Pro manažery: Jak rozeznat pravé manažerské charisma

03. Duben 2016

Nedávno jsem se v metru nechtěně zaposlouchala do rozhovoru dvou manažerů o tom, jak řídí a motivují svůj tým. Chvíli jsem přemýšlela o tom, proč světem manažerských dovedností stále dokáže vládnout vynucená autorita. K čemu je komu dobrá a proč se raději nezaměřit na přirozené manažerské charisma?

Dollarphotoclub_97205073

Vyzkoušejte leady

V dnešní době na nás leccos skáče z plakátů, cosi jiné definují příručky a pak jsou zde ta drahá a působivá školení. Vyrábíme manažery z odborníků, odborníky z asistentů a kam se tím dostáváme? Ano. Nutně k tomu, že už skoro nechceme a neumíme rozeznat pravé manažerské charisma. Co dělá manažer s pravým charismatem jinak a lépe? Jak ho poznat?

1. Je vzorem

Navzdory všem manažerským příručkám a motivační literatuře, navzdory diktátu doby a předurčování, vstoupí do místnosti a inspiruje vás. Právě od něj víte, že se zrovna dostává do módy barevný límeček na košili, že obuv nemusí být jen černá a hnědá. Při pohledu na něj vidíte, že den má tolik hodin, kolik hodin strávíte v jeho přítomnosti, protože vás to jednoduše posune dál. Sám se nebojí žádného úkolu. Neposílá vám jen zadání, ale také se na něm aktivně podílí. Přesně víte, kde je jeho úloha, ne pouze ta vaše. Dodržuje vše, co chce po ostatních lidech v týmu. A opravdu plní sliby. Evokuje ve vás tygra, nikoliv králíčka.

2. Jasně komunikuje s podřízenými

Nejlepšími vedoucími týmu bývají zkušení lidé z obchodu. Proč? Intenzivně pracovali se zákazníkem, naučili se naslouchat. Jsou si též vědomi faktu, že ke svým lidem by se měli chovat minimálně tak, jako se chovali k zákazníkům. Úspěšným manažerem v oblasti komunikace není člověk, který čeká na zpětnou vazbu, ale člověk, který se umí svých zaměstnanců ptát. Šéfem je člověk, který také umí naučit lidi komunikovat mezi sebou. Ten, který s vámi komunikuje jen po e-mailech, je zajisté váš virtuální přítel a nikoliv charismatický nadřízený.

3. Svým podřízeným věří

Umí na sebe vzít tíhu zodpovědnosti za tým nejen v okamžiku, když se něco daří, ale hlavně v opačném případě. Respektuje vaše právo na chybu a za první tři chyby bez fatálních důsledků vás nepropustí. Je si totiž vědom faktu, že jich udělá v průměru dvakrát tolik a nebojí se to přiznat. Věří vám, a to nejen v případě, kdy vám schvaluje dovolenou pro nenadálou životní událost. Má totiž pořád charisma…

4. Podporuje a motivuje

Dobrý šéf v kteroukoliv hodinu ví, kdo na čem pracuje. Zná z pracovního hlediska vaše silné i slabé stránky a nemusí se vás na ně ptát. Je svým lidem k dispozici když potřebují, a to i v okamžiku, kdy se jim nedaří. Umí mluvit i soukromých věcech a za dobře vykonanou práci pochválit. Je to prostě solidní člověk. Jeho fotku byste klidně strpěli vedle té svatební. Pakliže byste se raději trefovali do terče, váš šéf prostě nemá charisma.

hledáme obchodníka

5. Řídí a organizuje práci

Šéf musí umět pracovat; často jste ho při této činnosti viděli, a to nejen na sociální síti. Umí plánovat a řídit své lidi. Umí delegovat práci. Prostě vždy rychle rozhodne co, kdo a kdy. Jestliže tomu tak není, pravděpodobně se v jeho případě jedná o kariéru „politickou“. A vy jste se nepřímo stali figurkou na dvojbarevné šachovnici. Není pravý čas se zamyslet nad změnou práce?

Na konci je třeba si připustit fakt, že šéf s pravým manažerským charismatem si svou roli oprávněně užívá. Pozdraví vás i dvakrát denně a minimálně jednou kolem vás projde s šálkem čehosi voňavého. Úsměv je jeho přirozeností, nemá ho vypůjčený od recepční. Nevysedává v práci po nocích, v noci totiž spí. Od něj přesně víte, za co berete mzdu. Takový šéf vás inspiruje a zároveň baví.

A jací jste vy jako šéfové?

© 2024 imper.cz