Jak můžete ochránit své peníze před inflací?

18. Prosinec 2023

Jste nespokojeni, jak inflace neustále snižuje hodnotu vašich úspor? Zjistěte, jaké investice je mohou nejlépe ochránit. Již dva roky se potýkáme s nebývale vysokou mírou inflace a ještě pro rok 2024 Ministerstvo financí předpokládá, že zůstane ve dvouciferných hodnotách. Říjnová inflace, dle Českého statistického úřadu činila 12,1 %. Tato míra inflace vyvolává naléhavou potřebu po účinných strategií ochrany volných finančních prostředků.

Tento fenomén charakterizovaný snižováním kupní síly peněz, představuje pro úspory významnou hrozbu. Tradiční způsoby spoření jsou za současné inflace pro zachování reálné hodnoty peněz nedostatečné.

V tomto scénáři se tak jako jediné schůdné řešení jeví investice. Alokací prostředků do aktiv, která buď zvyšují svou hodnotu v průběhu času, nebo generují výnos, můžete erozivním účinkům inflace čelit. Klíč spočívá v diverzifikaci investic, aby se rozložilo riziko a maximalizovaly potenciální výnosy. Tento přístup nejen chrání před inflací, ale také otevírá možnosti pro akumulaci bohatství. O jakých investicích jako ochraně proti inflaci můžete uvažovat? 

Akcie aneb získejte část úspěšného podniku 

Akcie představují v kontextu inflačních tlaků přesvědčivou investiční volbu. Po delší období akcie trvale překonávají inflaci a ukazují svůj výrazný růstový potenciál. Tento trend je činí obzvláště atraktivními pro investory usilující o dlouhodobé zhodnocení majetku. 

Český akciový trh sice není tak velký a rozmanitý jako americký nebo jiné významné evropské trhy, přesto nabízí řadu investičních příležitostí v různých odvětvích, včetně energetiky a spotřebního zboží. Žijeme navíc v době internetové a je zcela běžné, že se akcioví investoři porozhlížejí po investicích v zahraničí – nejčastěji právě v USA. 

Pro investory je však zásadní, aby k akciovým investicím přistupovali obezřetně. Akciový trh ze své podstaty podléhá výkyvům a je nepředvídatelný. Proto by se investoři měli věnovat komplexnímu průzkumu trhu a být informovaní o aktuálních investičních trendech. Pokud se vám tento návrh jeví jako příliš náročný – vždy máte možnost využít také burzovně obchodovaných fondů a investovat do akcií pasivně. 

Investujte do „cihly“

Investice do nemovitostí se jeví jako solidní alternativa k akciovému trhu, přestože trh s nemovitostmi v posledních letech zaznamenal v tuzemsku výrazný růst. Investice do nemovitostí nabízí dvojí výhodu: Potenciál zhodnocení kapitálu a možnost generovat stálý příjem z pronájmu. 

Tato kombinace je pro investory, kteří se snaží ochránit svůj majetek před erozivními účinky inflace, nesmírně atraktivní. Český trh s nemovitostmi se svou rozmanitou nabídkou nemovitostí, od městských bytů až po komerční prostory, vychází vstříc různým investičním preferencím a rozpočtům. 

Úspěšná investice do nemovitostí samozřejmě vyžaduje pečlivé zvážení několika klíčových faktorů. Prvořadá je lokalita, která významně ovlivňuje hodnotu nemovitosti i její nájemní potenciál. Záleží také na typu nemovitosti. Není toho právě málo. I nemovitostní investor však má vedle přímých nemovitostních investic i alternativy, ať už se jedná o tradiční podílové fondy, nebo třeba moderní crowdfundingové platformy.  

Nabízejí se i další alternativy 

Kromě tradičních možností se můžete pustit i do alternativních investic, jako jsou komodity nebo specializované investiční fondy. Drahé kovy, jako je zlato a stříbro či zemědělské produkty, nabízejí ve srovnání s tradičními trhy odlišnou investiční dynamiku. Komodity fungují jako zajištění proti inflaci, protože jejich ceny obvykle rostou s růstem životních nákladů. 

Podobně investiční fondy, které se zaměřují na specifická odvětví, jako jsou technologie nebo obnovitelné zdroje energie, představují jedinečné příležitosti k růstu vašich peněz. Můžete však uvažovat i o dalších alternativách – investiční alkohol, umění, nebo třeba známky. Jste-li v nějaké oblasti odborníkem, představivosti se v investování meze nekladou. 

Tyto alternativní investice přinesou do vašeho investičního portfolia další prvek diverzifikace a potenciálně sníží riziko tím, že všechna aktiva nejsou vázána na výkonnost tradičních trhů. 

Slovo závěrem

Vysoká míra inflace v České republice podtrhuje nutnost promyšlené strategie při správě osobního majetku. V takovém ekonomickém prostředí, kdy hodnota peněz výrazně klesá, se investice stávají nejen volbou, ale i nutností. Chcete-li tedy zachovat a případně i zhodnotit své volné finanční prostředky. Potenciál investic překonávat inflaci a přinášet značné výnosy je staví do pozice klíčového prvku každé úspěšné strategie správy majetku. Klíčová je v tomto ohledu diverzifikace napříč různými třídami aktiv. Rozložením investic do akcií, nemovitostí a alternativních aktiv – nejčastěji komodity nebo sektorové fondy – zmírníte rizika spojená s jednotlivými typy investic. Ochráníte se tak nejenom před výkyvy trhu, ale také získáte více možnosti pro potenciální růst. Hrozbu, kterou představuje vysoká inflace tak v podstatě proměníte v příležitost pro růst volných finančních prostředků.

Autorem textu je společnost Finex.cz

© 2024 imper.cz