Největší slabiny českých manažerů v roce 2016

05. Srpen 2016

Stejně jako celý pracovní trh, prochází i způsob obchodního vedení změnou. Někteří se adaptují rychleji než ostatní, je přitom nasnadě, kteří spíše dosáhnou úspěchu. Nedávno se k nám dostal průzkum nadnárodní auditorské a poradenské sítě BDO a nás zajímalo nejen, co ukazují statistiky, ale jak se k problematice staví někteří čeští obchodní experti. Kde má český management stále slabiny a v čem vyniká?

Business people looking at their devices and working

1. Jazyková bariéra jako pain #1

Největším handicapem tuzemských manažerů je v dnešní době ještě stále jazyková vybavenost. Myslí si to 17 % z 200 vedoucích pracovníků a majitelů firem, kterých se průzkum týkal. „Přestože sledujeme v posledních letech jisté zlepšení především v úrovni anglického jazyka, k ideálnímu stavu máme stále daleko. Je to přitom velká škoda, protože jazyková bariéra znemožňuje některým jinak špičkovým manažerům prodat své schopnosti na mezinárodním poli,“ říká Petr Kymlička z BDO. Ani s angličtinou si přitom dnes často nelze vystačit, stále důležitější jazykovou výbavou je i španělština či francouzština.

hledáme obchodníka

2. Schopnost efektivního leadershipu stále pokulhává

Mezi další nejčastěji zmiňované nedostatky českých manažerů patří špatné vedení pracovního týmu či podřízených, což považuje za největší limitující faktor 14 % dotázaných. Dle mého názoru mají čeští manažeři stále obrovské rezervy ve schopnosti najít rovnováhu mezi spravedlností (přísností) a vstřícným přístupem k lidem,“ prozradil nám obchodní kouč a autor knihy Prodej – dřina nebo hra? Jiří Jemelka, „v mnoha případech to souvisí s nezdravým sebevědomím manažerů. Jindy se jedná o absenci dobrých příkladů – po revoluci zkrátka nebylo dostatek ostřílených mentorů, kteří by vychovávali novou generaci manažerů a tento jev se jako neviditelná nit stále prolíná napříč dalšími a novými generacemi manažerů. V každém případě je trend dobrého leadershipu stále na vzestupu, byť se jedná o trend velmi mírný a pozvolný.“

„Adekvátnost stylů vedení je velkou výzvou u většiny manažerů, které jsme v leadershipu testovali. Každá situace vyžaduje jiný styl vedení (direktivní, konsenzuální, konzultativní a delegativní) a čeští manažeři sklouzávají k jednomu a ten aplikují ve všech situacích“ doplňuje to věděcky psycholog organizace práce Mgr.et Mgr. Martin Šafr, Founding Partner Institutu pro pracovní psychodiagnostiku.

3. Time management jako nikdy nekončící strašák 

Přestože se o něm píšou knihy v tuctech, zaostává dle průzkumu management ve schopnosti zorganizovat čas a práci (10 %). „Zvládnutý time management patří dnes k hlavním atributům dlouhodobě úspěšného manažera. Zejména od západních kolegů se v této oblasti mají čeští manažeři mnoho co učit,“ popisuje Petr Kymlička z BDO.  Praktik Milan Pavelka to vidí podobně: „Přestože čeští manažeři už absolvovali kurzy Time Managementu, velké části z nich stále chybí odhodlanost jej také zavést v praxi. Udělat změnu. Čeští manažeři dokáží řídit, ale stále zaostávají v leadershipu, ve vůdcovství, ve schopnosti vybalancovat potřeby firmy, zákazníků a zaměstnanců. Pak se chovají buď jako drábové a nebo odboráři.“

4. Většina se spokojí s průměrem

U českých manažerů se především setkávám s určitým přístupem, o kterém si myslím, že je příčinou většiny těch ostatních slabin. Upozornila mě na to před 20 lety jedna dánská kolegyně při projektu v českých firmách a já to od té doby nepřestávám sledovat,” říká obchodní mentor Milan Pavelka. Co to je? „Češi si příliš brzy v určité fázi říkají, že to stačí. Tak pracují, tak o sebe pečují a tak i rozhodují a volí.” „Ve výsledcích testů osobnosti často vidíme, že manažerům schází zdravé sebevědomí, rozhodnost, propagátorství a proaktivita,” doplňuje Mgr.et Mgr. Martin Šafr.

5. Kreativita vs. improvizace

Průzkum hodnotil i kladné stránky managementu. Jednoznačně nejvíce respondentů (19 %) uvedlo, že nad zahraničními kolegy vynikají Češi především kreativitou. Tvůrčí myšlení oceňují přitom zejména dotázaní muži ve vedoucích pozicích, kdy tento faktor vyzdvihla hned čtvrtina z nich. „Kreativita je velmi poptávaným a ceněným zbožím i na mezinárodním poli, pochopitelně především v oblasti marketingu, její úloha nicméně roste i v jiných oblastech byznysu,“ dodává Petr Kymlička z BDO.

Vyzkoušejte leady

Jak to vidí lidé z praxe? „Já bych nerad nahrazoval žádoucí kreativitu všeobecnou schopností improvizovat. Čeští manažeři bezpochyby improvizaci ovládají a pokud mají motivaci, jsou velmi schopní. Někdy je ale naopak žádoucí se držet standardů a příliš neimprovizovat,“ radí Milan Pavelka a dodává, že v testech kreativity jsou Češi často lehce nadprůměrní.  Jsme tedy kreativní, nebo jen líní se připravit?

6. Čeští manažeři naopak vynikají pracovitostí

Jako největší kladnou stránku českých manažerů označilo 11 % respondentů pracovitost a 7 % ocenilo jejich umění zvládat stresové situace. „Osobně se v tomto směru setkávám v mnoha případech s velmi silnou a pevnou vůlí manažerů cokoliv zvládnout (projekt, úkol, výzvu). Odvrácenou tváří této vlastnosti českých šéfů je pak to, že nezřídka takový přístup „odhodlanosti“ přináší zdravotní komplikace a ve výjimečných případech končí i smrtí. Příběhů o tom, kdy podnikatel či manažer ve středních letech zemřel na infarkt či ochrnul díky mozkové příhodě apod. jsem v posledních letech slyšel až znepokojivě mnoho,“ uzavírá Jiří Jemelka.

Souhlasíte? Jsme kreativní, nebo jen líní se pořádně připravit? Uženeme si workoholismem infarkt? Roste v dnešní mladé generaci vlna lídrů? Jakých slabin si všímáte ve vedení vy?

© 2024 imper.cz