Seriál s Jiřím Jemelkou z JPF: Proč se letos pustit do nákupu malých a středních firem, 5.díl

Jiří Jemelka

04. Březen 2024

Boom start-upů, o něž se investoři ve velkém přetahovali, už pomíjí. Proč? Mnoho z nich neustojí tlak na výsledky, s nímž jsou externě získané finance spojené. Ale tradiční malé a střední podniky bývají jistějším krokem, jak peníze zhodnotit. I proto, že snáze přijímají společně s financemi manažerský dohled investora. A podniků ke koupi přibude. Ještě letos budou prodávající totiž ušetřeni vyšší daňové zátěže.

Motivace prodat stoupá

V rámci konsolidačního balíčku vláda schválila změnu daně z příjmu fyzických osob, která se váže k prodeji společností s ručením omezeným i těch akciových. Jakmile za svou firmu dostanou zaplaceno až v roce 2025, bude se tento příjem v hodnotě nad 40 milionů korun nově danit. Tomu se ale lze v letošním roce ještě vyhnout. Stačí prodej uzavřít a transakci dokončit do 31. 12. 2024.

Tato daňová úprava motivuje mnoho majitelů malých a středních firem, aby v roce 2024 urychleně prodali. Důvody to může mít různé, ale ve většině případů půjde především o fakt, že jim schází nástupce, nebo se mezigenerační výměna nepovedla. Jiní už jsou unavení z velké nejistoty, z níž se v posledních letech stává standard.

Tlak na vyjednávání

Pro investory to znamená nebývalou příležitost. Lze očekávat vyšší počet malých a středních podniků, které majitelé ke koupi nabídnou, čímž dojde ke snížení cen napříč trhem. Přitom know-how, renomé, majetek, výrobní technologie a to, co dělá firmy úspěšné, zůstává. Protože jde v tomto směru o velmi mimořádný rok, budeme v businessovém světě svědky ostrých vyjednávání, kdy se stane nejzajímavější 3. a 4. kvartál. Taková hra o čas vždy přeje investorům.

Proč start-up není lepší

A proč ještě je investice do malé a střední firmy téměř vždy lepší než do start-upu? Moderní forma podnikání v podobě start-upu je vždy svázaná pevně s osobností zakladatele. To má své benefity, pokud jde o menší kolektiv, komunikaci a motivaci. Ale pokud si do start-upu chce investor přivést svého manažera, který bude founderovi koukat pod ruce a v praxi řízení bude jeho supervizorem, může to vyvolat problémy. Zakladatel buď tento tlak neustojí a odchází, čímž může rozvrátit celou mladou společnost, nebo nasadí neudržitelné pracovní tempo a záhy se začíná potýkat se zdravotními a psychickými problémy, které mohou vyústit až ve vyhoření. V obou případech přichází start-up o osobu, která je jeho srdcem, jeho pojivem. Praxe ukazuje, že nahradit jej se podaří jen v několika málo procentech případů.

Když toto uděláte v malé nebo střední firmě, samozřejmě, že to lidé pocítí, ale výkonný ředitel a majitel jsou dvě různé a velmi dobře oddělitelné role. Procesně a strukturálně je tradiční firma mnohem lépe připravená na změnu v managementu. Fungování společnosti se neodvíjí jen od osoby vlastníka či zakladatele, ale jsou nastavené tak, aby firma běžela dobře i bez jeho přičinění.

Kdo ovládl cashflow ve své firmě

To podstatnější ovšem leží jinde. Start-up je už od počátku konstruován tak, aby do něj přicházely externí peníze, které zabezpečí jeho provoz i rozvoj. Jenže když hospodaříte s cizím, ne vždy máte k těmto prostředkům závazek jako řádný hospodář. Ze start-upů se tak velmi často stává průtoková veličina, kde nedokáží prostředky efektivně alokovat na provoz, rozvoj a tvorbu hodnot čili skutečné výsledky, které jsou podmínkou návratnosti investice.

Běžná malá nebo střední firma je organismus jiný, kde jsou finanční pravidla řízena logickou má dáti dal. Jde zejména o hospodaření s vlastními zdroji. Těsná svázanost s prostředky, které nepociťujete jako dar z nebes, ale víte přesně, kolik potu, krve a dřiny stály, vás učí také s nimi obezřetně zacházet. Nerostou na stromech. Jsou podložené hodnotou, tady a teď. Ne v budoucnu. Ne ve slibech. Jediné externí prostředky, které malá či střední firma získá, jsou většinou svou povahou úvěrem. O to přísnější je pohled na výdaje a efektivitu.

Zjednodušeně hospodaření v malých a středních firmách podléhá větší rovnováze mezi tím, co mám a co díky tomu mohu dát a co je potřeba akumulovat pro financování rozvoje. I proto jsou zde investorské peníze uložené principiálně bezpečněji. A o to víc, pokud koupenou společnost osadíte kvalitním managementem, může se vám v dlouhodobém horizontu razantně zvýšit výnos oproti předpokladům. Je to lepší než zlato, technologie nebo dluhopisy (pokud zrovna nejste banka). Představte si, že byste takto s perspektivou a smělými úmysly nakoupili část svého dodavatelsko-odběratelského řetězce…

Autorem textu je Ing. Jiří Jemelka, MBA, majitel společnosti JPF Czech.

© 2024 imper.cz