Projekt Výzkum pro byznys společnosti STEM/MARK ukazuje, jak data pomáhají českým firmám

27. Červen 2022

Evidence-based přístup je mantrou dnešního marketingu. Přesvědčit firmy investovat do informací, které pomohou růstu podnikání, však není snadné. Výzkum pro byznys společnosti STEM/MARK klientům a příznivcům data driven marketingu nabízí příběhy značek, informace o specifickém získávání dat a o tom, co vše je možné při správném zacílení zjistit.

Prostřednictvím videí, rozhovorů či infografik společnost ukazuje, jakým způsobem výzkum pomáhá českým firmám a institucím v naplňování jejich obchodních cílů. Jde například o práci s využitím dat v bankovnictví, výrobním sektoru, potravinářství, stavebnictví nebo neziskovém sektoru. Data získaná z výzkumu trhu pak pomáhají firmám a institucím činit správná rozhodnutí, ovlivňují strategii marketingové komunikace či způsob komunikace se zákazníky. Na novém webovém portálu pak lze prostřednictvím vybraných případových studií nahlédnout do zákulisí tvorby a vyhodnocování výzkumů.

„Výzkum pro byznys přináší inspiraci pro dosahování lepších obchodních výsledků, pro efektivnější tvorbu marketingových kampaní, možnost komplexnějšího porozumění cílové skupině, ale také něco málo ze zákulisí výzkumné práce,“ říká Klára Horzinková, zástupce ředitele STEM/MARK.

Projekt Výzkum pro byznys prezentuje vybrané případové studie s konkrétními doporučeními, které vycházejí z dat. Součástí procesu jsou i návrhy na implementaci jednotlivých kroků, jenž mají dopad na reálný chod firmy či instituce. Společnost STEM/MARK na příkladu vybraných klientů ukazuje, že výzkum, a z něj vzešlá data, jsou důležitou součástí strategického rozhodování firmy. Na základě dat z výzkumu trhu jsou činěna konkrétní doporučení pro klienta. Na webu se například dozvíte, jak se výsledky projektu promítly do podob prezentace firem, jejich konkrétního obchodního rozhodnutí nebo marketingové komunikace.

Na projektu Výzkum pro byznys se společností STEM/MARK spolupracoval tým z marketingové skupiny DFMG. „Marketingová agentura DFMG pod vedením Tomáše Jindříška nám pomohla vytvořit netradiční komunikaci, která je postavena na videích, datech, osobních značkách klientů a jejich příbězích. Jde zcela v souladu se současnými marketingovými trendy, což jsou právě osobní brandy a videa. Cílem je vytvořit kolem projektu komunitu zájemců o výzkum v byznysu“, uvádí Klára Horzinková, zástupce ředitele STEM/MARK.

Data od STEM/MARK pomáhají Raiffeisenbank či Hranipexu

Ve videích, rozhovorech nebo infografikách na portálu www.vyzkumprobyznys.cz se návštěvník dozví, jak vypadá výzkum dotažený až do úplného konce. Specialisté ze STEM/MARK se podílejí na implementaci výzkumných doporučení přímo v klientském centru Raiffeisenbank. V případě firmy Hranipex jsou představeny možnosti výzkumu pro výrobní firmy, a to jak v Česku, tak v dalších zemích Evropy. Důležitost výzkumu před a během redesignu obalů je ukázána na příkladu české značky čokolády Carla.

Výzkum pro byznys obsahuje také zajímavé a někdy až kuriózní střípky z výzkumu, které pomocí videí představuje. Jednotlivé případové studie jsou k dispozici také ve formě krátkých podcastů, a to jak přímo na webovém portálu, tak v aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.

Součástí první fáze projektu jsou i případové studie, které představují spolupráci s českou pobočkou rezidenčního developera Skanska nebo třeba neziskovou organizací Cesta domů. Další studie se zabývá spoluprací reklamní a výzkumné agentury při propagaci značky kvality potravin Klasa.

Společnost STEM/MARK na příkladu vybraných klientů ukazuje, že výzkum, a z něj vzešlá data, je důležitou součástí strategického rozhodování firmy.

„K projektu se nám podařilo přizvat klienty STEM/MARK a díky tomu tak dostal Výzkum pro byznys úplně jiný rozměr. Zároveň jsme mohli ukázat z vlastních řád konkrétní odborníky, kteří za výzkumy stojí, a nechat je promluvit o jejich práci. Díky spojení těchto dvou stran – a i díky spolupráci s DFMG – je výsledné sdělení mnohem zajímavější,“ uzavírá Jan Tuček, ředitel STEM/MARK.


© 2024 imper.cz