Jak jednat a obchodovat s narcisem?

29. Duben 2019

Co to je narcismus a k jakým důsledkům může tato vážná porucha osobnosti vést? Potkáte se s ním spíše u mužů, nebo u žen? A podle jakých znaků narcistu poznáte? Narcistické poruše osobnosti se věnoval už slavný psycholog Sigmund Freud a i díky němu vám dnes přinášíme článek, jak jednat a obchodovat s narcisem.

narcismus - jednání
Narcismus

Co to je narcismus?

Často vám v článcích radíme, abyste byli sebejistí, věřili si a nebáli se ukázat své kouzlo ve společnosti druhých. Pozor! Nic se ale nemá přehánět a nejlepším řešením je většinou zlatá střední cesta. Od silného sebevědomí je totiž jen úzká hranice k tzv. narcismu nebo také narcisismu.

Podstatnými znaky narcismu bývá přehnaný obdiv sám sebe, arogantní sebevědomé vystupování a absence empatie. Pokud u narcise zaznamenáte projevy empatického chování, jsou pouze záminkou pro dosažení vlastních cílů. Jsou obzvláště přecitlivělí, na kritiku dotýkající se jejich sebevědomí reagují přehnaně a za pohrdáním a nezájmem se skrývá stud a šok.

Porucha osobnosti s vážnými důsledky

Narcismus je starý pravděpodobně jako lidstvo samo a není radno brát ho na lehkou váhu. Tento pojem se poprvé objevil v báji latinského básníka Ovidia (43 př. n. l. – 17/18 n. l.) v jeho sbírce Proměny. Mladý muž Narkissos odmítl lásku a byl proklet. Zamiloval se sám do sebe a tak dlouho si svou krásu prohlížel ve studánce, až do ní spadl a zemřel. Bohové ho po jeho smrti proměnili v květinu (narcis neboli Narcissus).

Tato vážná porucha osobnosti může mít pro nemocného dalekosáhlé důsledky. Narcisti nejen že bojují s množstvím duševních a osobnostních poruch, ale v naléhavých případech může dojít i k jejich hospitalizaci.

Sigmund Freud a narcismus

Už v roce 1909 se narcismus stal klíčovým tématem psychiatrie, psychologie a psychoterapie pro Sigmunda Freuda a mnohé v jeho oboru. Psychologie Sigmunda Freuda rozlišovala, zda se jedná o primární či sekundární narcismus.

Primární narcismus definoval jako stádium dětského vývoje, které je ve všech směrech normální. Dítě vztahuje vše samo k sobě do okamžiku, než začne rozlišovat sebe a své okolí. Vážnou osobnostní poruchou je sekundární narcismus, kdy osoba reaguje často přehnaně sebejistě, arogantně a dožaduje se uznání svého okolí. Děje se tak mnohdy kvůli vnitřním pochybnostem o sobě samém.

Domluvte si konzultaci

Znaky narcismu

V DSM (Diagnostický a statistický manuál mentálních poruch), tedy v mezinárodně používané příručce Americké psychiatrické společnosti, se o narcistickou poruchu osobnosti jedná v okamžiku, kdy osoba splňuje alespoň pět znaků z devíti popisovaných. Na základě jakých znaků narcismu mohou lékaři potvrdit diagnózu nemoci?

 1. Přeceňuje vlastní důležitost, schopnosti a úspěchy a vyžaduje, aby je tak hodnotili i ostatní.
 2. Ve fantazii se zabývá nekonečnými vlastními úspěchy, mocí, krásou a podobně.
 3. Je přesvědčen o vlastní výjimečnosti a jedinečnosti, takže jen výjimeční lidé ho mohou pochopit a jen s takovými se může stýkat.
 4. Vyžaduje nepřiměřený obdiv ostatních.
 5. Nárokuje si výjimečné zacházení nebo automatické plnění svých přání a představ.
 6. Využívá druhých jen k dosahování vlastních cílů.
 7. Není schopen rozeznat potřeby a city druhých.
 8. Často závidí a bývá přesvědčen, že druzí závidí jemu.
 9. Chová se arogantně a přezíravě.

Narcismus u mužů a u žen

Psychologové ze Státní newyorské univerzity v Buffalu přišli na základě výsledků jimi realizované studie na zajímavé zjištění. Zkoumali genderové rozdíly týkající se narcismu na více než 355 článcích, disertačních pracích, rukopisech a technických manuálech. I přesto, že lze naleznout narcismus u mužů i u žen, v konečném součtu jsou muži narcističtější.

Známkami této choroby bývá často vůdcovství, sebevědomí či exhibicionismus. Díky těmto vlastnostem a sebejisté řeči těla může především v pracovním prostředí působit muž jako přirozená autorita a získat relativně brzo vedoucí pozici, ženy pro stejné vlastnosti bývají spíše kritizovány. Toto chování se totiž od ženského pohlaví, kvůli genderovým stereotypům, dle psychologů neočekává.

Jak jednat s narcistou?

Není příliš důležité, v jakém prostředí se s agresivním narcismem setkáte. Žijete ve vztahu s egocentrickým narcistou nebo máte mít schůzku s na první pohled dobře oblečeným sebevědomým businessmanem, ze kterého se nakonec vyklube osoba s touto diagnózou? Narcisti mají často problémy ve vztazích i v zaměstnání a proto se vám bude hodit několik jednoduchých rad, jak s takovou osobou jednat.

Jak jednat a obchodovat s narcistou

Ať už narazíte na narcistu první den v práci nebo s takovou osobou obchodujete pravidelně, nenechte se zastrašit. Během prvních setkání s narcistou se může zdát, že se jedná o pozoruhodného, pozorného, sebejistého a inteligentního člověka s přirozenou autoritou. Čím hlouběji ho ale poznáte, tím spíše uvidíte arogantního, domýšlivého, egoistického a přehnaně sebevědomého člověka.

Nejčastějšími radami bývá utéct, vyhýbat se a nebo přimět takového člověka k léčení. To si ale často jako obchodní zástupce nemůžete dovolit. Z toho důvodu je dobré znát znaky narcismu, které jsme vám představili a osobu dobře odhadnout. Jak s takovým člověkem obchodovat?

 

 • Pokud se jedná o egocentristu, rozhodně nezpochybňujte jeho pocit grandióznosti. Mohli byste tím přivést do slepé uličky celé vaše dosavadní obchodní jednání.
 • Narcisté také rádi přeceňují své úspěchy a podceňují úspěchy druhých. Zkuste jeho pokusy o nedocenění vašich silných vlastností ignorovat, stejně tak jako pohrdání. Vše má ale své meze a pokud takové jednání přeroste až v šikanu a emoční vydírání, dobře si rozmyslete, jestli za to rozjednaný obchod stojí.
 • Lidé trpící narcistickou duševní poruchou se cítí nadřazeně a jen málokoho považují za sobě rovného. Neočekávejte, že s vámi narcista bude jednat jako s rovnocenným partnerem. Vyhnete se tak mnoha zklamáním.

Než narcistu upozorníte na chybu, které se dopustil například v kalkulaci důležité nabídky, očekávejte, že jeho reakce budou přehnané. Pouštět se do sporů s narcistou a vyřešit problém, který nastal, je téměř nemožné. Zkuste například pomocí brainstormingu zvážit veškeré scénáře, které mohou nastat a zvolte ten správný.

© 2024 imper.cz