Osobní zóna? Návod, jak tuto pomyslnou bublinu správně využívat ve svůj prospěch

24. Únor 2014

Jistě jste už mnohokrát zažili situaci, kdy jste se při rozhovoru s nějakou cizí osobou necítili vůbec dobře, byli jste nesví a vadilo Vám, že stojí nebo sedí příliš blízko Vás. Přesně v tuto chvíli totiž bylo narušeno Vaše ochranné teritorium, jakási pomyslná bublina kolem Vašeho těla, která Vás ochraňuje a do Vaší blízkosti pouští jen lidi Vám nejbližší. Každý z nás má kolem sebe tyto bubliny, které nazýváme osobními zónami, a které jasně vymezují naše pole působnosti. Osobní zóny jsou velmi důležitým nástrojem neverbální komunikace a jejich ignorace může vést k vážnému narušení mezilidského vztahu.

 MINOLTA DIGITAL CAMERA

Řeč těla mluví mnohem více než slova

Naše osobní zóny určují, koho si pustíme k tělu a koho už nikoliv. Každý z nás má svůj osobní prostor různě velký, ale jakmile dojde k jeho narušení, prožíváme stres a napětí, což může vést až k vyvolání konfliktu.

Jako první se osobními zónami zabýval americký antropolog Edward Hall, který popsal, že každý člověk má kolem sebe čtyři zóny.

1) Intimní zóna pro nejbližší

Tou nejbližší zónou neboli pomyslnou bublinou nalepenou na naše tělo, je intimní neboli osobní zóna, která se nachází ve vzdálenosti zhruba od 15 do 45 centimetrů od těla. Do této zóny pak pouštíme jen ty nejbližší osoby, kterým důvěřujeme. Narušíte-li nedovoleně něčí intimní zónu, očekávejte velmi negativní reakci, která může být trvalým signálem k nefungujícímu vztahu s danou osobou.

pevneobjeti

hledáme obchodníka

2) Osobní zóna pro kolegy

Další bublinu kolem našeho těla představuje osobní zóna, která je určena pro kamarády, sousedy, kolegy – prostě všechny, ke kterým máme pozitivní vztah. Nachází se v okruhu od 45 do 120 centimetrů od našeho těla.

3) Společenská zóna pro obchodní jednání

Nemáme-li s lidmi žádný osobní vztah, komunikujeme s nimi v takzvané společenské zóně, která je ve vzdálenosti od 120 do 360 centimetrů od našeho těla a je zde už prakticky nemožný jakýkoliv fyzický kontakt. Tato zóna je pak ideální pro pracovní schůzky, obchodní jednání, rozhovor s nadřízeným či různé diskuze. Společenská zóna pak představuje bublinu, ve které se denně pohybujeme nejčastěji.

4) Veřejná zóna pro cizí

Tou nejvzdálenější bublinou od našeho těla, a to od 360 centimetrů dále, je pak veřejná zóna, která je určena například pro vystoupení na veřejnosti. Je to zóna ve které se pohybujeme s naprosto cizími lidmi, jež například náhodně potkáme.

 

Neberte lidem osobní prostor

Hodnoty uváděné u každé zóny jsou pouze orientační, jelikož každý z nás je jiný a má svoje bubliny nastaveny různě, individuálně. Chcete-li navázat dobré mezilidské vztahy například s Vašimi obchodními partnery, měli byste pamatovat na dodržování osobních zón. Jakmile totiž narušíte pomyslnou bublinu Vašeho partnera, začne se okamžitě soustředit ne na to, co říkáte, ale jak Vás co nejrychleji dostat ze své osobní zóny. Ve chvíli, kdy zpozorujete, že jste osobní zónu narušili, neváhejte a odstupte. Není však dobré couvnout, jelikož byste tím dali najevo svou podřazenost, ale raději udělat krok stranou. Stejně tak pokud někdo naruší Váš osobní prostor, poodstupte, nebo využijte nějaký předmět pro vlastní obranu. Držíte-li například v ruce desky, nakloňte je do takové pozice, abyste zabránili Vašemu partnerovi ve vstupu do Vaší osobní zóny.

 Vstupte a zase rychle vystupte

Je samozřejmé, že pokud se potkáváte s novým obchodním partnerem, budete si s ním při seznámení podávat ruku, čímž vstoupíte do jeho osobní zóny. Tento moment však nijak neprodlužujte a po krátkém pevném stisku se vraťte mimo osobní zónu.

Chcete-li navazovat a udržovat se svými obchodními partnery dobré vztahy a mít u nich dobré renomé, pak vždy pamatujte na to, že každý z nich má, stejně jako Vy, své osobní zóny kolem těla, do kterých nemůžete hned proniknout. Porušení osobních zón je stejné, jako když porušíte zásady slušného vychování a proto si dávejte pozor, jak blízko se u druhého člověka nacházíte.

© 2024 imper.cz