Seriál s Jiřím Jemelkou z JPF: Předsevzetí v rodinné firmě? Nenechte si tu příležitost proklouznout, Díl 4.

10. Leden 2024

Je to teprve pár dní, co jsme vstoupili do roku 2024. Leden může být skvělou startovní čárou pro to v podnikání nastolit změny, které pak pomohou firmu uchovat v rodině jako cenný klenot. Ale začít je potřeba v hlavě. Proto bych si dovolil majitelům představit náměty na tři předsevzetí, které mohou být spouštěčem rozsáhlé a potřebné transformace. 

Předsevzetí č. 1: Kvalita vašeho odkazu je přímo úměrná kvalitě rodinných vztahů

Rodinná firma je obvykle příslibem bezpečnější a zajištěnější budoucnosti. Snažíte se ji neúnavně budovat, aby dobře sloužila další generaci. Aby o ni bylo postaráno a měla snazší start. Jenže i v tomto případě je potřeba najít rovnováhu. Když pro dobro rodiny odevzdáte firmě valnou většinou svého času, kolik vám ho zbude na kvalitní a hluboké vztahy s těmi, pro něž se snažíte vytvořit zázemí? 

Už mnohokrát jsem se setkal s tím, že podnikatelé v práci trávili i 16 hodin denně s vidinou toho, že díky svému odkazu zaopatří rodinu na mnoho generací dopředu.  Pro samou práci ale přestali vnímat, že péči potřebují i ti, pro něž se tak snaží. Zaplatili tu nejvyšší daň. Jejich nepřítomnost měla za následek, že se jim děti i partneři odcizili. Rodinné vazby se jim začaly rozpadat před očima. Jenže bez rodiny ztrácíte pevnou půdu pod nohama, svou motivaci, odhodlání i radost. Firmě zkrátka silné rodinné zázemí prospívá. Dopřejte si víc času s těmi, na kterých vám skutečně záleží a kteří, budete-li mít štěstí, jednou podnikatelský odkaz převezmou. Když totiž mladé generaci ukážete, že vám firma nebrání žít, vybudují si k ní větší náklonnost a pevnější vztah. Být skutečně s rodinou znamená postarat se o budoucnost businessu. Kvalita času, kterou tomu věnujete, se vám vrátí. A ta se nepočítá na minuty.

Předsevzetí č. 2: Delegovat v rodinné firmě ještě přísněji

Teď se asi ptáte, jak si máte najít víc času na rodinu, když vám ve firmě všechno padá na hlavu, a dokonce i ta nejtriviálnější rozhodnutí se neobejdou bez vaší účasti. Poradím vám jednu osvědčenou věc. Delegujte povinnosti. Dejte dohromady seznam těch úkonů a rozhodovacích procesů, které by se dokázaly obejít bez vašeho zasahování. Opravdu nemusíte rozhodovat o tom, jaký kancelářský papír, propisku, minerálku nebo mýdlo pořídíte. 

V zásadě jde hlavně v začátcích o to dát lidem metodiku, aby mohli delegované úkoly dobře převzít a mohli na jejich plnění relativně bezproblémově pracovat. Na vás vedle toho je, abyste je naučili kvalitní reporting a otevřeně komunikovat, pokud se vyskytne problém, se kterým si z počátku nebudou vědět rady. Ale nedělejte za ně jejich práci. Můžete pomoci, ne přebírat povinnosti. Stále se vaši lidé musí cítit tak, že to, jak se s výzvou popasovali, je zejména jejich invence a jejich zodpovědnost. Pak delegování funguje vážně skvěle a dokáže vám neskutečně rozvázat ruce pro to nejpodstatnější – strategické řízení firmy a šťastnější prožívání vlastního osobního života. 

Možná si budete říkat, že v rodinné firmě to ale nelze brát takto do důsledků. Musím namítnout, že právě tady je třeba zachovat dvojnásobnou důslednost. Připravujete si přece svou rodinu, aby mohla v podniku a s podnikem vzkvétat, no ne? Není důvod povolovat. Má smysl spolupracovat, nechat rodinné členy růst, získávat zkušenosti a umožnit jim rozvíjet svou osobnost. Přesně tak se rodí lídři. Neobejde se to bez výzev, mírného stresu a občasných krizí. Lídři jsou jako diamanty. Kusu grafitu se pod tlakem mění v nejcennější kámen světa. 

Předsevzetí č. 3: Energie je přírodní zákon, naslouchejte jí

Ve fyzice jste se učili o zákonu zachování energie. V životě to není jiné. Jenže jako vlastníci malé nebo střední rodinné firmy jedete často až na dřeň. Znám to. Kdysi jsem si taky myslel, že to urvu sám, že jedině já dokážu firmu posunout tím, že jí věnuju všechny své vnitřní zdroje. Fatální přesvědčení, s nímž dojdete maximálně na pokraj vyhoření. A zkuste si v takovém stavu spravovat podnik. Nejde to.

Je to celé postavené na hlavu. Podnikání má v první řadě sloužit vám a na vás je dělat taková rozhodnutí, která to umožní. Nikdo nemůže vystupovat jako nadlidská síla. Všichni máme své limity na straně energie. Možná krátkodobě na dluh jet můžete, ale z dlouhodobého hlediska si zaděláváte na průšvih. Závislostí na jedné osobě svůj business uvrháváte do rizika. Co když se vám něco stane, co bude s rodinou a zaměstnanci pak? A můžete být vůbec šťastní, pokud budete postrádat zdraví a vitalitu? 

Slibte si, že na sebe budete myslet a častěji uděláte to potřebné, abyste energii pravidelně dokázali zase nabrat. Její množství je zásadní pro to, jak kvalitně dokážete řídit, vést, rozhodovat. Naslouchejte své energii, spolehlivě vám řekne, co je třeba udělat. 

Možná si budete muset vzít delší dovolenou a dát se dohromady. Ale nebojte se, firma tím nemusí vůbec utrpět, právě naopak. O businessové záležitosti se za vás postará executive interim management. Je to dočasná pomoc, která vám dává prostor na to, abyste se o svojí podnikatelské i životní cestě mohli rozhodnout v klidu a s čistou hlavou. 

A jedno předsevzetí jako bonus: Sledujte cashflow a žijte budoucnost už teď

Když podnikáte, nemůžete si dovolit čekat na budoucnost, vy ji prostě potřebujete žít už teď. Řada žen a mužů z businessu často medituje o tom, jak firmu přetvořit a změnit, aby rostla. Mnozí se těmto úvahám ve zvýšené míře věnují v začátku roku. Ale je potřeba si nejen zodpovědět co, je třeba udělat, nýbrž také jak a s jakými náklady. Rozfázovat si každou změnu a podívat se na její možný vývoj v čase, na to, které kroky je možné učinit relativně rychle bez větších potíží nebo financí. A které body v transformačním procesu lze identifikovat jako nejrizikovější. V rodinném podnikání jde o kontinuum.

Jak se tedy vhrnout do plánování a akce? Vytáhněte si finanční závěrky a výsledovky dva roky dozadu. Zabývejte se ekonomickými trendy, které z čísel vyplývají. Takto můžete zhodnotit svou připravenost na změnu a upravit proměnné – od časového horizontu přes financování a výše investic po okolnosti náboru nebo marketingovou strategii. 

Mnoho podnikatelů poslední dobou podléhá představě, že změnu stačí nastartovat uvnitř. Jenže to je jen část úkolu. Uvnitř sebe sama, leadershipem u celého týmu a zdravými základy hospodaření firmy. Tahle trojice vám dá celkový obraz a možnosti, kterých lze dosáhnout. Vnitřní motivace je důležitá, leadership pomáhá tu motivaci šířit a akceptovat ji jako novou smysluplnou vizi. Cashflow je přítel, který vám říká, jak tu vizi můžete v praxi uchopit a představit ji lidem z podniku. 

Jestli mohu pro toto předsevzetí něco poradit, pak to, abyste šli raději cestou dílčích kroků. Je snazší jich dosáhnout. Je snazší vidět výsledky a je rozhodně jednodušší udržet motivaci u sebe i druhých tím, že se na výsledky své práce mohou dívat každý den. A také je snazší v tomto případě řídit finance. Kvalitní business nikdy nevznikl ad hoc. Ale záleží, co za kvalitu považujete – firmu, která má co nabídnout desítky let nebo start-up, který spálí hromadu peněz a vyhoří za roky tři… Hádám, že v případě rodinného podnikání budete počítat s první variantou. 

Autorem textu je Ing. Jiří Jemelka, MBA, majitel společnosti JPF Czech.

© 2024 imper.cz