Obchodní velikáni – Robert Bosch: „Nedávám velké výplaty jen proto, že mám hodně peněz. Mám hodně peněz, protože dávám velké výplaty“

28. Říjen 2014

Robert Bosch, vizionář a zakladatel elektrotechnické říše. Jeden z nejkreativnějších a nejodvážnějších podnikatelů, globální hráč na trhu dodavatelů automobilového průmyslu, vynálezce na poli elektroniky, sociální reformátor, experimentátor v oblasti zemědělství i štědrý dárce. To vše v jedné osobě…

bosch

První Boschův podřízený? Sestra Maria

Robert Bosch se narodil 23. září 1861 v německém Albecku u Ulmu. Byl již 11. potomkem místního hospodského, což se značně podepsalo na jeho výchově. Byl posledním článkem v rodině a vybudovat si silné sebevědomí pro něj byl nadlidský úkol. Jeho pozice se zlepšila až ve chvíli, kdy na svět přišla o čtyři roky mladší sestra Maria. I malý Robert byl konečně ten starší, mohl dávat rozkazy a Maria tak byla jeho prvním učněm.

Domluvte si konzultaci

Teorie je nezáživná, ať žijí vynálezy

Jako středoškolák Robert navštěvoval technickou školu v Ulmu a vyučil se v oboru jemné mechaniky. Teorie ho však nezajímala, snažil se přijít na kloub nejnovějším vynálezům a proniknout do jejich tajů. Zlom nastal v roce 1882.

Nádherný svět elektřiny

Tehdy navštívil Bosch výstavu Münchner Elektricitätsausstellung, jejímž unikátem byl elektrický dálkový přenos z Miesbachu do Mnichova. Dynamo o výkonu 1,5 koní s napětím asi 2000 voltů transportovalo energii na trase 57 kilometrů. To zaujalo Roberta Bosche natolik, že začal pracovat pro různé firmy zabývající se elektronikou.

bosh_02

Tělo zabalené do vlny a hlava plná elektrických inovací

Kromě elektřiny ho fascinovaly i ezoterické nauky a takzvaný režim vlny. Stal se protagonistou avantgardní filozofie života, že oblečení z vlny dodá více síly a pevné zdraví. Snad právě vlněné oblečení mu dodalo odvahu, aby se vydal na zkušenou do Ameriky. Sesbíral našetřené peníze a část dědictví a vydal se vstříc odvážnému projektu.

Dveře otevřel Thomas Alva Edison

Díky skvěle napsanému dopisu s doporučením se Boschovi otevřely dveře do společnosti Thomase Alvy Edisona s názvem Edison Machine Works. Zde se Bosch zdokonaloval ve svých znalostech a poznával nejnovější vynálezy. V roce 1886 se tak mohl vrátit zpátky do Německa s hlavou plnou vědomostí a nápadů.

Domluvte si konzultaci

bosch_01

Po návratu z USA následoval raketový vzestup

Ke konci roku 1886 si Bosch otevřel dílnu pro jemnou mechaniku a elektrotechniku ve Stuttgardu a brzy se dočkal úspěchů. Získal zakázku na výrobu nízkonapěťového magneta stacionárních motorů. Za pomoci mistra Arnolda Zähringera přišel v roce 1897 obrovský přelom v automobilovém průmyslu, kdy poprvé nainstaloval magnetoelektrické zapalování do motorového vozidla. Bosch začal dodávat magneta do různých automobilek a zaměstnával stále větší počet lidí.

 • „Kvalita je náš největší majetek“

Kam investovat miliony?

Čím větší úspěchy a zisky Bosch měl, tím více se snažil investovat do lidí kolem sebe.

 • Zavedl 8hodinovou pracovní dobu (místo 10hodinové).
 • Vytvořil skvělé pracovní podmínky pro své zaměstnance (dostatek čerstvého vzduchu na pracovišti, správné osvětlení atd.)
 • V roce 1910 podpořil vysokou školu Die Königliche Technische Hochschule ve Stuttgartu částkou jednoho milionu na podporu fyzikálních principů.
 • Investoval miliony do výstavby kanálu Rýn-Neckar.
 • Zainvestoval výstavbu dětských domovů.
 • Podpořil projekt homeopatické nemocnice.
 • Založil výzkumnou zemědělskou stanici v Bavorsku.

bosh_car

Miliontý magnetozapalovač a firma nepostižená válkou

V roce 1912 měla společnost Roberta Bosche již 4 500 zaměstnanců a podařilo se vyrobit miliontý magnetozapalovač. Dokonce ani první světová válka a velká deprese se nepodepsaly na úspěších firmy.

 • Naprosto nesnesitelná myšlenka pro mě vždy bylo, že by si někdo prohlédl můj výrobek a objevil nějakou chybu. Proto jsem se vždy snažil dělat svoji práci co nejlépe a důkladně ji kontroloval, aby byla tou nejlepší z nejlepších.“

Plán na záchranu globální prosperity

V roce 1928 měl Bosch na svém kontě asi 20 000 zaměstnanců. Pro záchranu blaha celé země a jako ochranu ohroženého světového míru ve svém volném čase formoval svoje myšlenky na záchranu globální prosperity a publikoval je v březnu 1932 na dvaceti stranách.

Boschovy nadčasové myšlenky

Po léta zapomenutá Boschova písemná práce našla uplatnění i v současné krizi a předložila úžasná řešení:

 • Pracovat 6 hodin místo osmi: „Dát pracovní příležitost každému a ve všech profesích nebude nikdy možné. Co můžeme však udělat, nahradit osmihodinovou pracovní dobu šestihodinovou.“
 • Zlevnění zboží: Nižší plat zapříčiněný zkrácením pracovní doby doporučuje Bosch kompenzovat nižšími odvody na zdravotní pojištění, zrušením nutnosti platby pojištění pro případ ztráty zaměstnání a snížením cen výrobků. Byl přesvědčen, že „ceny výrobků musí být za každou cenu sníženy o 25 %.“

bosh invented

Předchůdce konceptů marketů

Vizionářský Bosch se stal vzorem pro koncepty podnikání řady prodejců. Ať už se jedná o Lidl, Aldi, H&M či třeba Ikeu, ti všichni dodržují Boschova pravidla:

 • snížit výrobní náklady na minimum
 • zvýšit prodeje prostřednictvím lepší organizace
 • snížit výdaje na reklamu

„Reklama není přeci vždy nezbytně nutná a navíc mnohdy uvádí spotřebitele v omyl.“

Dividenda společnosti pro dobré účely

V roce 1937 se již znavený Robert Bosch rozhodl, že je třeba užívat si odpočinku. Napsal poslední vůli a rozhodl se, že dividenda společnosti by měla jít na dobročinné účely. 12. března 1942 podlehl Robert Bosch nemoci, svůj odkaz však zanechal dál. Společnost byla převedena pod Nadaci Roberta Bosche.

V současné době zaměstnává Bosch Group 300 tisíc zaměstnanců, roční obrat má asi 50 miliard Euro a je považována za jednu z nejvíce inovativních společností.

Text: Lucie Formanová

Foto: Boschindia.com, bosch-stiftung.de

© 2024 imper.cz