4 kroky, jak vytvořit (fungující!) obchodní plán pro rok 2015

05. Leden 2015

Náročné vánoční období máme za sebou, a pokud jste tak ještě neučinili, je nejvyšší čas řádně naplánovat obchodování v roce 2015. Pečlivý, měřitelný, motivující a reálně dosažitelný plán je totiž jedním z nejdůležitějších faktorů, které rozhodnou o celkovém výsledku na konci roku. A hned na začátku dodáváme – plány fungují jen tehdy, děláme-li vše proto, abychom je splnili!

planovani2

Důležité je mít konkrétní předtavu o tom, co má být výsledkem roku 2015. Kým se stanete, jak to uděláte a co uděláte, komu pomůžete, s kým chcete podnikat, trávit čas, s kým ne a co v tom roce po sobě chcete zanechat,“ upozorňuje Michal Kuzněcov ze společnosti Partners.

1. Co všechno by měl správný plán splňovat?

Obchodník a kouč Robert Malý radí několik základních kroků:

  • Cíl, datum a čas pro jeho dosažení
  • Konkrétní jednotlivé větší úkoly a jejich podúkoly
  • Milníky, které vedou k dosažení cíle
  • Jednání a zdroje, které jsou k dosažení cíle potřeba
  • Zpětnou vazbu (jakým způsobem bude prováděno měření a vyhodnocování úspěchu a nápady pro zlepšení)

Měl by také být dostatečně motivující. Musí být velkorysý, ale zároveň realizovatelný. Pokud bude příliš opatrný, nedonutí nás zvednou se ze židle a pořádně zabrat. Pokud jej naopak přestřelíte, povede ke zklamání a opět následné neaktivitě.

  •  TIP:Musíte zjistit a pojemenovat svůj kapitál zda na to máte zdraví, odhodlání, chuť, podporu, nadšení a samozřejmě peníze. Avšak pokud máte to ostatní předtím, tak peníze vždy dokážete vydělat, pokud si budete věřit! sdílí svou zkušenost Michal Kuzněcov.

2. Jak podrobně plánovat?

Rozplánujte kvartály, v rámci nich jednotlivé měsíce a na začátku každého z nich klidně týdny. Rozhodně nemá příliš smysl plánovat menší celky, rok dopředu těžko odhadneme vnější vlivy, navíc by nám nezbyl prostor pro improvizaci.

  • TIP:Vždy, pokud něco detailněji plánujete, musíte počítat s externími vlivy, které mohou částečně nebo přímo blokovat realizaci jednotlivých aktivit. Proto doporučuji mít obecný roční plán, obecný čtvrtletní plán, ale detailně plánovat 14 dní, tam máte prostor být více flexibilní při změnách okolností, dodává Malý.

3. Jakou dát plánu formu?

Osvědčilo se nám vytvořit z ročního plánu fyzický výstup. Často sice používáme elektronické diáře, počítačové to-do listy a plánovací aplikace, plán na papíře ale působí na psychiku mnohem závazněji. Navíc se v něm mnohem lépe orientuje, zvlášť, pokud jej vytvoříte v podobě myšlenkové mapy.

  • TIP: „Vytvořte si plán s konkrétními body, které chcete měřit; cíle i datum, kdy bylo konkrétních kroků dosaženo a jakými cestami. Dále jakých výsledků bylo dosaženo oproti původnímu plánu, zda byly veškeré činnosti směrodatné pro splnění plánu a jaká zpětná vazba ústí ze samotného konání. Váš osobní pohled a pocit vás jednoznačně navede k vyjádření postupu. Je dobré si dát zpětnou vazbu i sám. Jak jste se cítili při realizaci? Co vás skutečně motivovalo? Mohli jste mohli být v uskutečňování aktivit lepší? To samé platí i pro celkovou analýzu týmového plánu, shrnuje kouč Malý.

 4. Koho požádat o zpětnou vazbu?

Fundovaný člověk, který má nad vaším plánem nadhled, vám může ohromně pomoct. Ideálně to může být nadřízený manažer nebo spolupracovník z týmu. Pomůže ale i rada člověka mimo vaši společnost, nabídne vám totiž skutečně nestranný pohled. Ideálně posbírejte názory více lidí a vezměte si z nich to nejlepší!

Domluvte si konzultaci
  • Robert Malý k tomu dodává: Je dobré požádat o zpětnou vazbu projektové manažery a plánovací stratégy, kteří se zabývají například výrobními procesy a neustále plánují dílčí aktivity pro vývoj. Pomoci mohou i vývojáři softwaru, což jsou také velmi kompetentní osoby pro cílené plánování. Jsou zaměření na detail a přesnost. A v neposlední řadě podnikatele, kteří vedou organizační strukturu, protože pro ně je plánování hlavním bodem činnosti. Nejen, že plánují, ale také plán delegují, měří, a přímo spolu s týmy vyhodnocují.

Je hlavně na vás, abyste si našli styl plánování, který vám vyhovuje. Tak jako tak vám v roce 2015 přejeme takové cíle, jejichž naplňování vás bude bavit!

Text: Matouš Vinš

Foto: hometalk.com, lifehacker.com

© 2024 imper.cz