Jste leader nebo manažer – poznáte rozdíl?

08. Srpen 2018

Vést tým lidí není sranda. Každý má jiný talent, pracovní morálku a způsob komunikace a probudit v nich stejný zápal, aby společně táhli za jeden provaz a došli k vytyčenému cíli, to chce určité dovednosti. Rozdíl ale je, zda je tým veden, nebo řízen.

Víte, kdo jste vy – manažer nebo leader? Možná vám to zní stejně, ale raději používáte leader, protože je to prostě víc cool. Málokdo se ale zamýšlí nad tím, jakou funkci má každý z nich a co se stane, když je ve firmě hodně manažerů a žádný leader. Tak se pojďme na ty rozdíly podívat blíže…

Vyzkoušejte leady

Leader x manažer – rozdíly

1. Leader představuje vizi, manažer cíle

Leader svůj tým inspiruje tím, že mu představí svou vizi, což je něco, co ještě ani neexistuje. I přesto ji dokáže vykreslit do detailů a často vidí až daleko za hranice možného. Jakmile lidé jeho vizi uvěří, napnou síly k tomu, aby se stala skutečností.

Manažer nastavuje cíle a jednotlivé kroky k jejich dosažení. Má k dispozici controllingové systémy, které vyhodnocují, zda jsou veškeré aktivity efektivní a zda čísla odpovídají vynaložené snaze.

2. Leader nabízí inovativní možnosti, manažer se drží toho, co funguje

Leader nezná hranice a rád se pouští do neprobádaných možností, způsobů a cest. Ve slovníku nemívá slova: nejde, neumím, nebude…

Manažer se rád drží osvědčeného systému, který postupně upravuje a vylepšuje tak, aby byl ještě efektivnější.

3. Leader buduje vztahy, manažer procesy

Leader za zaměřuje na lidský potenciál, proto dává veliký důraz na vztahy. Dokáže si ze skupiny lidí vybrat ty, kteří mu pomohou zhmotnit jeho vizi a těm je ochotný věnovat maximum času. Díky tomu si okolo sebe tvoří síť loajálních “fandů“.

hledáme obchodníka

Manažer se zaměřuje na dodržování procesů a snaží se, aby jeho tým následoval nastavenou strukturu. Každému v týmu stanoví individuální cíle a pak sleduje jejich dodržování.

4. Leader se zaměřuje na silné stránky, manažer na vylepšování slabších stránek

Leader si uvědomuje, že pokud bude podporovat silné stránky svých zaměstnanců a složí si tým z lidí, kdy každý bude výborný na něco jiného, má úspěch zaručen. Talenty svých lidí bude podporovat a kultivovat.

Manažer se často zaměřuje na slabší stránky svých zaměstnanců a snaží se, aby se vyrovnaly těm silným.

5. Leader se nebojí riskovat, manažer se snaží riskování zabránit

Leader je ochotný riskovat i za cenu neúspěchu. Poučí se z něj a jde dál.

Manažer se důkladným plánováním snaží všem nestandardním situacím vyhnout.

Jak byste se charakterizovali vy? Jako člověka s vizí, nebo toho, který vizi implementuje? Pokud jste leader s manažerskými dovednostmi :-), tak nám nezbývá, než vám popřát excelentní tým.

 

© 2024 imper.cz