Pozornost můžete trénovat

16. Říjen 2023

Porucha ADD znesnadňuje svým nositelům soustředění, plánování činností v průběhu dne, sebeovládání a udržení pozornosti. Zkrátka vše, co je třeba k vykonávání jakékoliv duševní (ale i manuální) práce. Co dělat, abyste mohli s poruchou pozornosti fungovat?

Porucha ADD (Attention Deficit Disorder) je velice podobná známějšímu ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), ale chybí hyperaktivita. Porucha se objeví v dětství, nejčastěji v předškolním věku a přetrvává do dospělosti. Souvisí s odchylkami v činnosti centrální nervové soustavy. Rozhodně nesouvisí s inteligencí, ba naopak. U ADHD je typický motorický neklid, neustálý pohyb, impulzivnost a netrpělivost, zatímco jedinci s ADD se rychleji unaví, nejsou schopní se koncentrovat, nedokážou si z několika podnětů vybrat ten podstatný, nevydrží u zadaného úkolu a mívají potíže s jeho dokončením. Jejich smysly totiž zaměstnávají všechny podněty, které se kolem něj vyskytují a nadměrná stimulace je velice vyčerpává. 

Od školních let až do pracovního procesu

Školáci mají problémy se samostatnou prací v hodinách, se zápisky z výuky, nepořádkem ve věcech, zapomínáním úkolů a školních pomůcek. Tím se dostávají do pozice neúspěšného žáka, což jen zhoršuje jejich psychickou nepohodu. Učitelé je často porovnávají se spolužáky, kteří úkoly zvládají rychle a bez obtíží, což inteligentní jedince s poruchou soustředění trápí. V prvním kroku je potřeba diagnostikovat ADD, snažit se prostřednictvím pedagogicko-psychologických poraden získat pro děti individuální přístup při výuce (například dát větší časový prostor pro plněné úkolů či úprava režimu při vyučování). Léčba poruchy spočívá v komplexním přístupu. Zásadní je pravidelnost, srozumitelný denní řád a dostatečný odpočinek. Děti často nedokážou samy odpočívat, uvolnit se, musí se to učit s pomocí rodičů a vychovatelů.

Dospělí jedinci sice dokážou snadněji projevy ADD zvládat, nicméně je třeba si umět nastavit pracovní prostředí tak, aby jejich poruše co nejvíc vyhovovalo. Pomůže úprava životního stylu – více odpočinku, nastavení pravidelnosti: čas vstávání a uléhání ke spánku, pravidelný začátek pracovní doby, relaxace v podobě sportování nebo alespoň chůze. 

Postupujte krok za krokem

Na pracovním stole si nechte jen věci, které ke svému úkolu potřebujete a ostatní schovejte, jen by vás rozptylovaly a tříštily by vaši pozornost.  Udělejte si seznam úkolů, které potřebujete splnit. Seřaďte je podle důležitosti. Plňte je postupně, jeden po druhém. V kanceláři by měl být klid, ticho, pravidelně větrejte a doplňujte tekutiny. Jezte lehká jídla, soustředění můžete podpořit krátkým rozcvičením a dýchacími cviky mezi jednotlivými úkoly. Uberte počet káv v průběhu pracovní doby a přidejte pohyb – počítá se i chůze po kanceláři nebo po chodbě. Snažte se netříštit pozornost na více činností (telefonování, psaní e-mailů, kontrolu Facebooku a dalších sociálních sítí). Podle průzkumů trvá až 9 minut, než se začneme po vyrušení opět soustředit na zadaný úkol. Snaha plnit víc úkolů najednou vede k vyšší chybovosti, únavě a snížení výkonnosti. To samozřejmě snižuje sebevědomí zaměstnance i spokojenost nadřízených. Uvědomte si, že na jednu činnost jsme objektivně schopní se soustředit maximálně 20 minut, často i méně, proto nemá cenu se aktivitě věnovat déle, udělejte si pauzu. Pracovní prostředí si uzpůsobte tak, abyste se cítili co nejpříjemněji – ozdobte ho květinou, plakátem, oblíbeným hrníčkem na kávu…

Trénujte pozornost a využijte přírodních posilovačů

Pozornost se dá trénovat stejně jako paměť. Třeba porovnáváním podobných obrázků a hledáním rozdílů. Zrcadlové čtení nebo psaní – položte si zrcadlo na opačnou stranu papíru, než ze které píšete a snažte se, aby písmo v zrcadle bylo čitelné. Pozornost podporuje meditace (sledujte a počítejte tikání hodin), práce s dechem. Pomoci si můžete potravinovými doplňky stravy, které obsahují Gingko Bilobu nebo ženšen či lecitin.

© 2024 imper.cz