Na co si dát pozor při navazování vztahů s německými obchodními partnery?

04. Květen 2020

Zatímco Německo je krajně kulturně uvědomělým národem, má také očekávání, pokud jde chápání jejich kultury ze strany jiných států jakožto nezávislé země. Pokud si tedy chcete od začátku v jednáních s německým partnerem vybudovat pozitivní obraz, je nezbytná příprava. Neuznání a přizpůsobení se této kulturní rozmanitosti může znamenat rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem.

Navazování osobního kontaktu

Němci jsou poměrně konzervativní, pokud jde o fyzické gestikulování. Na rozdíl od Francie muži nikdy nelíbají muže na tvář a veřejné projevy náklonnosti nejsou běžné, zejména v podnikatelském prostředí. Veřejná gesta náklonnosti bývají vyhrazena pro blízkou rodinu a přátele. Němci se někdy sice usmívají na cizince, například v obchodě, aby byli zdvořilí, ale nenechte se urazit, pokud nebudou – to je jen část jejich obecně vyhrazené kultury.

Němci si cení svého osobního prostoru a udržují kolem sebe větší rozestup než obyvatelé jiných evropských zemí. Zdvořilosti jako potřesení rukou jsou však důležité k vytvoření dobrého obrazu pro váš německý protějšek. V situacích obchodní komunikace je zvykem potřást si rukou na začátku i na konci schůzky. Lidé, kteří spolu roky spolupracují, si potřásají rukama každé ráno, jako by se poprvé setkali.

hledáme obchodníka

Verbální komunikace

Obecně jsou Němci velmi přímí a často používají jen pár zdvořilostních konverzačních frází. Většinou se dostanou k věci poměrně rychle a očekávají, že na konci schůzky budou mít výsledky. Němci jsou nejen přímí, ale také rezervovaní. Využívají svůj čas efektivně, takže namísto dlouhého rozmýšlení okamžitě řeknou, co mají na mysli. Není to ovšem důvodem být uražený, jelikož se nejedná o osobní útok.

Jakmile dojde ke konkrétním obchodním, právním nebo technickým podmínkám obchodu mimo jejich oblast odborných znalostí, nedorozumění jsou běžná. Většina podnikatelů v Německu sice ovládá angličtinu velmi dobře, přesto se doporučuje ovládat některé termíny vztahující se k vašemu podnikání i v německém jazyce. Pokud se rozhodnete obchodovat s německým partnerem, výuka němčiny by ve vašem seberozvoji určitě neměla chybět.

Obchodní vztahy

Němci si cení pořádku, soukromí a přesnosti. Jsou opatrní, pracovití a přesní. Dodržují a respektují perfekcionismus ve všech oblastech podnikání i soukromého života a ve svém přístupu k práci se obvykle zaměřují na dosažení daného úkolu. To ve spojení s jejich dobře definovanými strategiemi znamená, že mezilidské vztahy hrají v obchodních jednáních až druhořadou roli.

V Německu jsou osobní vztahy striktně odděleny od pracovního života, z tohoto důvodu trvá delší dobu vytvořit osobnější vztahy s partnery. Obchodní vztahy jsou často založeny na vzájemných výhodách, které vedou ke společnému cíli. Pozornost je tedy věnovaná především cílům, které mají být dosaženy, například prostřednictvím dodržováním časového harmonogramu, plánováním schůzek a dosahováním milníků.

Oslovování titulem a příjmením

Tituly jsou pro Němce velmi důležité. Snažte se oslovovat lidi podle jejich úplného a správného názvu, bez ohledu na to, jak mimořádně dlouhý může být tento titul pro cizince. To platí také při adresování dopisu. Křestní jména jsou vyhrazena pouze pro členy rodiny a blízké přátele. V německé podnikové kultuře není neobvyklé, že kolegové, kteří spolu roky pracují, se navzájem neoslovují křestními jmény.

Dokud si nezískáte osobní vztah, je velmi důležité obrátit se na svého německého partnera s použitím osobního titulu, respektive Herr a Frau pro pana a paní, v kombinaci s příjmením. Pokud vám někdo představí další titul, např. Dr., použijte jej. Jedná se o pravidla formálního projevu, dokud se lidé navzájem nepoznají.

© 2024 imper.cz