Animals Leader Šimon Srp: Váš postoj – náborování do multilevelu je jako randění se skvělou ženou

11. Leden 2017

Jelikož je mým úkolem dát vám – jak jsem již slíbil v minulém článku – co nejvíc know-how pro to, abyste mohli úspěšně náborovat do svých MLM týmů, je načase začít skládat jednotlivé střepy do komplexnější mozaiky.

4-uprava

Věc, kterou každý z nás disponuje v jakékoliv situaci a která je zcela esenciálním předpokladem pro kvalitní dlouhodobý nábor, je soubor vlastností, pocitů a prvků chování, kterému spolu budeme říkat POSTOJ. Postoj je něco, co se dá brousit, tříbit, upravovat a pracovat na něm tak, abychom si dlouhodobě zlepšovali úspěšnost. V následujících řádcích se vám chystám říct, jak by měl, alespoň podle Šimon Srpa, vypadat. Abych vám to ukázal co nejilustrativněji, vybral jsem pro vás paralelu s randěním. S trochou nadsázky však jedním dechem dodávám, že narozdíl od náborování, v němž mám zažitou a hmatatelnou zkušenost, v randění jsem spíše teoretikem-amatérem. Když říkám randění, nemám na mysli barové svádění, to neumím už vůbec, ale spíš navazování vztahu jako takového.

hledáme obchodníka

Navazování vztahu muže se ženou a přivedení obchodního partnera do vaší skupiny má k sobě totiž blíž, než by se mohlo na první pohled zdát. Zatímco u randění většina lidí využívá vlastní intuice, při náborování potenciálního nováčka často po hříchu přijde na řadu naučený systém.

Základním stavební tezí je myšlenka, že pro stabilní dlouhodobou spolupráci se nováček do vaší spolupráce musí zamilovat. Peníze totiž rozhodně nejsou nejsilnější motivační nástroj. Jak toho dosáhnout? V kombinaci s obsahem schůzek, byznys plánem, vizí, i obchodními schopnostmi, je právě postoj jednou z nejpřitažlivějších vlastností obchodníka.

A není žádná sranda si ho vytvořit tak, aby byl přirozený. To je totiž hlavní kritérium pro to, aby byl uvěřitelný a jaksi samozřejmý i pro vašeho potenciálního nováčka. Postoj, který máte sami v sobě jasně určený, cítíte ho jako samozřejmý a vás-definující, bude často i pocitem, který vzbudíte ve svém budoucím kolegovi. Platí jednoduché pravidlo, že co je pro vás samozřejmé a o čem nepochybujete, je to, co se budete podvědomě nejmíň snažit dokázat, vysvětlit, a spíš to necháte volně působit, což je v konečném efektu většinou důvěryhodnější. Postoj je to, co vyzařujete a co podpoříte obsahem vašeho sdělení. Nikoliv naopak. Vytváříte-li svůj obraz pouhým sdělením, pak je to většinou buď falsum, nebo je to přinejlepším nepřirozené a nedůvěryhodné.

Náborovat do MLM totiž dlouhodobě úspěšně nejde, když je to, co říkáte v rozporu s tím, co cítíte. To je konflikt pocitů a ratia, které v MLM sem tam pozoruji (když člověk racionálně ví, že nedělá nic špatného, že je takový, jaký je, že si nezaslouží být odsuzovaným, ale zároveň pocitově tíhne ke strachu z odmítnutí, nařčení z otravování apod., to totiž způsobuje tu nedůvěryhodnou a hlavně nefunkční dychotomii). Síťování holt není pro všechny a je potřeba se nejdřív smířit sám se sebou, než to budu očekávat od druhých.

Při náboru do multilevelu budeme rozlišovat mezi lidmi, které znáte dobře a mezi lidmi, které neznáte zas tak dobře, nebo dokonce vůbec (podbudováváte-li např. svého obchodního partnera). Nejenže mezi těmito skupinami bude rozdíl v informacích i způsobu vedení pohovoru, nebo chcete-li první náborové schůzky, bude mezi nimi i rozdíl v postoji. O práci s kontakty určitě taky nějaký článek napíšu, teď stačí vědět, že pro nábor do MLM platí pravidlo KoKo, neboli kontinuita a konzistentost. Když chybí, vzniká v náborovaném člověku pocit, „že jste se nejspíš zbláznili a že jste úplně jiní než před rokem“.

Vyzkoušejte leady

Jak tedy vypadá váš postoj a základní chování náboráře a kde spatřuji společné znaky, když muž usiluje o ženu?

1. Zoufalství páchne!

Váš protějšek sice do týmu chcete, ale rozhodně ne, ať to stojí, co to stojí! Ukažte, že víte o své ceně. Buďte zdravě sebevědomí, nikoliv arogantní. Vybírejte. Lidé, kteří si jsou vědomi vlastní hodnoty, neslevují ze standardů při vyběru partnerů (což neznamená, že by neměli být schopni kompromisu). Muž, který to zkouší na každou, většinou nemá žádnou. Buďte hrdí a zásadoví. Chemie funguje v obchodě stejně jako v lásce. Proto dejte spíše na instinkt, nebojte, bude se vám tříbit!

2. Nábor do MLM nikdy nesmí být jen a pouze racionální kalkul

Zaměřte se na vytvoření vztahu, to vám pomůže dostat se dál.

3. Nesnažte se nikoho předělávat

Snažte se využít hlavně to pozitivní.

4. Nepodceňujte warm up

Jsem přesvědčen, že warm up je nejdůležitější součástí MLM schůzky, protože rozhoduje o tom, jestli si vás váš partner vůbec pustí k sobě. Navíc vám často pomůže zjistit o vašem protějšku něco, co vám pak umožní propojit se.

5. Nejzajímavější lidé vám na první schůzce do náruče nevletí

Líbí-li se vám někdo a nedostanete onu první pusu hned na první schůzce, ale zároveň cítíte sympatie, nemuseli jste nic udělat špatně. Uvědomte si, že ti nejzajímavější lidé, kteří znají svoji cenu, vám obvykle na prvním schůzce do náruče se zavřenýma očima nevletí. A o to víc se vám budou líbit. Buďte trpěliví, poznávejte se navzájem a postupně odstraňujte překážky, které vám brání v dosažení cíle.

6. Nechtějte pracovat s nikým, kdo není stejně tak přesvědčený o tom, že chce pracovat s vámi

Stejně jako si nechcete dlouhodobě začít s nikým, kdo není stoprocentně přesvědčený, že chce být dlouhodobě s vámi, resp. kdo si není jistý, že chce dát šanci tomu to zjistit.

7. Mějte tah na bránu, ale nepřehánějte to

Chcete přece, aby se váš protějšek cítil komfortně.

8. Nechte za sebe mluvit svoji osobnost, ne konto, auto apod.

Nejvíc na váš protějšek bude působit to nevyřčené, aureola, která je definovaná právě vaším postojem – tedy to, co vyzařujete.

9. Soudnost je nositelem důvěryhodnosti

Buďte soudní a to se týká jak vás, tak i vašeho modelu. Soudnost je nositelem důvěryhodnosti. Nebudete dělat byznys s člověkem, který je přesvědčený, že pouze jeho firma a jeho byznys je to, co má na světě smysl dělat, a že ti, co to nědělají, jsou blbci. Přehnané frenetické nadšení nebo černobílé vnímání způsobuje extrémní nedůvěru (hlavně u lidí, kteří MLM nikdy nedělali) a dojem „vymytého mozku“.

10. Snažte se budovat vztah na sobě, ne na vaší firmě

Jste komplexní osobnost, MLM může být důležitá součást vašeho života, nikoliv jediná. Sympatie vytvoříte tím, že budete s lidmi mluvit o sobě i o nich, chcete-li, aby vám někdo důvěřoval, musíte se mu postupně otevírat. MLM se totiž nedá dělat, když jste zavření. Jako se vztahem.

11. Buďte vy těmi, kteří kontrolují danou schůzku, ale nebuďte diktátoři

Reflektujte svůj protějšek. Mně osobně se osvědčila kombinace přátelskosti, humoru, ale zároveň profesního odstupu.

12. Mějte systém, který vám pomůže, ale buďte připraveni ho přizpůsobit náborovanému

S ženou taky neprobíráte témata, která ji nebaví jen proto, že vy o nich umíte hezky mluvit.

13. Uvědomte si, že děláte něco smysluplného a že můžete někomu pomoct

Ideálně obchodní příležitosti. A vězte, že dokud tomu sami nevěříte, nemůže tomu věřit ani váš protějšek.

14. Naučte se pracovat s odmítnutím, hlavně s tím dočasným

Vždycky je lepší, když máte prohrát, učinit tak s elegancí a grácií. A v MLM navíc žádné odmítnutí nemusí trvat věčně. Pokud nebudete reagovat jako vzteklí čertíci z krabičky.

Budete-li dodržovat co nejvíce z těch bodů, vytvoříte si časem postoj, který vám pomůže na sebe navazovat lidi: Budete sebevědomí, autentičtí a soudní, zajímaví (a v prostředí MLM vpravdě originální), úspěšní, ale zároveň ne pouze prací žijící, energičtí, empatičtí a vlastní cenu si uvědomující profesionálové. A to mají lidi rádi. A když vypilujeme i obsah a formu vašich sdělení, nemělo by nic bránit tomu, vytvářet zdravou obchodní strukturu.

Howgh.

© 2024 imper.cz