„Pracovní trh je v pohybu. Roste zájem o schopné akviziční obchodníky,“ říká Filip Mikschik ze StartupJobs.cz

08. Únor 2023

I letos jsme o rozhovor požádali Filipa Mikschika, CEO společnosti StartupJobs. Za poslední rok značně rozšířil svůj tým a intenzivně se připravuje na velké změny. Kromě plánovaného rebrandingu, nového uživatelského rozhraní pro firmy či produktu StartupJobs Gold čeká jeho firmu propojení české a globální verze portálu, která umožní lidem najít si práci odkudkoliv a kdekoliv. S Filipem jsme si povídali také o tom, jak se proměnil pracovní trh v roce 2022, zda se zvýšil počet uchazečů o práci a samozřejmě jsme naťukli téma krize a zvyšující se nezaměstnanosti.

Silný a úspěšný rok 2022, velké plány na letošek

Filipe, začněme hodnocením loňského roku. Jak se vám ve StartupJobs obecně dařilo? Jaké projekty jste uskutečnili, z čeho máte největší radost a co vás nejvíce posunulo businessově kupředu?

Rok 2023 už nebyl ve znamení takového růstu jako byl rok 2022, kdy jsme vyrostli o 100 %, ale meziročně jsme vyrostli i v tomto roce. Největší nárůst nastal hlavně ve velikosti týmu, kdy koncem roku už jsme Vánoce slavili ve 40 lidech a spoustu lidí bylo docela překvapeno, kolik nás je, když jsme se sešli všichni na společné focení.

hledáme obchodníka

Pokud jde o byznysový posun, tak musím říct, že jsme v září nastartovali velkou změnu, která začne být nejvíce viditelná až v tom roce letošním. Ať už od nějakého lepšího interního nastavení po novou vizuální identitu, na které se právě pracuje, po nové produkty jako je předplatné StartupJobs Gold.

I z pohledu obchodu jsme se zajímavě posunuli. Vyrazili jsme po republice na workshopy s našimi zákazníky a začali pořádat pravidelné měsíční snídaně se zákazníky a meetupy se zajímavými hosty.

Jaké máte v SJ plány na tento rok? Dali jste si v týmu nějaké speciální výzvy, kterých chcete dosáhnout? Připravujete nějaké novinky?

Část už jsem vyzradil v předchozí otázce, ale novinek na letošek chystáme opravdu hodně a StartupJobs na konci roku 2023 bude úplně jiný než ten, který do něj na začátku vstupoval. Určitě to zaznamenají firemní uživatelé, které čeká zcela nová administrace, která posune celý zážitek práce s naším systémem na novou úroveň. Postupně začne také naskakovat nová vizuální identita a cílem letošního roku je podstatně lépe propojit naši českou a globální verzi v jeden funkční celek, takže když se teď bavíme o tom, že máme přes tisíc nabídek v Česku a skoro deset tisíc nabídek primárně pro americký trh, tak brzy bude vše propojeno tak, že si u nás budete moct najít práci na celém světě a zároveň i české firmy oslovit zájemce z celého světa.

Roste počet uchazečů, firmy jsou v náboru zdrženlivější

Slova jako krize a propouštění se teď v médiích skloňují ve velkém. Vnímáte na počtech nově registrovaných zvýšený zájem nových uchazečů o práci? Pokud se zvýšil počet zájemců o volná pracovní místa, v jakém segmentu je to patrné nejvíce? Respektive o jaké pracovní pozice je nyní největší zájem, respektive, kde je největší nával?

hledáme obchodníka

Celý poslední kvartál roku 2022 jsme zaznamenávali každý měsíc nový rekord v počtu přihlášených zájemců o práci, takže určitě vidíme, že se na trhu něco děje a trh je “v pohybu”. Částečně je to dáno přirozenou snahou hledat novou zajímavou práci, částečně inflací, kdy je potřeba si najít nějakou lépe placenou práci a částečně tím, že firmy jsou opatrnější a nábor už nedělají tak ve velkém, ale nabírají spíše méně více kvalifikovaných lidí.

Nárůst pozorujeme skrz všechny obory, překvapivě největší je teď v oboru IT, kde je o více než 40 % více zájemců a zároveň nabídek lehce meziročně ubylo o necelých 20 %, což znamená, že v IT se na jednu pozici průměrně přihlásí o 80 % více zájemců než před rokem. V oblasti marketingu a obchodu je tento nárůst zhruba o 50 %. Platí, že nejvíce zájemců, tedy ten největší nával, je na pozicích z oblasti administrativy, marketingu a obchodu.

Když jsme u uchazečů, jaké tipy byste jim dal? V čem nejvíce zájemci o práci na vašem portálu chybují, a co by mohli zlepšit, aby byli při hledání práce úspěšnější?

Kdybych měl doporučit tři věci, tak by to byla následující trojice:

  • Nepodnikejte „kobercové nálety“ – reagujte na nabídky, které vás skutečně zaujmou a nepoužívejte stejný text pro všechny přihlášky. Doporučujeme v přihlášce zmínit, proč se na konkrétní nabídku hlásíte, v čem firmě můžete pomoci, co se vám na jejich firmě líbí apod.
  • Pošlete všechny požadované materiály – pokud je v inzerátu zadán pracovní úkol, vypracujte jej. Nezapomeňte přiložit i CV, případně další materiály, pokud jsou vyžadovány. Přílohy posílejte ve formátu PDF, který zaručí, že se dokumenty po cestě nerozpadnou.
  • Pokud budete pozváni na pohovor, přijďte včas, chovejte se přirozeně a zjistěte si dostatek informací o firmě a o samotné pozici. Nezapomeňte si také promyslet a jasně komunikovat požadovanou odměnu. Body vám také přinesou připravené relevantní otázky, kterými můžete projevit zájem.

Jak současná situace ovlivňuje firmy. Pokud již nyní pozorujete nějakou změnu, lze ji popsat?

Zhruba od druhé poloviny roku 2022 z dat vidíme, že firmy jsou opatrnější a omezují takový řekněme “hurá nábor”, kdy rychle nabíraly. Nyní firmy postupně přecházejí do fáze, kdy chtějí být efektivní, mít tým velký “tak akorát”, aby je nebrzdil v dalším rozvoji, ale zároveň nevytvářel velkou díru do rozpočtu v případě, že by trh šel dolů. Ale co se bavíme s firmami, tak ekonomicky nějaké zásadní problémy nevidí, je to spíše o opatrnosti a nejistotě, která teď na trhu je.

Je nabídek pracovních pozic méně resp. šetří firmy v oblasti náboru a spíše se snaží udržet kvalitní zaměstnance?

Určitě se i u nás v ČR začíná projevovat trend, který z mého pohledu rozjel Elon Musk při převzetí Twitteru, kdy si řekl, jestli je opravdu potřeba, aby firma typu Twitteru měla tolik zaměstnanců a začal stavy snižovat. Ale tím nechci říct, že by se projevoval podobným masivním propouštěním, ale spíše návratem k jednotkové ekonomice a hledání efektivity. A s tím určitě souvisí snaha udržet si ty nejlepší zaměstnance, dát jim dobré prostředí, aby mohli dále růst a držet firmu spíše menší s méně, ale o to zkušenějšími, lidmi. Je to vidět i z inzerovaných pozic, kdy počet juniorních pozic poklesl a většina zájmu o nové členy týmu se posunula směrem k seniorům, zkušenostmi, samozřejmě. Sledujeme i mírnou transformaci HR, které doposud bylo hodně akviziční – bylo o získávání a častokrát i přemlouvání lidí, aby se k firmě přidali. Aktuálně se pozice HR více posune k péči o zaměstnance, protože nábor již nebude tak překotný.

Jsou firmy vybíravější respektive, mohou si již více vybírat?

Vidíme takové okno příležitosti, které se otevřelo a vypustilo na trhu více zajímavých lidí, ale z naší zkušenosti z Covidu, bude toto okno relativně krátké a bude trvat spíše v řádu měsíců. Takže v některých oborech, kde je řádově více zájemců, například v marketingu, už firmy mohou vybírat. Ale určitě nemůžeme říci, že by po trhu běhaly tisíce nezaměstnaných zkušených lidí, těch je pořád relativně na trhu málo a stále si vybírají oni.

Projevuje se šetření firem například tím, že okrajují benefity? Pokud ano, jak konkrétně?

Nějaké zásadní škrtání benefitů jsme zatím nezaznamenali, ale sami doporučujeme firmám přehodnotit benefitní systémy, protože i z našich interních diskuzí se zaměstnanci může být vhodnější nějaký méně žádaný benefit zrušit a nahradit jej lehkým navýšením platu, který v dnešní době zaměstnanec ocení více.

Větší hlad je po výkonných, akvizičních obchodnících bez ohledu na senioritu

Pojďme blíže k trendům, které ovlivňují segment obchodu. Hledají firmy aktuálně spíše akviziční obchodníky, aby získali více nových zákazníků?

Ano, určitě vidíme větší poptávku ze strany firem po akvizici nových zákazníků, která už se postupně vyrovnává po dlouhodobě vysoké poptávce po dobrých account managerech. Můžeme tak říci, že firmy zintenzivňují své obchodní snažení, ostatně vidíme to i na uvažování přímo u nás ve StartupJobs, kde obchod aktuálně dostává podstatně větší pozornost.

Jak zkušení obchodníci jsou ze strany firem preferováni? Senioři, medioři nebo junioři?

V oblasti obchodu bych se nebál říct, že ti, co mají výsledky. Z pohledu firem teď není priorita, aby byl nějaký profil nově přijatého obchodníka, ale vzhledem k aktuální situaci, je hlavní priorita, aby tento nový obchodník přinášel výsledky. Když se na to podíváme statisticky, tak naprostá většina nabídek v oblasti obchodu je otevřena juniorům, což je například přesně naopak, než je tomu u IT. Věk a zkušenosti, tak zásadní roli nehrají, takže pokud jste schopný a akční junior, který firmě donese výsledky a vytáhne trn z paty klesajícího trhu, otevírá se vám velká možnost pro kariérní růst.

Jak se za poslední 3 turbulentní roky změnily finanční požadavky uchazečů o práci? Jak kupříkladu v segmentu obchodu/marketingu? Změnily se nějak jejich představy o benefitech?

I vzhledem k rostoucí inflaci a tím rostoucím životním nákladů, vidíme, že platové požadavky stále rostou, ale vzhledem k situaci na trhu už nerostou tak rychle. Pokud se podíváme přímo na obchod, tak z našeho průzkumu, který jsme realizovali na podzim roku 2023, vidíme, že se každoročně finanční požadavek posouvá. Aktuálně se bavíme o tom, že se juniorní obchodník pohybuje průměrně na 35 tisících, mediorní na 55 tisících a seniorní na 74 tisících.

V benefitech zájemci o práci hledají hlavně svobodu. Díky tomu jsou nejžádanější benefity ve firmě remote spolupráce, flexibilního docházení do kanceláře případně zcela spolupráce vzdáleně, tj. remote.

A v závěru, pokud bych vás mohla poprosit o nějaké predikce na letošní rok. Jaká máte očekávání ohledně změn na pracovním trhu? Budou startupy krachovat a propouštět?

Určitě se ještě pár měsíců budeme pohybovat v situaci, kdy trh bude opatrnější a nebude se nabírat v tak velkém množství jako dříve. Tato opatrnost také povede k tomu, že pokud se nabírat bude, tak se budou hledat hlavně zkušení zaměstnanci a bude velká snaha optimalizovat a využít současné zaměstnance naplno, aby nebylo potřeba ve velkém nabírat. Pokud jde o krachy či velké propouštění, tak bych neočekával velký rozdíl oproti běžným letům, naopak myslím, že se startupy semknou kolem toho, co se snaží vytvořit a takto pod tlakem se z nich stanou ještě lepší firmy, které nám pak ještě ukážou velké věci, jak se trh zase otočí.

Díky za rozhovor Filipe, budeme se těšit zase za rok.

© 2024 imper.cz