6 lekcí, které si odnášíme z rekvalifikačního kurzu na obchodníka

25. Červen 2015

Čtete nás a nejste obchodníkem? Chtěli byste být, ale nevíte jak? Jednou cestou je otrkat se v praxi, další možností je řešení situace oficiální cestou – měsíčním rekvalifikačním kurzem na profesi obchodního zástupce, který vám dokonce může proplatit úřad práce. Jelikož nás to na BusinessAnimals.cz zajímalo, jeden takový v Praze jsme vyzkoušeli za vás. Jak probíhal a jakého hodnocení se mu od nás dostalo?

Věděli jste, že každý člověk vedený v evidenci nezaměstnaných může požádat svůj úřad práce o proplacení rekvalifikačního kurzu, protože má právo vyčerpat až 50 000 během tří let? Zní to příliš easy? Ono to docela jednoduché je, ale musíte pro to něco udělat – a to něco se jmenuje aktivita. To je první lekce, kterou si budete muset jako budoucí obchodník zapamatovat.

1. lekce: Bez proaktivity to nepůjde

Jelikož vám úřad práce kurz sám o sobě nenabídne, doporučujeme projít místní nástěnky, stoly a stojany, protože firmy poskytující kurzy pravidelně úřady práce navštěvují a nechávají na chodbách letáky. Zároveň se prezentují na různých pracovních serverech. Nicméně se své referentky na rekvalifikaci zeptejte na možnosti – některé ÚP jsou velmi proaktivní, jiné  demotivují a nepomohou. Takové neposlouchejte.

Najděte si práci v obchodu

2. lekce: Oťuknutí terénu před akcí

Kvalita kurzu se přes požadavky státu nedá předem odhadnout, proto doporučujeme si vyzkoušet nejdříve nějaký z jednodenních kurzů, které vzdělávací společnosti nabízejí třeba v oblasti sebeprezentace na pohovorech. Každá lepší vzdělávací organizace takový kurz nabízí a neměl by přesáhnout cenu tisíc korun. Na něm poznáte, o jak kvalitní lektory se jedná a jestli vám celé pojetí sedne.

„Náš“ kurz byl rozdělen do 6 tematických bloků, simulační hry, praxe, setkání s prověřeným obchodníkem a profesní zkoušky. Tematické bloky jsou vyžadovány úřadem práce a můžete je předem zjistit na Národní soustavě kvalifikací pod kódem 66-015-M, v pravém rohu si můžete stáhnout i seznam společností, které jsou autorizované výuku provádět. Kurz i zkoušku může kdykoliv navštívit zástupce ministerstva školství nebo průmyslu, aby zkontroloval jeho průběh a kvalitu. My jsme na něj štěstí neměli.

3. lekce: Ta nenáviděná administrativa!

Aby vám pracovní úřad kurz proplatil, je potřeba vyřídit žádost o takové proplacení – s tím vám většinou pomůže už daná vzdělávací instituce. Do dokumentu je potřeba uvést někoho, kdo vás po absolvování kurzu zaměstná, a obdobu motivačního dopisu. TIP: Žádost o proplacení musíte odevzdat nejpozději 3 týdny před začátkem kurzu. Po schválení se od instituce dozvíte čas a místo konání.

4. lekce: Jak být trpělivý a zvládnout rušivé elementy

Hned první den jsme po krátkém představení sebe i lektorů začali výuku marketingu. Časem se rozhodně na kurzu neplýtvá, a to je dobře. Potěšila nás významně přátelská atmosféra a lektoři, kteří umí ocenit aktivitu. Kolektiv účastníků byl až na výjimky velmi dobrý. Pouze jeden účastník byl příliš rozpovídaný o tématech, které nesouvisí s výukou. To je velká nevýhoda rekvalifikačních kurzů, může se stát, že nějaký účastník bude velmi rušivým elementem, a to lze vyřešit pouze kooperací jak lektorů, tak zbylých účastníků.

5. lekce: Obchodník musí umět hlavně navolávat

Nejvíce nás během kurzu zaujala simulační hra, jejímž prostřednictvím si všichni účastníci vyzkoušeli navolávání kontaktů, osobní schůzky, účinné obchodní strategie a na co dávat při hovorech pozor. Informace to byly velice cenné a z vlastní zkušenosti můžeme jejich správnost potvrdit.

Během kurzu nechyběla ani požadovaná praxe. Byly nám nabídnuty dvě možnosti: naučit se nabídku kurzů (obchodní a specialista online marketingu) a aktivně je nabízet na námi zvoleném ÚP nebo se naučit vše okolo simulační hry, oslovit firmy podle našeho výběru a domluvit si prodejní schůzku. První možnost byla samozřejmě o praxi v získávání kontaktů, druhá o úspěšném domluvení schůzky. Někteří z účastníků zvládli obojí.

6. lekce: Sebevědomá prezentace je základ úspěchu

Vše zakončila zkouška, jež se skládala ze šesti požadovaných modulů (otázky a/b/c/d v digitální podobě), vyplnění všech důležitých tiskopisů (faktury, objednávkové formuláře, paragony atd.), odevzdání námi vypracované kupní smlouvy k produktu, který budeme prezentovat zákazníkovi, a nakonec obchodní schůzky (prezentace) s klientem, kterého hrál zkoušející. Po úspěšném zdolání všech těchto požadavků jsme získali profesní kvalifikaci obchodního zástupce, která se velmi podobá vysvědčení.

Rekvalifikační kurz je jednou z cest, jak rozjet kariéru v obchodu. Další je najít firmu, která hledá motivované lidi, a prostě zvednout telefon. HOT nabídky práce najedete tady. 

Máte něco podobného za sebou? Dejte vědět v komentářích.

Foto: easylocalvideo.com

© 2024 imper.cz