Best of: Jak se stát pro firmu nepostradatelným podle Setha Godina

28. Prosinec 2018

Svět se stal jednou velkou supersoutěží, ve které uspějí jen ti nejlepší. Každý člověk, ať má jakékoli zaměstnání, má ale na výběr. Buď se stane průměrným, snadno nahraditelným ozubeným kolem v celém soukolí firmy, nebo bude výjimečným a nepostradatelným jedincem. Jak dosáhnout toho, abychom se stali pilířem firmy (v angličtině linchpin), nám ve své knize radí autor bestsellerů Seth Godin. K tomu vymanit z průměrnosti a stát se nepostradatelným stačí změnit své myšlení.

Nepostradatelní 1 KK

1. Učiňte důležité rozhodnutí

„Nejste-li (dosud) nepostradatelní, je to tím, že jste se k tomu nerozhodli. Mým cílem je pomoci vám, abyste si uvědomili, že toto rozhodnutí záleží jen na vás,” píše v úvodu Seth Godin. Zmiňuje, že každý z nás má před sebou dvě cesty. Tu snazší, která vede k průměrnosti, a tu složitější, která z nás udělá nenahraditelnou součást týmu. Nepostradatelní jsou totiž lidé, kteří mají vlastní výrobní prostředky, dokáží něco změnit a vymanit se z nefungujících stereotypů, vést ostatní jedince a vytvářet mezi nimi propojení. Dají se poznat snadno: Bez nich zkrátka firma nefunguje dobře.

2. Vytyčte si svou cestu

Problém ale spočívá v tom, že většina lidí si možnost volby vůbec neuvědomuje. To proto, že od malička jsme vedeni k průměrnosti. „Podvod spočívá v tom, že vše, co jsme se dozvěděli ve škole a z médií, byl vymyšlený mýtus, povídačka stvořená k tomu, aby nás připravila na kariéru poddajného dělníka,” píše Godin. Originalita bývá často považována za něco zvláštního a nepřirozeného. Jsou to však právě tyto neobvyklé vlastnosti, které z nás učiní pilíř firmy.

3. Uvědomte si, co znamená být pilířem systému

Slovo, s nímž autor knihy operuje nejčastěji, má celou řadu definic. „Pilířem je člověk, který dokáže vstoupit do chaosu a nastolit řád, člověk, který umí vynalézat, navazovat kontakty, tvořit a dotahovat věci do konce. Každá instituce, která za něco stojí, má nepostradatelné lidi, kteří tímto způsobem vnášejí změny,” tvrdí Godin. Obstojnou variantou překladu anglického linchpin by mohlo být i (dnes už archaické) slovo zákolník. Pojistný kolík, bez něhož by mechanismus nemohl vůbec fungovat. Má-li se jedinec stát takovým nepostradatelným zákolníkem, musí tvrdě dřít. Zpravidla jsou nepostradatelnými géniové a umělci svého oboru. Do práce vkládají lidský faktor, celé své já. Tvrdá práce ale znamená i ochotu vnést do firmy nějaké ty změny a těch se nebát.

4. Schopnosti jsou dar

„Umění je dar. Skutečný dar, nikoliv součást pracovní smlouvy, nikoliv transakce, do které jste vstoupili s myšlenkou, co to na oplátku přinese vám. Kultura darů má na naší planetě dlouhou historii a pochopení toho, jak spojuje lidi, je důležitým krokem na cestě k nepostradatelnosti,” píše Godin. Dále se zmiňuje o tom, že schopnosti vést a uplatňovat změny se neřídí žádným itinerářem. Opravdoví nepostradatelní nečekají na pokyny od svých zaměstnavatelů. Jednají sami, rozhodují se, co dál dělat. Jsou aktivní a své kroky si rozmýšlejí. Může se ale stát, že to, co od vás nadřízený očekává, je v rozporu s tím, co vy považujete za nejlepší. V tom okamžiku stojíte před těžkou volbou. Poslechnout sebe samotného, nebo věřit úsudku šéfa.

5. Být v kontaktu s ostatními

„Pilíře nepracují ve vzduchoprázdnu,” uvádí Seth Godin. Pracují v týmu, musí být dostatečně vůdčími osobnostmi proto, aby dokázali kolegy přesvědčit o pravdivosti svého tvrzení. To ale není jediná vlastnost, kterou mají všichni nepostradatelní společnou. Existuje 7 dovedností, které by měl mít každý nepostradatelný; například schopnost zajišťovat jedinečné rozhraní mezi členy organizace, být výjimečně kreativní, umět zvládat složitější situace, vést zákazníky, inspirovat zaměstnance, disponovat hlubšími znalostmi oboru a hlavně mít talent a nebát se ho projevit.

© 2024 imper.cz