká naše ambassadorka Kateřina Pekárková

26. Březen 2018

Mít okolo sebe vysavače energie není nic příjemného. Berou nám nejen energii, ale i čas, chuť do práce a někdy i chuť k úplně všemu. Cílem tohoto článku je, abychom se zamysleli, jestli i my máme okolo sebe TOXICKÉ LIDI, jak je poznat a v ideálním případě najít inspiraci a sílu odstřihnout je z našeho života. Vím, bude to těžké, ale po tomto nelehkém kroku pak za odměnu přijde zasloužená úleva.

Domluvte si konzultaci

Jak rozklíčovat, jestli i my jsme obětí vysavačů energie?

Začněme tím, že zavřeme oči a představíme si 10 lidí, se kterými týdně či měsíčně trávíme nejvíce času. Pravděpodobně nás nejdříve napadnou naši nejbližší: manžel, manželka, partner, rodinní příbuzní, kamarádi, kolegové z práce, atd. Každému z nich věnujme asi pět vteřin, představme si ho a vnímejte pocity, které máme, když na něj myslíme. Je vám s ním příjemně nebo se vám uleví, když otevřete oči a dotyčný je pryč? Dokáže vám vaše kolegyně vykouzlit úsměv na tváři nebo jste z ní permanentně pod stresem? Můžete své kamarádce či kamarádovi svěřit i intimnější věci nebo si musíte dávat pozor na pusu, jinak během krátké doby ví o vašem osobním životě všichni okolo? Řekla bych, že po tomto cvičení už máme více jasno, kolik z našich blízkých lidí je těmi toxickými lidmi, aniž bychom si to dosud nějak výrazně uvědomovali.

Když budeme brát v úvahu fakt, že VŠICHNI JSME PRŮMĚR PĚTI LIDÍ, KTERÝMI SE OBKLOPUJEME, je dobré si ujasnit, jestli chceme být průměrem právě těchto pěti lidí, se kterými trávíme nejvíce času?? Jsou tito naši nejbližší plní energie a dokážou jí na nás přenést? Jsou úspěšní ve svém oboru? Mohou nás neustále v něčem posouvat vpřed a naopak můžeme i my jim být vzory? Jsou pro nás inspirací? Trávíme s těmito pěti lidmi svůj čas, protože chceme nebo spíš musíme?

Jak ještě lépe poznat toxické lidi?

Všeobecně se dá říct, že tito lidé si často nebo dokonce pořád stěžují, jsou nespokojení, vyhledávají konflikty a hádky, rádi se perou, ve všem vidí problém, cokoliv řeknete je špatně nebo to otočí proti vám, mají nepříjemný výraz na tváři, nemají rádi vtipy, často mluví o politice, pomlouvají druhé, sami vše dělají nejlépe, jsou závistiví, neumí vás pochválit, apod. Důležité je umět rozlišit, kteří lidé si občas jen potřebují zanadávat, postěžovat, vypovídat, od těch toxických.

Toxičtí lidé by se všeobecně dali rozčlenit následně:

  1. Drbny
  2. Oběti
  3. Závistivci
  4. Negáči
  5. Manipulanti
  6. Rváči
  7. Sebestřední
  8. Arogantní
  9. Přecitlivělí

Také vás napadá několik lidí ve vašem okolí, kteří sem zapadají? Negativní působení těchto lidí je tak silné, že dřív nebo později vše na nás dopadne a po dlouhodobějším vlivu těchto mozkomorů se začneme chovat velice obdobně. Důsledkem působení negací mohou být i zdravotní problémy: bolesti hlavy, migrény, stres, napětí, nevolnost až deprese.

Osobně jsem se zamýšlela, kdy naposledy jsem přišla do konfrontace s toxickým člověkem. Po pracovní stránce si nevzpomínám, že bych v týmu měla rýpala, šťourala nebo jinak se projevující se ho toxického člověka. Samozřejmě, že ne vždy jsou všichni pouze pozitivně naladěni, ale nevybavuji si nikoho, u koho by negativismus byl tak silný a dlouhodobý, aby se dalo mluvit o toxicitě. A v osobním životě bych našla okolo sebe pár lidí, kteří spadají do výše vypsaných devíti rozčlenění toxických lidí. Nejčastěji okolo sebe pozoruji lidi, kteří jsou bohužel závistivý, negáči nebo se staví do role oběti. A nějakou tu drbnu bych taky našla. Naštěstí ale nemám potřebu být s těmi lidmi v úzkém a pravidelném kontaktu, a proto je pozoruji spíše z dálky. I když je faktem, že když se s někým takovým potkám, cítím, jak mi vysává energii, často mě jeho názory či chování zvednou ze židle a zpětně mám potřebu nad ním pár dní přemýšlet, i když jsem si moc dobře vědoma toho, že jednání a postoj druhých lidí neovlivním. Proto, je-li to možné, záměrně se těmto lidem vyhýbám, případně s nimi trávím co nejméně času. Dle mého názoru, při pravidelném setkávání se s toxickými lidmi platí známé úsloví: S kým se setkávám, tím se stávám …

Vyzkoušejte leady

Jak se proti mozkomorům bránit?

V ideálním případě je nejlepší, zcela je odstřihnout a nepouštět jejich negace do svého života. Ale často se stává, že toxičtí lidé jsou naši příbuzní, kolegové, nadřízení a ty jen tak nemůžeme vypustit z našich životů. Mám pár tipů jak se vyrovnat s jejich přítomností:

1. Omezte čas s nimi na minimum
Jsou-li toxickými lidmi příbuzní, vyhýbejte se rodinným oslavám (i když uznávám, že toto doporučení je poměrně  dost striktní a je na zvážení každého z nás, jaké další důsledky může přinést absence při rodinných oslavách). U kolegů či nadřízených z práce si odpusťte společné pauzy na cigárko.

2. Věnujte větší pozornost všemu, co vám daná osoba říká, jak na vás působí a pečlivě zvažte, zda jsou tyto informace pro vás užitečné nebo vám ubližují.

3. Vytvořte si okolo sebe vzduchovou bublinu
Nebude-li možné se vyhnout člověku, který vás vysává, vytvořte si okolo sebe bublinu a nedovolte, aby jeho negace prošly přes zdi bubliny, naopak je odrazte zpět.

4. Vyškrtněte ho ze seznamu přátel, alespoň ve své mysli
Nemáte-li až tak velkou možnost doslova tohoto člověka vyškrtnout ze seznamu lidí, se kterými chcete trávit čas, vymažte ho ze seznamu přátel minimálně ve své hlavě a berte ho jako nutné zlo.

5. Nehrajte s nimi žádnou hru
Bude vám to brát energii, je to zcela zbytečné a navíc tato hra je pod vaší úroveň

6. Nenechte se stáhnout na jejich úroveň
Buďte stále sami sebou!

„Lidé vás inspirují, nebo vysávají – vybírejte je moudře.“ – Hans F. Hansen

 

Foto: Archiv Kateřiny Pekárkové

© 2024 imper.cz