Největší slabiny českých manažerů v roce 2016

05. Srpen 2016

Stejně jako celý pracovní trh, prochází i způsob obchodního vedení změnou. Někteří se adaptují rychleji než ostatní, je přitom nasnadě, kteří spíše dosáhnou úspěchu. Nedávno se k nám dostal průzkum nadnárodní auditorské a poradenské sítě BDO a nás zajímalo nejen, co ukazují statistiky, ale jak se k problematice staví někteří čeští obchodní experti. Kde má český management stále slabiny a v čem vyniká?

Business people looking at their devices and working

1. Jazyková bariéra jako pain #1

Největším handicapem tuzemských manažerů je v dnešní době ještě stále jazyková vybavenost. Myslí si to 17 % z 200 vedoucích pracovníků a majitelů firem, kterých se průzkum týkal. „Přestože sledujeme v posledních letech jisté zlepšení především v úrovni anglického jazyka, k ideálnímu stavu máme stále daleko. Je to přitom velká škoda, protože jazyková bariéra znemožňuje některým jinak špičkovým manažerům prodat své schopnosti na mezinárodním poli,“ říká Petr Kymlička z BDO. Ani s angličtinou si přitom dnes často nelze vystačit, stále důležitější jazykovou výbavou je i španělština či francouzština.

2. Schopnost efektivního leadershipu stále pokulhává

Mezi další nejčastěji zmiňované nedostatky českých manažerů patří špatné vedení pracovního týmu či podřízených, což považuje za největší limitující faktor 14 % dotázaných. Dle mého názoru mají čeští manažeři stále obrovské rezervy ve schopnosti najít rovnováhu mezi spravedlností (přísností) a vstřícným přístupem k lidem,“ prozradil nám obchodní kouč a autor knihy Prodej – dřina nebo hra? Jiří Jemelka, „v mnoha případech to souvisí s nezdravým sebevědomím manažerů. Jindy se jedná o absenci dobrých příkladů – po revoluci zkrátka nebylo dostatek ostřílených mentorů, kteří by vychovávali novou generaci manažerů a tento jev se jako neviditelná nit stále prolíná napříč dalšími a novými generacemi manažerů. V každém případě je trend dobrého leadershipu stále na vzestupu, byť se jedná o trend velmi mírný a pozvolný.“

„Adekvátnost stylů vedení je velkou výzvou u většiny manažerů, které jsme v leadershipu testovali. Každá situace vyžaduje jiný styl vedení (direktivní, konsenzuální, konzultativní a delegativní) a čeští manažeři sklouzávají k jednomu a ten aplikují ve všech situacích“ doplňuje to věděcky psycholog organizace práce Mgr.et Mgr. Martin Šafr, Founding Partner Institutu pro pracovní psychodiagnostiku.

3. Time management jako nikdy nekončící strašák 

Přestože se o něm píšou knihy v tuctech, zaostává dle průzkumu management ve schopnosti zorganizovat čas a práci (10 %). „Zvládnutý time management patří dnes k hlavním atributům dlouhodobě úspěšného manažera. Zejména od západních kolegů se v této oblasti mají čeští manažeři mnoho co učit,“ popisuje Petr Kymlička z BDO.  Praktik Milan Pavelka to vidí podobně: „Přestože čeští manažeři už absolvovali kurzy Time Managementu, velké části z nich stále chybí odhodlanost jej také zavést v praxi. Udělat změnu. Čeští manažeři dokáží řídit, ale stále zaostávají v leadershipu, ve vůdcovství, ve schopnosti vybalancovat potřeby firmy, zákazníků a zaměstnanců. Pak se chovají buď jako drábové a nebo odboráři.“

4. Většina se spokojí s průměrem

U českých manažerů se především setkávám s určitým přístupem, o kterém si myslím, že je příčinou většiny těch ostatních slabin. Upozornila mě na to před 20 lety jedna dánská kolegyně při projektu v českých firmách a já to od té doby nepřestávám sledovat,” říká obchodní mentor Milan Pavelka. Co to je? „Češi si příliš brzy v určité fázi říkají, že to stačí. Tak pracují, tak o sebe pečují a tak i rozhodují a volí.” „Ve výsledcích testů osobnosti často vidíme, že manažerům schází zdravé sebevědomí, rozhodnost, propagátorství a proaktivita,” doplňuje Mgr.et Mgr. Martin Šafr.

5. Kreativita vs. improvizace

Průzkum hodnotil i kladné stránky managementu. Jednoznačně nejvíce respondentů (19 %) uvedlo, že nad zahraničními kolegy vynikají Češi především kreativitou. Tvůrčí myšlení oceňují přitom zejména dotázaní muži ve vedoucích pozicích, kdy tento faktor vyzdvihla hned čtvrtina z nich. „Kreativita je velmi poptávaným a ceněným zbožím i na mezinárodním poli, pochopitelně především v oblasti marketingu, její úloha nicméně roste i v jiných oblastech byznysu,“ dodává Petr Kymlička z BDO.

hledáme obchodníka

Jak to vidí lidé z praxe? „Já bych nerad nahrazoval žádoucí kreativitu všeobecnou schopností improvizovat. Čeští manažeři bezpochyby improvizaci ovládají a pokud mají motivaci, jsou velmi schopní. Někdy je ale naopak žádoucí se držet standardů a příliš neimprovizovat,“ radí Milan Pavelka a dodává, že v testech kreativity jsou Češi často lehce nadprůměrní.  Jsme tedy kreativní, nebo jen líní se připravit?

6. Čeští manažeři naopak vynikají pracovitostí

Jako největší kladnou stránku českých manažerů označilo 11 % respondentů pracovitost a 7 % ocenilo jejich umění zvládat stresové situace. „Osobně se v tomto směru setkávám v mnoha případech s velmi silnou a pevnou vůlí manažerů cokoliv zvládnout (projekt, úkol, výzvu). Odvrácenou tváří této vlastnosti českých šéfů je pak to, že nezřídka takový přístup „odhodlanosti“ přináší zdravotní komplikace a ve výjimečných případech končí i smrtí. Příběhů o tom, kdy podnikatel či manažer ve středních letech zemřel na infarkt či ochrnul díky mozkové příhodě apod. jsem v posledních letech slyšel až znepokojivě mnoho,“ uzavírá Jiří Jemelka.

Souhlasíte? Jsme kreativní, nebo jen líní se pořádně připravit? Uženeme si workoholismem infarkt? Roste v dnešní mladé generaci vlna lídrů? Jakých slabin si všímáte ve vedení vy?

© 2022 imper.cz