Myšlenková mapa jako nejlepší pomůcka pro přemýšlení

13. Únor 2019

Je myšlenková mapa nástroj, který se může hodit i pro práci obchodního zástupce? K čemu slouží a proč se myšlenkové mapy označují za “nejlepší pomůcku pro přemýšlení”? Představíme vám prostředek, kterým můžete podpořit vaši motivaci i motivaci vašich zaměstnanců.

Co je myšlenková mapa a jak jí používat
Myšlenková mapa- ilustrativní obrázek

Komu se hodí myšlenková mapa

Prodáváte výrobky, zboží a služby jednotlivcům, maloobchodním, velkoobchodním společnostem či jiným organizacím? Rodina řeší problém a pozvala si vás na pomoc? Myšlenková mapa může pomoci objasnit mnohé potíže podnikatelům, zaměstnancům a rodinám. Mohla by se jí dokonce věnovat i školská pedagogika, protože značně ulehčuje proces učení a může naše jednání podmínit motivací.

Vyzkoušejte leady

Pokud se naučíte pracovat s myšlenkovými mapami, můžete z toho mnoho získat. Věříme, že mentální mapy patří mezi návyky efektivních lidí. Opravdu jsou myšlenkové mapy ideálním nástrojem pro obchodní zástupce? Co jsou mentální mapy a v čem jsou tak přelomové?

K čemu slouží mind map obchodníkům?

Myšlenkové mapy mohou využít všichni obchodní zástupci. K čemu se vám může hodit? Potřebujete vytvořit plán, jak prezentovat nabízené výrobky a co by mohlo vést k uzavření dohody s partnerem? Jak učinit dojem už při samotném představení základních informací o zakázce? Myšlenkové mapy vám mohou značně ulehčit úspěšně dokončení obchodu.

Myšlenkové mapy můžete ale použít i za účelem motivace zaměstnanců, tedy například v okamžiku, kdy potřebujete najít motivaci pro tým obchodních zástupců.

Co je myšlenková mapa

Myšlenková mapa, známá také jako mentální mapa či mind map, je grafický nástroj, který nám usnadňuje sledovat vzájemné vztahy (tzv. pojmová mapa) i souvislosti. To vše pomocí uspořádání klíčových slov, která jsou doplněna obrázky. Mentální mapy bývají právem označovány za “nejlepší pomůcku pro přemýšlení” a poprvé je do značné míry v 60. letech 20. století zpopularizoval anglický autor a výchovný poradce Anthony „Tony“ Peter Buzan.

Tony Buzan byl mimo jiné známý také pro popularizaci myšlenky duševní gramotnosti. Pojďme se ale vrátit zpět k mind map. Mentální mapa slouží k řešení problémů, ale i jednoduššímu učení a plánování. Buzan Organisation dokonce vlastní ochranné známky na frázi “myšlenková mapa” v souvislosti s kurzy osobnostního rozvoje ve Velké Británii, USA a Německu.

Vyzkoušejte leady

Proč je myšlenková mapa dobrá pro obchodníky

Myšlenkové mapy jsou graficky vyjádřenou imitací procesů probíhajících v mozku. Pokud dokážeme na papír, do tabletu či mobilu zaznamenat problém, který chceme vyřešit, v takto komplexní podobě, mentální mapa nám pomůže využít schopnosti mozku na maximum. Myšlenkové mapy totiž pracují s tím, že lidský mozek funguje multilaterálně a napomáhají využívat veškeré mozkové funkce, jako je paměť, učení, různé typy přemýšlení a kreativita.

Jednoduchý návod

  • Buďte si vědomi centra vaší pozornosti, klíčového objektu. Položte si otázku, jaký problém chcete řešit nebo nad čím se chcete zamyslet a klíčový objekt zaznamenejte do středu vaší mapy
  • První myšlenku vložte na pravý horní okraj tohoto klíčového objektu. První věc, která vás napadla, dále rozvíjejte ve stejném směru pomocí hesel až do momentu, kdy už vás nic dalšího nenapadne. Logicky vedle klíčového objektu ve středu mapy naleznete nakonec myšlenky přímo související s hlavním problémem. Další motivy objevující se dále ve větvi budou méně relevantní. Všechny vaše myšlenky spojte linkou.
  • Vybavte si další myšlenku a zopakujte postup.  Zaznamenejte ji pod první, již ilustrovanou myšlenku.
  • Tento postup můžete opakovat několikrát.  Vždy pokračujte ve směru hodinových ručiček.
  • Mapu můžete na konci označit datem vzniku.

Nebojte se být kreativní

Myšlenkové mapy bývají mnohdy i skutečnými uměleckými díly. Výše zmíněný návod by vám měl posloužit jako odrazový můstek, jak vytvořit myšlenkové mapy. Popusťte uzdu své  fantazie především u komplexních rozsáhlých problémů. Především u nich se totiž budete potřebovat v mind map lépe orientovat, zdůrazněte důležitost některých myšlenek a nebojte se být kreativní! Existuje několik nezávazných zásad tvorby mentálních map a my se o ně s vámi chceme podělit:

  • Opakování je matka moudrosti: tvořte a cvičte
  • Nemusí to být nuda: najděte si svůj osobní styl, buďte hravý a nespoutaní, odvažte se
  • Vraťte se do školy: zvýrazňujte, kreslete, vybarvujte, používejte tvary a obrázky
  • Buďte systematičtí: propojujte, klaďte důraz na strukturovanost, zařazujte do kategorií a využívejte asociací
  • Do myšlenkových map nepatří předsudky

Další zásady myšlenkových map

Tvorbu a orientaci v myšlenkových mapách vám může usnadnit i několik dalších nezávazných zásad. Pište tiskacím písmem a buďte co nejrelevantnější. K tomu vám dopomůže pravidlo používání vždy jen jednoho ústředního slova na větev. Jednotlivé nápady spojujte čarami.

Řešíte velkou zakázku? Pak vám pravděpodobně nebude k vytvoření mentální mapy stačit ani jeden celý pracovní den. Nebojte. K mapě se můžete průběžně vracet. Zkuste nebýt jednotvární, ale naopak originální. Negativní myšlenky nechte pod zámkem a pamatujte si, že nemusíte být zpočátku dokonalí. I mentální mapy jsou druhem dovednosti, na které je potřeba pracovat.

Užívejte si to

Den obchodního zástupce může být velmi náročný. Neberte tvorbu myšlenkové mapy jako povinnost, ale naopak jako relax spojený s prací. Vytvořte si svůj osobitý styl postavený na kreativitě v podobě obrázků, symbolů a kódů. Používejte barvy a u vytváření se nenuďte, naopak si to užívejte!

© 2024 imper.cz