8 znaků korporátního obchodníka. Máte je taky?

04. Červenec 2017

Mnoho z nás touží pracovat pro velkou, světově známou značku. Důvodů je hned několik – prestiž, zázemí silné společnosti, ona často zmiňovaná jistota fungování společnosti v dlouhodobém časovém horizontu, pravidelné a jisté peníze, které vám přistanou každý měsíc na vašem účtu, a v neposlední řadě kvalitní „zářez“ v podobě vylepšení statusu ve vašem CV s ohledem do budoucna. Mezinárodní společnosti mají svá specifika, své výhody a nevýhody. Pojďme se podívat na osm bodů, které jsou typické pro fungování obchodníka v korporátu.

1. Ctí firemní stanovy a firemní kulturu

Ať už se jedná o obchodníka, či jakéhokoliv jiného zaměstnance korporátu, je pravidlem dodržování filozofie společnosti, integrity a firemní kultury. Dozvíte se, že jste všichni jedna velká rodina a že chodit do práce jen pro peníze by nemělo být vaší hlavní náplní. Ne vždy a všude je to až tak okaté, ale jsou to typické znaky, kterými se korporace vyznačují.

hledáme obchodníka

Vaším úkolem je tuto firemní kulturu přijmout za svou a minimálně v pracovní době vypadat a tvářit se tak, abyste se vešli do nastavených mantinelů.  Vyhráno mají ti z vás, kteří se s filozofií společnosti  sžijí hned od začátku, či se dokonce stanou onou vlajkovou lodí firmy. „Pokud vás firma přijme do svých řad, jste nový člen týmu, za který takříkajíc kopete a dostáváte za odměnu peníze. Jisté zásady a loajalita se ctít musí, s tím se jaksi počítá,“ objasňuje situaci Michal P., obchodník a posléze manažer obchodního týmu, který působí v jisté bankovní společnosti. Pokud vás šéfové začnou dávat vašim kolegům jako příklad, nepřijde vám dodržování vnitřní integrity nikterak závadným a naopak se plně ponoříte do procesu a fungování firmy, což může být pro vás jen přínosem.

2. Má technickou a produktovou podporu ze strany společnosti

Co se této oblasti týká, jsou korporátní obchodníci jako „v bavlnce“. Jestliže mají dobré vztahy napříč všemi potřebnými odděleními, může jim tento plně profesionální servis kdekdo závidět. Jen namátkou: IT podpora, produktový specialista, procesní manažer, projektový manažer, HR, firemní právník atd. Nehledě na standard v podobě firemního automobilu, notebooku a telefonu. Pokud si ihned po nástupu do firmy začnete budovat tzv. networking a naladíte se s jistými pracovníky firmy na stejnou notu, máte s velkou pravděpodobností zaděláno na luxusní podporu ze všech důležitých oddělení a v praxi to oceníte zejména v tom, že dostanete potřebné informace nejen včas, ale přesně v tom znění, které potřebujete.

3. Reprezentuje korporaci a utváří její obraz

Tohle je velmi důležitý bod. Reprezentace firmy představuje skutečně zodpovědný úkol a je mnohdy důležitější než samotný výsledek jednání s klientem. Pokud vystupujete profesionálně, loajálně a jste expertem na daný produkt nebo služby, zaznamenáte u protější strany plusové body, které se počítají také společnosti. Firma, jejíž jméno a logo bylo budováno několik (i desítek) let, vás vysílá jakožto svého vyslance a tuto poctu je třeba mít vždy na paměti. A to nejen při plnění pracovních povinností. Pokud byste například trochu více „uletěli“ při nějakém z večírků s přáteli a nějaká peprnější fotka by se dostala na sítě, měli byste se dát na modlení, aby ji neviděl nikdo z vedení společnosti, váš nadřízený, případně váš obchodní sok. Reprezentujete skutečně na každém kroku a to může být pro někoho svazující.

4. Má předepsaný dress code

V korporátní společnosti je obvykle forma dress codu nastavena. Můžete se setkat s direktivou, častěji však s doporučením, jak se konkrétně oblékat na obchodní jednání, abyste dle požadavků reprezentovali jméno firmy. Ve finanční sféře je nejběžnějším spojením bílá košile, jednobarevná kravata a tmavý, nejlépe černý oblek. „Dress code musím dodržovat při jednáních s klienty, tam jde o samozřejmost, a dále povětšinou při prezentacích výsledků týmu užšímu či širšímu vedení společnosti.

Dress code je specifikovaný, ale je v rámci obchodní sféry přirozený. Nedokážu si představit, že bych před klienta předstoupil, dejme tomu v létě, pouze v triku s límečkem,“ s úsměvem shrnuje téma manažer obchodního týmu Michal P. V ostatních odvětvích se to mnohem více liší a benevolence je v širších mantinelech, záleží také na pozici v profesní struktuře. Je třeba mít na paměti, že dodržování dress codu je obvykle povinné při jasně daných činnostech obchodníka, a tudíž se nikdo nemusí cítit dennodenně jako „v kazajce“ s vědomím, že ze své „image ulity“ nemá šanci uniknout.

Přečtěte si také: Bouráme 7 představ, které mají čeští muži o oblecích

5. Se společností sdílí své know-how i úspěchy

Dává to smysl – firma chce obchodníka vychovat k obrazu svému. Stane se členem jedné „velké rodiny“, a pokud bude sbírat úspěchy, může předávat své znalosti a zkušenosti dalším zaměstnancům korporace. Často se stává, že obchodník přinese své know-how z předchozí firmy, úspěšně ho implementuje do současné pozice, a když se dostaví úspěch, je jeho nápad „znárodněn“. A samozřejmě ne každému se to musí líbit.

„S tím se jaksi počítá, že když vás velká společnost nabere do svých řad, zejména díky předchozím zkušenostem, očekává, že proces nějakým způsobem oživíte, případně inovujete. Spíš vnímám jistou zkostnatělost uvnitř. Stále je to boj, zda je úspěch váš, nebo všech. Pokud tam není alespoň ústní či písemné vyzdvihnutí zásluh daného pracovníka, které mu může pomoci v jeho PR a případném kariérním postupu, může to být do budoucna demotivující,“ míní Rostislav P., finanční analytik se zkušenostmi v několika nadnárodních společnostech.

Víceméně si stačí uvědomit, že vás velká firma přijme do svých řad mj. i právě proto, abyste časem proces inovovali, pokud je o to zájem, a dále předávali v rámci společnosti. Pokud byste neměli přidanou hodnotu, možná byste se na danou pozici ani nedostali.

6. Nové klienty aktivně nevyhledává

Korporace má již svou stálou klientelu, o kterou nadále pečuje co nejlépe, aby nepřešla ke konkurenci. Rozsah projektů ve velkých společnostech je navíc tak velký, že jediný klient často „vytíží“ jednoho a více obchodníků na full time. Obchod se tak odehrává spíš v tom smyslu, že pečujete o klienta, přinášíte konkrétní návrhy kampaní a řešení jeho potřeb a snažíte se spolupráci navýšit o nové služby. Důraz je tak kladen hlavně na expertízu a know-how, samotná akvizice nových klientů probíhá také, ovšem v daleko menším procentu.

7. Má pevně nepevnou pracovní dobu

V korporacích je stať o pracovní době samozřejmě vždy zanesena do pracovní smlouvy, ale mnohdy to ještě nic neznamená. Pokud je třeba, obchodníci často zůstávají v pracovní pohotovosti déle, a to minimálně ze dvou prostých důvodů, které byly už zmíněny – zaměstnanec korporátu pracuje pro „velkou rodinu“, a nejen pro peníze. Obvyklým způsobem je domluva na pružné pracovní době. Tzn. že zaměstnavatel určí část pracovní doby jako pevnou a na obchodníkovi je, zda přichází do práce dříve, či má naopak více aktivit po „základní“ pracovní době.

Z praxe to potvrzují slova Alexandry Filipové, HR manažerky společnosti Raiffeisenbank a.s.: „U obchodníka se pevný pracovní rámec dá definovat těžko. Obzvláště máte-li v portfoliu významné klienty, kteří očekávají servis a připravenost i například v pozdních odpoledních hodinách. Ovšem dostane-li se vám od klientů poděkování či pochvaly směrované k vašemu nadřízenému nebo to poznáte na své výplatní pásce, pak jste zřejmě na dobré cestě.“

Další možností je domluva na presčasových hodinách, pokud skutečně není možnost, jak věci stíhat v základní pracovní době. Využití tzv. home office se dnes rozšiřuje i do sales oddělení, takže pokud se připravujete na jednání s důležitým klientem, není třeba, abyste tuto přípravu absolvovali v prostorách firmy. Jestliže máte potřebné zázemí u sebe doma, můžete být i  mnohem efektivnější. Nicméně – práce v korporátu je mj. o tom, že děláte vše potřebné, až to bude hotové.

8. Připravuje se v otevřeném prostoru

Na open space se názory liší, ve většině velkých společností je však pravidlem. Jedna věc je, že sdílíte pracovní prostor se spoustou dalších lidí, v případě bank a pojišťoven i klienty, kteří chodí na přepážku,  na druhou stranu se naučíte spoustu věcí z oblasti soft skills a zatřetí, obchodník (a to i ten v korporátu) má být hlavně v terénu!

© 2024 imper.cz