Nepodceňujte interní komunikaci, přispívá k plnění cílů firmy

17. Duben 2023

Mnoho firem vynakládá peníze na externí komunikaci, v níž sděluje zákazníkům své hodnoty nebo aktuální nabídky produktů či služeb. Opomíná přitom budovat zaměstnaneckou značku, která je neméně důležitá. Zaměstnanci jsou totiž ambasadoři a čím lépe o firmě mluví, tím pozitivnější obraz navenek má. Dopad tohoto vlivu je mnohem intenzivnější, než když společnost o sobě informuje na sociálních sítích. Interní komunikace má proto zásadní význam a vyplatí se ji správně věnovat.

Pomáhá budovat firemní kulturu, přispívá k dosahování cílů, podporuje rozvoj spolupráce mezi týmy a v neposlední řadě ovlivňuje důvěru zaměstnanců ve společnost. Vedle myšlenky, kterou interně sdělujete, je třeba se zaměřit i na grafické ztvárnění, neboť přispívá k vyšší srozumitelnosti, zatraktivní informaci natolik, že se stane nepřehlédnutelnou a v neposlední řadě propojí sdělení s danou firmou.

NA CO SE ZAMĚŘIT

Interní komunikace by neměla obsahovat jen nutné informace, jako jsou pravidelné reporty. Smyslem je informovat o novinkách a zajímavých skutečnostech, které se ve firmě dějí. Umožňuje také rychle reagovat na opatření, kterým může být firma nenadále vystavena. Jako dobrý příklad lze uvést dobu spjatou s onemocněním Covid-19, kdy se často měnilo omezování pohybu při chození do kanceláří nebo na schůzky s klienty. Tehdy se přímo nabízelo vytvořit materiál, který by jasně komunikoval svým zaměstnancům opatření, aby se předešlo zmatkům a dotazům ve firmách.

hledáme obchodníka

Webová a grafická agentura Beneš & Michl vytvořila pro interní komunikaci přehled COVID opatření a uveřejnila ho na svém LinkedIn profilu. Přehled vznikl dříve než vládní, a nejen proto byl oceněn v soutěži WebTop100 2. místem v kategorii Firemní komunikace.

INTERNÍ KOMUNIKACE A JEJÍ VIZUÁLNÍ IDENTITA

Zaměstnanec by také měl jasně pochopit, že k němu mluví jeho zaměstnavatel, a proto je důležité grafické ztvárnění, které by mělo korespondovat s firemní identitou. Nabízí se dva přístupy, jak k interní komunikaci z hlediska grafiky přistoupit.

První možností je vytvořit si vlastní značku, jež bude mít své logo a vizuální styl. Tato varianta je vhodná především pro velké společnosti s vyšším počtem zaměstnanců. Výhodou vlastní značky a vizuální identity může být rozeznatelnost sdělení na první pohled. Grafický styl by měl být v souladu s externí komunikací společnosti, ideální je zvolit jen jinou barevnost nebo ponechat stejnou, a komunikaci odlišit grafickým prvkem rozpoznatelným na první pohled.

Druhou možností je ponechat stejnou vizuální identitu jak pro interní, tak pro externí komunikaci a graficky rozlišovat jednotlivá témata. Ať už se však firma strategicky rozhodne jakkoliv, je důležité dodržovat grafická pravidla, jež by měla být ukotvena v manuálu, který se stane závazným.

Sjednocená grafika napomůže skutečnosti, že firma bude působit důvěryhodně, uvěřitelně, a ne chaotickým dojmem.

Vyzkoušejte leady
VYBRANÁ INTERNÍ PRAVIDLA SPECIFIKOVANÁ V MANUÁLU
●       Definice umístění loga
●       Příklady správného/zakázaného užití loga
●       Vhodný výběr fotografií (u fotografií s lidmi by se měly volit takové, jež vyvolávají pozitivní emoce a mají hřejivou atmosféru) 
●       Vizuální styl fotografií (kolorování fotografií do teplých, pozitivních barev)

INVESTICE DO INTERNÍ KOMUNIKACE

Kvalitní grafický výstup pomáhá pochopit sdělení a může také ovlivnit splnitelnost cílů dané společnosti. Jitka Šmídová z agentury Beneš & Michl vysvětluje: „Firemní strategie vždy čítá desítky stran a pokud se zeptáte svých zaměstnanců, zda ji znají, dostane se vám většinou vyhýbavé odpovědi. Přitom by ji měli znát. Vytvořili jsme proto jednostránkový dokument s atraktivní infografikou, která srozumitelnou formou předkládá cílové skupině klíčové informace, aby věděla co a proč dělá. Klienti naše řešení uvítali. Využila ho příkladně Západočeská univerzita v Plzni pro svoji Strategii 2025 nebo Útvar koncepce a rozvoje města Plzně k prezentaci strategického plánu rozvoje města.”

Převedení firemní strategie do infografiky.
Strategický plán města Plzně, grafický návrh agentury Beneš & Michl.
Převedení firemní strategie do infografiky.
Strategie 2001 – 2025 Západočeské univerzity v Plzni, grafický návrh agentury Beneš & Michl.
JAKÉ PROSTŘEDKY VYUŽÍT PRO INTERNÍ KOMUNIKACI
●        Firemní časopis
●        Firemní podcasty
●        Eventy, akce
●        Intranet
●        Emailing
●        Sociální sítě

PRÁCE S EMOCEMI

Nikdy však neopomínejte emoce. I informace, která má na první pohled negativní náboj, lze sdělit pozitivně, a to nejen textem, ale i vizuálním ztvárněním. Jako příklad uveďme rekonstrukci jídelny, kdy cílem není upozornit, na bourání, hluk, který je s přestavbou spojený, ale navodit pozitivní emoci, na co se mohou všichni těšit.

Interní komunikace jednoduše dokáže ovlivnit spokojenost zaměstnanců, a proto se vyplatí
do ní investovat bez ohledu na velikost firmy.

Autor: Martina Tůmová

© 2024 imper.cz