Používejte řeč těla, nonverbální komunikace je více než tisíce slov

14. Květen 2021

Pokud ovládáte řeč těla a dokážete ji přečíst u ostatních, jste vždy o krok napřed. V obchodní praxi se řeč těla hodí více než kde jinde. Cílená nonverbální komunikace může být jazýček na vahách úspěchu či neúspěchu vašeho obchodu. Možná si to ani neuvědomujete, ale při  jednáních hraje jen malou roli to, co říkáte. Na vaše okolí totiž mnohem více působí vaše neverbální projevy. Pouze 7 % projevu je spojeno se samotnou řečí, 55 % ovlivňuje výraz Vaší tváře a 38 % pak tón hlasu a další projevy řeči vašeho těla. Chcete-li působit dobrým dojmem a dosáhnout cílů a lepších výsledků, pak byste se měli naučit řeč těla vědomě ovládat.

„Když oči říkají něco jiného než jazyk, zkušený člověk se spoléhá především na jazyk očí.“ 

Ralph Waldo Emerson

Co je neverbální komunikace?

Neverbální komunikace je styl dorozumívání se bez použití slov. Jedná se o používání gest, způsobu držení ramen, postoje, pozice nohou a rukou při sezení atd. Ačkoliv se může zdát méně důležitá, neverbální komunikace tvoří až 60 % z celkové komunikace mezi lidmi. Z velké části se tak můžete dozvědět, jak se druhý cítí nebo co si myslí, právě z jeho mimiky a držení těla. Mezi typická gesta například patří založené ruce, značící obranný postoj a uzavření se před komunikací, nebo ruce v bok, kterými člověk obvykle zastrašuje protivníka. Proniknout do tajů neverbální komunikace znamená dozvědět se více o obchodním partnerovi, šéfovi nebo podřízeném, aniž by musel cokoliv říkat.

Slaďte verbální i nonverbální komunikaci

Chcete-li vytvořit pozitivní dojem a vybudovat s obchodním partnerem vztah založený na důvěře, pak musíte sladit mluvenou, verbální řeč, s řečí neverbální, tedy s řečí vašeho těla. Pokud nejsou slova doprovázena odpovídajícími neverbálními projevy, nepůsobí mluvená prezentace věrohodně ani když zvolíte správný tón projevu a odpovídající hlasitost.

Hlavně musí vše působit přirozeně a přesvědčivě. Autentický projev doplněný přirozenou gestikulací a úsměvy je klíčem k úspěšnému vztahu, a to i v obchodu.

Dívejte se do očí

Velmi důležitou součást neverbální komunikace představují oči. Ty totiž vypovídají o vaší sebedůvěře. Pokud s někým komunikujete, měli byste se mu dívat do očí. Pravidlo je takové, že by délka pohledu měla být přiměřená, ne upřená a moc dlouhá. A co mohou oči prozradit? Rozšířené zorničky signalizují zájem, uhýbání pohledem poukazuje na lež, nervozitu nebo nejistotu, pohled směřující na hodinky či dveře značí touhu ukončit daný rozhovor a odejít.

Úsměv jako největší zbraň

Výraz vaší tváře na první pohled prozradí, co si v danou chvíli myslíte. Chcete-li být úspěšní a otevřít si dveře k úspěšnému jednání, usmívejte se. Usmějete-li se na začátku jednání, kdy si o sobě s obchodním partnerem děláte první úsudky, vyvoláte  rozhodně pozitivní reakci. Dávejte si pozor, ať nevraštíte čelo, nemáte přimhouřené oči či ohrnutý ret. I sebemenší úšklebek Vám může uzavřít cestu k dosažení úspěchu. Charismatičtí lidé jsou v obchodu vždy úspěšnější!

Řeč těla muže je jiná oproti ženské nonverbální komunikaci, proto nezapomínejte na přirozenost a udržení tenké hranice v obchodní komunikaci. Jak se můžete dočíst v knize od Joa Navarry, tvář je nejméně spolehlivým indikátorem pravých úmyslů. V překladu – udělat úsměv je základní schopností, složitější je odladit nonverbální řeč vašeho těla.

Gestikulujte s rozumem

Slova můžete doplnit a umocnit přiměřenou gestikulací, pohybujete-li však rukama příliš, může to na okolí působit rušivě. Přehnaná gestikulace poukazuje na dominantní jedince, negativně působí také mnutí rukou, stříška z prstů opřených o sebe nebo vztyčený ukazováček. Chcete-li Vašemu okolí ukázat, že jednáte čestně a přátelsky, používejte gesta s otevřenými dlaněmi.

Dále byste neměli mít ruce založené nebo jinak zamaskované. To může značit obraný postoj či zatajování určitých skutečností.

Hlavu vzhůru

Kromě samotných gest a výrazu tváře, má velký vliv na to, jak působíte na okolí, celkový postoj a držení těla. Budete-li stát shrbeně a navíc s rukama v kapsách, pak rozhodně nevyvoláte pozitivní dojem. Svěšenými rameny a pohledy upřenými do země zase dáte hned najevo, že jste se předem vzdali. Chcete-li působit optimisticky a sebejistě, zaujměte vzpřímený postoj se vztyčenou hlavou. Ovšem pozor na to, abyste nepůsobili moc arogantně. Zkuste propojit vzpřímený postoj s humorem, úsměvem a galantností.

Podejte správně ruku

I když mnoho lidí může působit na první pohled příjemným dojmem, zkazí si ho ve chvíli, kdy svému partnerovi podají ruku. Víte, jak správně podat ruku? Rozhodně ne stylem alá leklá ryba – tím totiž dáte najevo, že o seznámení nemáte zájem. Stisk musí být pevný, ne však drtivý. Dlaň byste měli při podání ruky mírně natočit k zemi a v žádném případě nenapřahovat loket.

Abyste na Vaše okolí působili pozitivně a věrohodně, měli byste se snažit, aby Vaše neverbální projevy byly příjemné, přátelské a  doplňovaly to, co říkáte. Chcete-li se naučit ovládat řeč těla ve svůj prospěch, pak je rozhodně vhodné absolvovat kurz neverbální komunikace, kde se naučíte dosahovat úspěchů za pomoci gest, výrazů a postojů. Také se nezapomeňte držet pravidel etikety při oblasti pozdravu a potřesení rukou.

Inspirace v oblasti nonverbální komunikace

Učte se od těch nejlepších.  Joe Navarro byl expertem výslechů v FBI a dokázal z lidí číst lépe než z knih. Pokud se chcete ponořit do světa nonverbální komunikace zábavnou a fascinující formou, tak kniha Jak prokouknout druhé lidi je tou správnou volbou.

Mezi další skvělé knižní tituly o tajemství neverbální komunikace patří jistě dílo Řeč těla od Bruna Tizianyho nebo kniha stejného jména od Borga Jamese.

© 2024 imper.cz