Jak podnikat podle dalajlámy?

18. Květen 2014

14. tibetský dalajláma, Džampal Ngawang Lozang Ješe Tändzin Gjamccho je inteligentní, temperamentní osobnost s velkým smyslem pro humor. Jeho Svátost je nejen skvělým duchovním vůdcem Tibeťanů, ale promlouvá k celému světu a předává všem svá moudra. Zapojil se i do oblasti podnikání, když se začala hroutit americká ekonomika a zkrachovala řada firem.

Vyzkoušejte leady

dalai-lama

„Má-li problém řešení, nemá smysl dělat si starosti. Když řešení nemá, starosti nepomohou.“ – dalajláma

 

Přijměte obchodní rozhodnutí

V roce 2009 vyšla dalajlamova kniha The Leader´s Way. On a Laurens van den Muyzenberg, působící jako konzultant managementu, se zaměřili na svět podnikání a propojili ho s učením Buddhy. Dle dalajlamy je v podnikání nejdůležitější umění přijímání obchodních rozhodnutí. Každý podnikatel musí mít správný názor, který se dle dalajlamy skládá ze dvou částí. Těmi jsou nejen samotný rozhodovací proces, ale i hodnoty, které mají být ctěny při každém rozhodnutí.

Vyzkoušejte leady

„Až zemřeme, nebudeme si moci vzít s sebou nic, pouze semena své celoživotní práce a duchovní znalosti.“ – dalajláma

 

Ctěte hodnoty

Dalajlama uvádí, že hodnoty závisí na původu, vzájemné závislosti a pomíjivosti. Jinými slovy poukazuje na to, že dané rozhodnutí musí být prospěšné pro co nejvíce lidí, nebo alespoň ublížit co nejmenšímu počtu osob. Podnikatel si musí být vědom dopadu, který bude po rozhodnutí následovat, a to nejen na jeho firmu, zaměstnance, ale i zákazníky. Zároveň si ale musí být vědom toho, že nic není trvalé. I v podnikání se vše neustále mění, a tak se musí i nadále přizpůsobovat a reagovat na změny a potřeby na trhu.

„Čím víc se staráme o štěstí druhých, tím silnější je náš vlastní pocit blaha.“ -dalajláma

 

Meditujte

Dle dalajlamy Vašemu podnikání prospěje, když začnete meditovat. Uvědomuje si, že ne každému se povede vymezit si denně čas pro meditaci, a proto navrhuje takzvanou pěší meditaci. Pokud budete kdekoliv v pohybu, vypusťte všechny Vaše myšlenky a soustřeďte se jen na Vaši chůzi a kroky. Stejně tak když půjdete na schůzku nebo prezentaci, nepřemýšlejte nad tím, co budete říkat a jak se budete chovat, ale zaměřte se na Vaše kroky a meditujte. Tím, že vypnete Vaši mysl, máte mnohem větší šanci, že se v ní najednou objeví nějaká geniální myšlenka, která by v mozku přeplněném myšlenkami nepřišla…

„Použijeme-li své hlubší vědomí, bude nám mysl sloužit všestranněji. Proto lze vlastnosti mající počátek v mysli neomezeně rozšiřovat.“ – dalajláma

 

© 2024 imper.cz