Podnikání je cesta učení a zodpovědnosti, říká zakladatelka Moudrého podnikání žen Lenka Papadakisová

01. Březen 2018

Lenka Papadakisová začala podnikat těsně po revoluci v době, kdy jí bylo pouhých 23 let. Má tedy bohaté zkušenosti s tím, jaké je to vrhnout se jako mladá žena do podnikání. Zároveň má skvělý náhled na vše, co se za těch téměř 30 let změnilo, a že ten posun je obrovský. Dnes ženy podnikají běžně, a to stále ve více oblastech. Lenka tyto ženy sdružuje a jejím záměrem je, aby si podnikatelky mohly mezi sebou předávat a sdílet své znalosti a zkušenosti. Drží se toho, že podnikání je projev svobody, svobodné volby, svobody bytí.

„K životu potřebuji mít smysl, inspiraci, svobodu, vášeň a cestování, udržet si nadhled a dobré lidi kolem sebe.“

Důležitými aspekty moudrého podnikání žen jsou tyto hodnoty:

Domluvte si konzultaci
  • Vzájemně k užitku
  • Rovnováha
  • Vášeň
  • Jednoduchost
  • Uznání
  • Integrita
  • Propojenost
  • Osobní síla
  • Důvěra

Lenko, podnikáte už řadu let. Popište nám, jak jste se k Moudrému podnikání žen dostala?

Začínala jsem podnikat těsně po revoluci. Se třemi kamarádkami jsme založily v roce 1991 firmu, která se zaměřovala na vzdělávání zaměstnanců, to byla oblast, kterou  jsme uměly. Měla jsem tak možnost projít si zkušenostmi podnikání v porevolučním období, kdy bylo vše nové. V té době se nám to zdálo snadné založit firmu a rozvíjet naše nápady. Učily jsme se to za pochodu a bylo to velká škola života, zejména co se týče vztahů, marketingu a prodeje.

Podnikání po revoluci bylo dynamické a zvídavé, vše bylo nové

Tomu rozumím. Brzy poté jste založila svou vlastní firmu Expertis, kdy to bylo?

V roce 1996, poté co jsme naši organizaci rozpustily a já se rozhodla pokračovat. Založila jsem společnost Expertis a zaměřila jsem se na  firemní vzdělávání zejména ve velkých nadnárodních  firmách, které  tomu  byly otevřeny,  speciálně na rozvoj manažerských a obchodních dovedností a také  na projektové řízení. Jsem vděčná za tuto kapitolu v mém životě a podnikání, mnohému  jsem se naučila, potkala jsem zajímavé a schopné lidi, pochopila jsem velké firemní  systémy.

Lenko, nyní se zaměřujete především na menší podnikatele. Proč jste zvolila zrovna tuto cílovku?

hledáme obchodníka

V roce 2010 jsem si uvědomila, že bych se ráda vrátila k podpoře českého podnikání. V té době jsem také bilancovala, měla jsem za sebou dvacetiletou podnikatelskou kariéru a řekla si, že z toho intenzivního tempa a výkonu chci vystoupit a dělat  to  jinak. Někde v sobě jsem pocítila zodpovědnost, za to v jaké  zemi  žijeme, a  že pro rozvoj naší  země je důležité  tu mít schopné, vědomé podnikatele a rozvíjet v nás smysluplné podnikání, které  je postavené  na hodnotách.

Do podnikání začaly stále více vstupovat ženy a já věděla, že jim mohu předat hodně zkušeností

V té době tedy vzniklo Moudré podnikání žen, je to tak?

Ano. Měla jsem  takovou zásadu, že každý rok vznikl na půdě Expertisu jeden nový společensky odpovědný projekt. A Moudré podnikání žen bylo jedním z nich.

Moudrému podnikání se však dařilo, takže z malého projektu byl rázem velký….

Přesně tak, dnes je to samostatný  spolek a je jedním z hlavních aktivit v rámci mého portfolia.

Chodí k vám spíše ženy, které už podnikají, anebo ty, které chtějí jen nasát zkušenosti? Chodí k nám převážně ženy, které již začaly s podnikáním. Preferujeme především ty, které si své podnikání již otevřely a mají zkušenosti prvním až pátým rokem. Máme skupiny i pro zkušené podnikatelky.

A proč jste se zaměřila výhradně na ženy?

Protože jsem vnímala, že právě přes ženy můžeme přinést ty zásadní hodnoty do podnikání, kterými jsou vzájemný užitek, spolupráce, důvěra, rovnováha mezi smyslem a výkonem, empatie a vztahy. Začala jsem to s ženami více řešit. Bylo to velmi přirozené.

Co byste poradila ženám, který chtějí začít podnikat?

Pokud mají něco, co je baví a chtějí to předávat dál, ať jdou do toho. Je dobré  začít  takovou  úvahou  o  sobě a zodpovězením  si  otázek: Proč vlastně chci  podnikat a co  od toho  čekám a co  jsem ochotna tomu podnikání dát. Co je to  v čem chci podnikat, co  umím, co  mě baví, co chci předávat, čím  mohu  přispět mým zákazníkům, proč si myslím, že to je užitečné pro moje zákazníky, co tomu dávám od sebe jedinečného.

A pak je důležité experimentovat, zkoušet to  s tím, co mám, abych zjistila, jaká je na to odezva. Já jsem své podnikání  postavila na tom, jaké  jsem měla sama potřeby jako  podnikatelka a připravovala si kurzy „ na míru“, které jsme nabízela dalším lidem, kteří  na tom byli podobně.  Často  začínáme podnikat s tím, na co jsme přišli, co nám zafungovalo  a hledáme lidi, kteří  řeší podobný  problémy, mají podobné zájmy a potřeby. To je taková  první  fáze podnikání.

Vnitřní síla je to, co v nás skutečně tvoří

Co  Moudré podnikání žen nabízí  a jak to funguje?

Je to o učení  podnikatelských dovedností o nárůstu sebedůvěry podnikatelek. Učíme se především skrze společné sdílení zkušeností, abychom se mohly vzájemně inspirovat a vnést do podnikání ženskou energii a moudrost.

Vedeme vzdělávací a mentoringové programy pro různé cílové skupiny podnikatelek,  kombinujeme online a osobní setkávání. Máme vzdělávací program Artbees, který se zaměřuje na podnikatelky kreativních oborů a zdravého životného stylu. Máme také online studovnu k podnikání. Pořádáme pravidelná mentoringová setkávání  žen, které podnikají a chtějí sdílet své zkušenosti s ostatními. Setkáváme se obvykle 1x měsíčně. Zároveň nabízíme individuální konzultace, které jsou přínosné ve všech fázích podnikání.

Naše setkání jsou o vzájemném sdílení zkušeností, podpoře a uznání.

V čem vidíte tu největší sílu?

Určitě v tom, že pracujeme ve skupinách, kde má každý prostor vyjádřit se a nasávat potřebné informace. Každý řeší své téma a sdílí jej. Užíváme formu mastermaindové skupiny nebo poradní kruhy. Ženy se vzájemně podporují, obohacují o své zkušenosti a vlastně takovou přirozenou formou se  vzdělávají a hledají tu nejlepší cestu a řešení pro  sebe.

Co mi jde lehce, s radostí a dává mi smysl, je místo mé vnitřní síly

V současné době masivně roste počet podnikatelek. Čím myslíte, že to je?

Hodně žen vidí smysl v tom, jak skloubit rodinu, práci, a ještě dělat to, co je baví. Často začínají podnikat právě na mateřské, ale máme zde také ty, které podnikají i po padesátce. Vzniklo hodně podnětů a ženy o tom začínaly daleko víc přemýšlet. Navíc firmy nevychází příliš ženám s dětmi vstříc, málokterá si může dovolit být v práci od rána do večera. Zkrátka pracujete často i z domova, přizpůsobujete si pracovní dobu, jak potřebujete a jste flexibilní.

Jaké je vaše životní motto? Všechno má svůj čas. Je to o trpělivosti. Umět naslouchat rytmu, rozumět tomu co se chce stát, počkat na správný  okamžik.

Jaké rozdíly vidíte mezi tím, když začne podnikat například pětadvacetiletá a padesátiletá žena?

Určitě především v životním postoji. Když začne podnikat mladá žena, překážky v podnikání nejsou příliš velké. Nebojí se jít do něčeho nového, dobře se orientuje v nových trendech a ovládá technologické možnosti. Mladé ženy nemají limity, neplánují, žijí teď a tady. Díky tomu mají větší spektrum možností a dovedností.

Naproti tomu starší ženy mívají jasný cíl, co by chtěly dělat a jdou si za svou kvalitou, mají kontakty a vazby. Jsou více opatrné. Nechtějí příliš riskovat, ale také jim záleží na kvalitě. Jsou velmi pečlivé a houževnaté, chtějí věci dotáhnout do konce a více plánují. V tom vidím ty hlavní rozdíly, ale samozřejmě každá žena podnikatelka je jiná a je třeba ke každé přistupovat individuálně.

Podnikání je praxe života, která nám klade různé výzvy a proměňuje naše životy

 

Fotky: Archiv Lenky Papadakisové

© 2024 imper.cz