ROZHOVOR s Key Account Managerem Lukášem Hrňou z MiCoS SOFTWARE | Jak se měnil v čase obchodní model?

10. Září 2019

MiCoS SOFTWARE vyvíjí informační systémy, jejichž hlavním cílem je efektivní správa a audit IT majetku, analýza produktivity práce, optimalizace firemních nákladů a správa požadavků a úkolů. „Nejdůležitější je pro nás především spokojenost a dlouhodobá prosperita firem našich klientů. Proto jim vždy nasloucháme a v rámci možností se jim snažíme vyjít vstříc,“ říká Lukáš Hrňa, se kterým jsme mluvili o historii firmy, spolupráci s obchodními partnery i o aplikacích, které aktuálně vyvíjejí.

MiCoS SOFTWARE u PC

Jak dlouho funguje MiCoS SOFTWARE na českém trhu?

Na český trh vstoupil majitel firmy Ing. Milan Klemens v roce 1991 jako drobný živnostník. Software Správce IT, tehdy Správce Office, vyvíjel sám doma. Prodej jako takový byl z pochopitelných důvodů dost obtížný. Stálo hodně úsilí a času dostat se k lidem, kteří mají právo rozhodnout o pořízení takové aplikace, a pak ještě po nocích vyvíjet svůj nápad a posouvat ho dál. Postupně, jak šel čas, se vše rozrůstalo. Jak samotná aplikace, tak i společnost, která se v roce 2002 transformovala do dnešní podoby s.r.o. Správce IT je díky tomuto faktu nejdéle působící aplikací v oblasti Software Asset Managementu na českém i slovenském trhu.

Jak se během let proměnila obchodní strategie?

Na začátku si pan majitel Ing. Milan Klemens všechny schůzky domlouval sám a také se jich většinou sám účastnil. Komunikace byla problémová a většina obchodů se tehdy domlouvala na počítačové výstavě Invex. Člověk posbíral vizitky a v obchodnickém slova smyslu z nich „žil“ celý rok. Je až neuvěřitelné, že bezplatné testovací zápůjčky se tehdy vypalovaly na CD nosiče a posílaly poštou. Stejně tak všechny letáky a prospekty. Tento způsob obchodu se v průběhu let proměnil a dnes už skoro vše probíhá elektronicky. Jak doručování testovacích verzí aplikací, tak někdy i celé jednání s klientem.

Nepoužíváme pro prezentaci žádné statické obrázky (Powerpoint, PDF či cokoli jiného). Potenciální zájemce se s námi spojí a my jej provedeme živou aplikací, kde si můžeme téměř všechny funkce ukázat, vyzkoušet a nasimulovat chování v běžném režimu. Šetříme tak čas zákazníkům i nám. Po takové prezentaci potenciální zákazník rovnou ví, jestli jsou naše aplikace to, co hledá. Díky takovému kroku se nám podařilo proces prodeje zkrátit z průměrného období 9 měsíců na pouhé 3 měsíce. Ale samozřejmě máme také zákazníky, kde se to bez osobního setkání neobejde.

MiCoS SOFTWARE rozhovor

V čem jsou řešení MiCoS SOFTWARE jiné než běžná konkurence?

U Správce IT je to hlavně přístup k faktorům, jako je detekce HW a SW. V tomto ohledu jsme velmi detailní. Na obecné rovině jde především o ergonomii ovládání a přístup orientovaný na potřeby zákazníka. Naše aplikace neměníme graficky, ani v případě že se objeví nějaká módní vlna (např. styl Metro v systému Windows 8). Díky tomu naši zákazníci najdou vše tam, kde jsou zvyklí. Velmi také nasloucháme připomínkám našich uživatelů a jejich nejlepší nápady zapracováváme do dalších verzí.

V neposlední řadě je to i know-how. Každá aplikace tohoto zaměření obsahuje databázi SW vzorů. Na jejím základě detekujeme velmi přesně jednotlivé nainstalované aplikace a vyhodnocujeme, zda některá z nainstalovaných aplikací potřebuje mít platnou licenci či nikoli. V tomto nám jednoznačně hraje do karet doba na trhu a znalost prostředí našich zákazníků.

U aplikace Aktivity je hlavní předností detailnost a všestrannost. Aktivity v sobě kombinují prvky jak bezpečnostního systému (monitoring USB a tisků), tak standardního monitorovacího nástroje s možností pravidelného zasílání reportů. Řídíme se dvěma hesly: „Co nemonitorujete, to neřídíte.“ a „Když nevíte, kde jste, jak můžete dojít tam, kam chcete?“

V neposlední řadě je to aplikace HelpDesk, která v sobě kombinuje funkcionality daleko dražších řešení z oblasti ServiceDesků a přitom má příznivou cenovou politiku. Za zmínku stojí například definovatelné Work Flow, vlastní konfigurovatelná pole nebo eskalace upozorňování před blížícím se problémem v důsledku neřešení v termínu.

Ne všichni jsme IT specialisté. Jak tyto aplikace zjednodušují vedení podniku?

Konkrétně Správce IT Vám pomůže zjistit, co všechno za hardware a software ve společnosti máte. Na základě toho vám umožní plánovat jeho obnovu, efektivně využívat licence a evidovat případné opravy těchto zařízení.

Aktivity díky pravidelně zasílaným reportům dávají možnost identifikovat nežádoucí stav ještě před tím, než se z něj stane problém. Také dokážou ukázat detailní rozbor používaných aplikací a zvýšit úspory při nakládání se softwarovými licencemi v organizaci.

HelpDesk pak pomáhá řešit situace, kdy se na něco zapomene, protože to zapadne v e-mailu, kolega zapomene, protože měl plnou hlavu jiných starostí a vy jste mu o svém problému řekli na chodbě cestou na oběd. Umožní také automatizovat opakující se procesy. Například nástup nového zaměstnance vždy obnáší několik úkonů. Stačí, když si je nastavíte do HelpDesku jednou a pak je máte všechny zadané na 4 kliknutí. A je jedno, jestli těch úkonů je pět nebo padesát.

MiCoS SOFTWARE manager

Vašimi zákazníky jsou tedy majitelé firem?

Spíše organizace jako takové. Většinou jsou našimi partnery pro jednání IT manažeři, hlavně u aplikací Správce IT a HelpDesk. Ti vždy zajišťují testování našich aplikací. Majitelé firem jsou zpravidla účastni na jednáních v souvislosti s aplikací Aktivity. Odlišnou skupinu tvoří partneři, jako jsou obchodníci nebo společnosti, které se zabývají správou IT nebo mají zákazníky, pro které zajišťují služby z těchto oblastí. Pro ty pak máme v rámci spolupráce provizní systém.

Jak u Vás takový provizní systém funguje?

Pokud se náš partner setká s požadavkem nebo dotazem na problematiku, kterou umíme řešit, obrátí se na nás a následně vedeme další jednání společně. Od možného představení, přes testování a spuštění pilotního provozu až po úspěšné uzavření obchodu. Náš partner pak inkasuje provizi v řádu desítek procent za licence i případnou roční podporu. Já osobně vnímám jako další výhodu i to, že nepracujeme se žádnými smlouvami nebo minimálními obraty. Spolupráce je volná a záleží na každém partnerovi, kolik může nebo chce této činnosti věnovat času. Výše provize se nemění.

Jaké novinky chystáte do budoucna?

Samozřejmě je jich mnoho v rámci vývoje našich aplikací, ale tu největší zatím nechám zahalenou tajemstvím. Řeknu snad jen tolik, že se na ni můžete těšit začátkem příštího roku. Typickým zákazníkem zde bude právě majitel/ka firmy nebo top management a bude to pecka!

© 2024 imper.cz