Animals Leader Šimon Srp: Proč nikdy nehodlám obhajovat multilevely?

11. Prosinec 2016

Moc dlouho jsem přemýšlel, co napíšu. První článek – ten je asi dost důležitý. Pak jsem si řekl, že z toho nebudu dělat vědu a napíšu to, co říkám lidem třicetkrát týdně na pohovorech. Protože multilevel je koneckonců hlavně o náboru. A bylo by hloupé na pohovorech říkat věci, kterým bych sám nevěřil. Takže:

d

button-uspesny-rok-2017Neobhajuju MLM. Respektive se spoustou výhrad na jeho adresu nepochybně souhlasím. Ne, nejde o žádný whistleblowing, ale spíš o snahu co nejobjektivněji reflektovat branži. Ukázat to, co se každodenně snažíme změnit. Sundat si růžové brýle, přes které se nám celý systém zdá takřka bezchybný. Protože není. Jako žádný jiný systém.

Domluvte si konzultaci

Chci jasně říct, že nehodlám paušalizovat, zobecňovat, házet do jednoho pytle, nebo nálepkovat kohokoliv, kdo v síti pracuje, ať už v jakékoliv firmě. Na druhou stranu mám niterný pocit, že je načase, abychom se na mulťáky podívali víc objektivně. Protože články na webu jsou černobílé, jako den a noc.

Každý obchodník by měl podle mě být soudný jak sám k sobě, tak k trhu, branži, firmě i obchodu, který vytváří. Slyšel jsem za poslední léta spoustu výroků lidí budujících sítě. Slyšel jsem spoustu námitek a pocitů lidí do mulťáků pozvaných. Dneska si ještě nebudeme ukazovat, jak náborovat. Zkusíme reflektovat a analyzovat možnosti.

Já sám osobně vnímám síťové systémy na papíře jako velmi přitažlivé. Problémem je však jejich uchopování lidmi

Myslím, že základními nástroji pro úspešné budování sítí je umění tvořit vztahy, empatie, zodpovědnost, intuice, integrita, autenticita – ne nekonečná duplikace, mustrovitost, motivace pozlátkem.

Chováte-li se ke všem svým lidem stejně, pravděpodobně děláte něco špatně. Minimálně si neuvědomujete, že každý přišel jinou cestou, je jiná osobnost, má jiné vlastnosti i nastavení.

Stejně tak zařadí-li vás váš vedoucí do duplikačního systému, aniž by dával zřetel na to, jací jste a zároveň vám říká, že jediná oukej cesta je ta, kdy budete napodobovat přesně to, co dělá on, tak to oukej není.

hledáme obchodníka

Fakt ne. Protože každý má svoji cestu. Každému funguje něco jiného. Každý z nás by se měl zamyslet, jaký typ je, jak na lidi působí. Klišé stranou: s každým je potřeba pracovat a věnovat mu individuálně minimálně hodinu, ideálně 2 hodiny týdně. ( Pozn.: Jak je využít – k tomu se dostaneme v nadcházejících týdnech.)

Často od různých manažerů slýchám, že multilevel je nejjednoduší podnikání. Zeptejte se všech těch lidí, kteří mají po roce práce v týmu 2 lidi a dělají dvě další práce, aby se uživili. Je to sakra těžká práce, často nepříjemná, emocionálně náročná. Není nejjednoduší. Ale téměř nejdostupnější.

Jedeme dál. Mulťák nejen není nejjednoduší, ale ještě navíc ani není pro každého. Věřím, že snad všichni už cítíme, že jsou typy lidí (třeba ti niterně křehčí s velmi citlivým prahem svědomí), kteří prostě v MLM systému nebudou šťastní, protože vůbec existence v takovém systému je na hon vzdálená jejich komfortní zóně.

animal_leaders_uvod

Další věc, která je podle mě neobhajitelná, je mlžení – hlavně při náboru

Často lidé nevědí, kam jdou, co se tam bude odehrávat, proč tam vůbec mají namířeno. To potom vyvolává pocit lží a manipulací, postupného odhalovaní polopravd; tedy pocit, který má část veřejnosti s MLM spojený. Za mě bohužel právem.

My, co pro MLM náborujeme, bychom se, věřím, neměli snažit lidi přesvědčovat, že v mulťácích nejsou problémy. Neměli bychom říkat, že lidé, kteří ze systému vypadnou a kritizují jej, jsou hloupější, línější, neschopnější atd. Měli bychom naopak přijmout status quo a pokusit se ho změnit, minimálně na tom vzorku, který můžeme ovlivnit. Na našich týmech.

Nemám žádné právo moralizovat nebo poučovat a vím, že spousta z vás si věci, které se tu ze sebe snažím dostat, jistě uvědomuje. Co je ale po tomto aspoň částečném pohledu na multilevely potřeba udělat, je nastoupit cestu za „dospělejším“ byznysem.

Ukázat si, jak se nemuset stydět za svůj brand, svoji firmu, i vlastní příšlušnost k MLM komunitě. Být soudní a pracovat tak, abychom tomu skvělému systému alespoň trochu vylepšili jméno. Zároveň nebýt zavislí na těch členech týmu, kteří hledají jen vlastní profit. Abychom ve strachu, že je ztratíme, nebyli nuceni delat něco, co dělat nechceme. Pak je to na nás nota bene i vidět.

Bojíte-li se například říct svým potenciálním obchodním partnerům na pohovoru, že budujete síť v té a té firmě a odkládáte přenos téhle informace na poslední chvíli, ideálně na sedmnáctou schůzku, můžete to dělat líp. Možná s lepším pocitem.

Základním negativním faktorem pro spoustu obchodníků v MLM je transformace jejich osobních vztahů

Zavrhne vás pár kamarádů, rodina se na vás bude dívat jako na blázna, vybudujete si pověst masového oslovovače. Dokázali jsme si ale, že se to dá dělat i jinak, tak, aby se neporušila vaše kredibilita, abyste měli šanci být úspěšní a zároveň plnili profesní i etické standardy, které nepochybně drtivá většina z vás má.

Pracovat tak, abychom nepropadali frustraci a následně se neopíjeli klamnými představami o tom, jak se to lusknutím prstu změní. Naplňovali základní pravidla mulťáku o kontinuitě a konzistentnosti. Budovali vztahy.

Důvody pro tuhle analýzu jsou vlastně dva:

1. První je ten lidský, protože jestli je mulťák o něčem, není to produkt, ale jsou to lidé. A profesionalita často chybí. Už jenom proto, že se od síťařů často očekává, že budou prodejci, produktovými experty, manažery, HR specialisty, administrativními pracovníky, motivátory, kouči, školiteli, office manažery a uklízečkami. Což nepochybně není krokem ke specializaci, ale spíš k roztříštění kompetencí.

2. Druhý důvod je byznysový. Jednoznačně největším byznysovým problémem všech MLM struktur je odpadovost a stabilita. Sami to často znáte. Máte deset lidí, pak najednou dva, začínáte znovu, sype se to odspoda apod. Systém, který ale nepracuje s individualitami, nýbrž s duplikací, systém, který náboruje i lidi, kteří se do MLM prostě nehodí (neodolní lidé, kteří nejsou schopni pokračovat ve stejném tempu a přes temporální neúspěchy), systém, kdy střední manažeři řídí, místo aby vedli, předváděli a hlavně přinášeli svým lidem obchodní výsledky – to vše je systém, který může fungovat, může generovat nějaký obrat, ale s největší pravděpodobností nebude stabilní a bude stát na veliké náborové masovce. Jinými slovy bude neustále pokrývat ztráty. A bude za sebou mít spoustu nespokojených lidí, kteří ho opustí. A pak bude právem popisovat, jak špatné a zlé je to „letadlo“. A to, milí přátelé, kamarádi, i vy ostatní, ničí pověst i práci nás všech, nehledě na to, jak se svými lidmi pracujeme.

Jeden z důvodů, proč jsem MLM opustil, byla chuť ukázat lidem, že se dají věci dělat jinak

Sofistikovaněji, ale zároveň lidsky jednodušeji, tak, aby vztahy budovali a ne si je ničili, aby dělali věci dlouhodobě a ne dočasně, a zároveň aby si spnili to, pro co si přišli. Postarat se o to je mimochodem velká zodpovědnost každého správného manažera.

Ukážeme si v následujících týdnech jak vybírat, přivádět, vzdělávat a vést struktury v multilevelu.

Ti z vás, kteří zatím nebyli uspěšní, budou mít možnost zkusit jiný systém, který třeba více vypíchne jejich pozitivní specifické vlastnosti, ti, kteří už úspěšní jste, si třeba zajistíte větší stabilitu ve svých strukturách.

Ukážeme si možnost, jak nepřežívat, stagnace je totiž převlečený propad, ale jak zvyšovat laťku – což je koneckonců jediný klíč pro stabilní a dlouhodobý síťový růst.

Porovnáme i typy multilevelů, ukážeme si složité a veliké multilevely (třeba finance), ale i samospotřebitelské sítě.

Budu spokojený, pokud si alespoň jeden z vás, co dočetl až sem, řekne: „Vždycky jsem intuitivně cítil, že je jiná cesta, než ta, co nám říkali na vstupních seminářích, ale připadal jsem si, že si to myslím sám.“ Protože ze své praxe vím, že takových lidí jsou mraky a často jsou ostrakizováni a označovány za exoty. Zbytečně. Protože při správném vedení je jejich šance vybudovat strukturu obrovská.

animal_leaders_uvod

Foto: Archiv Šimona Srpa

© 2024 imper.cz