Přeměňte stres na pocit štěstí!

02. Červen 2014

Stále více lidí si stěžuje na neustálý stres. Firmy snížily počty zaměstnanců a rozdělily práci mezi zbylé pracovníky. Lidé pracují více, za stejné peníze a pod větším stresem. Cesta, jak změnit stres v pocit štěstí a spokojenosti však existuje. Stačí proniknout do tajů emocí a pochopit cestu, na kterou je třeba se vydat.

8028258601_ab0fea12c2_z

Tři dimenze emocí

Existují tři základní dimenze emocí, které se musíme naučit rozlišovat. Jedná se o valenci, vzrušení a motivaci.

Valencí je míněno, jestli se jedná o pozitivní nebo negativní pocit. Stres je jednoznačně negativní, štěstí pak zase naopak pozitivní.

Vzrušení představuje sílu pocitu. Zamyslete se nad vzrušením a oproti tomu nad nudou. Stres má často nízkou hladinu vzrušení, někdy ale může být obzvláště silný. Štěstí pak obecně představuje také nízké vzrušení, ale můžete prožívat i chvíle velké radosti.

hledáme obchodníka

Motivace se vztahuje ke konkrétnímu motivačnímu systému, který je aktivní. Existují dva motivační systémy. Přístupový systém je aktivní, pokud něco sledujeme. Systém vyhýbání pak funguje, pokud víme o možných negativních důsledcích a snažíme se jim zabránit. Pocit stresu prožíváme, je-li aktivní systém vyhýbání. Nedodržení termínů a slibů představuje negativní důsledky, kterým se snažíme vyhnout a tím se dostaneme do systému vyhýbání.

Rozdíl mezi štěstím a stresem

Štěstí se liší od stresu ve dvou hlavních směrech. V první řadě je při pocitu štěstí zapojen přístupový systém. A za druhé je štěstí pozitivní, kdežto stres negativní emoce. Štěstí znamená absenci stresu. Jedná se o dvě naprosto odlišné dimenze.

Cesta ke štěstí

Chcete-li změnit stres ve štěstí, musíte učinit dva velké kroky. V první řadě se odpojit od systému vyhýbání, vyhnout se negativním myšlenkám a prosazovat ty pozitivní, čímž aktivujete přístupový systém. Pak musíte pokračovat v dosažení vašich pozitivních cílů, dokud se Vám to nepodaří. A přesně v tom spočívá skutečné štěstí.

Chcete-li najít štěstí, přestaňte žít od krize ke krizi. Pokud prožíváte stres v práci, zamyslete se nad tím, jaké katastrofy se snažíte odvrátit. Stanovte si cíle, kterých chcete v práci dosáhnout a zaměřte se na ně. Najděte si cestu, jak jít za přínosem a neřešit možné katastrofy. Jen tak dosáhnete skutečného štěstí a zbavíte se stresu.

© 2024 imper.cz