Krabice s vlastním potiskem

17. Červen 2022

Věděli jste, že obal výrobku je důležitým faktorem každé úspěšné marketingové strategie? Neslouží pouze k ochraně či přepravě zboží, ale rovněž k jeho pozitivní identifikaci s potenciálními zákazníky a samozřejmě k propagaci. To, že si mnoho lidí vybírá zboží podle designu obalu, je známá věc. Při nakupování se totiž často rozhodujeme intuitivně, impulzivně, pod vlivem pozitivních či negativních emocí. A v tomto momentě hraje právě obal rozhodující roli, zda si zákazník daný produkt nakonec zakoupí.

Když obal prodává

Design obalu je pro většinu nakupujících důležitým faktorem při koupi výrobku. Tzv. produktový design totiž rozhoduje o prodejnosti zboží a posiluje pozitivní identifikaci cílového zákazníka se značkou či logem firmy, a tedy i s jejími produkty. Krabice a obaly fungují jako komunikační prostředek se zákazníky a jsou ideálním prostorem pro budování pozitivních zkušeností se značkou. Vhodně navržená krabice pomáhá vytvářet osobní vztah, který ovlivňuje naše nákupní rozhodování. Správný obal by měl splňovat určitá kritéria podle profilu potenciálního zákazníka. Navržený obal by mu měl předat jasnou a srozumitelnou informaci, jaký produkt skutečně nakupuje. Obal by měl být výrazný a poutavý, měl by vyniknout mezi jinými podobnými výrobky na trhu a zároveň by měl být schopen vytvořit tzv. produktovou řadu, například podle různých příchutí od stejného výrobce. Obal v zákazníkovi vyvolá prvotní dojem a měl by vést ke sdílení pozitivních zkušeností. Jedině tak se cílový zákazník může stát příjemcem příběhu spojeného s danou značkou.

Krabice a obaly jako marketingový nástroj

Čeští marketéři začínají o tzv. obalovém marketingu uvažovat jako o nedílné součásti identity značky. Stále více z nich si totiž uvědomuje, že podoba obalu by měla zapadat do celkové marketingové strategie. Obal je přímou součástí brandingu podobně jako komunikační strategie a propagace. Firmy si běžně u potenciálních spotřebitelů testují, který obal funguje, co zabírá, čeho si spotřebitelé všimnou, co je zaujme, co se jim líbí a nelíbí. Je to důležitá investice, která bude v budoucnu rozhodovat o marketingové úspěšnosti, potažmo o prodejnosti produktu. Správný obal by měl plnit tři základní funkce, které by měly být v rovnováze: navigační (zákazník by měl být jednoduše schopen výrobek vyhledat mezi ostatními produkty), brandovou (značka sděluje určité pozitivní emoce a hodnotu) a informační (přináší konkrétní údaje o daném výrobku). 

Design obalu

Pozornost spotřebitelů přitáhne jedině atraktivní obal. Neměl by nikoho nechat lhostejným. Kvalita a „prodejnost“ obalu závisí na jeho pevnosti, struktuře, barvě a poutavosti. Pokud je podnikání firmy založeno na rozesílání zásilek, musí být obalům a krabicím věnována bedlivá pozornost a dostatečná péče. Firmy si mohou vybírat ze široké nabídky krabic s vlastním potiskem, popřípadě mohou oslovit marketingové kreativce, aby jim s designem krabice poradili. Pokud nemají vlastní krabici a právě se rozhodují, jak svůj produkt zabalit, mohou zvolit mnoho různých variant – krabice s víkem, poštovní, dárkové s různým typem uzavírání, kartonové obálky nebo rukávy. Náročnější klienti se mohou rozhodnout pro neobvyklý design, velikost či podklad a využít například speciální potahové fólie.

V každém případě však platí, že inovativní a kreativní přístup k designu obalu daného produktu může být rozhodujícím faktorem, který prověří úspěšnost každé marketingové strategie.

© 2024 imper.cz