IQ je přeceňované: Co doopravdy potřebujete k úspěchu a k vyššímu platu?

15. Duben 2014

Albert Einstein měl IQ 160, Madonna má IQ 140 a John F. Kennedy měl hodnotu IQ jen 119. A co tito lidé dosáhli? Jakou váhu má naše IQ (inteligenční kvocient) v souvislosti s naším úspěchem a profesionálním růstem? Jak moc je IQ důležité pro to, abyste uspěli ve Vašem podnikání a ve Vaší profesi? A co přesně vedle IQ tedy rozhoduje o Vašem úspěchu? Dnes již dávno nestačí mít znalosti a zkušenosti. Úspěch se staví právě na dalších složkách naší osobnosti. Přesně na to se v tomto článku podíváme a zaměříme.

hledáme obchodníka

Co je images (1)Inteligenční kvocient (IQ) a čeho je součástí?

Je pravda, že Inteligenční kvocient (IQ) ve srovnání s emoční inteligencí (EQ), osobním kvocientem nepřízně osudu (AQ), kvocient sociální inteligence (SiC), kvocientem řeči těla (BQ), morálním kvocientem (MQ) a též spirituálním kvocientem (SQ) jasně vítězí, když už přijde na „předpověď“, jak dosažitelný je Váš profesní úspěch. To ano. Je ale zapotřebí si uvědomit, že Vaše IQ je pouze jednou z několika složek vedle osobnosti člověka, která určuje celek – zda budete úspěšní.

IQ testy se dnes používají ve většině případů jako ukazatel schopnosti logického uvažování a technické inteligence. Vysoké IQ je často předpokladem v dnešním byznysu pro postup nahoru. Nicméně IQ není dostačujícím kvocientem, který předpoví exekutivní pravomoci a úspěch firmy. Vysoké IQ samo o sobě nezaručuje, že budete stoupat a že porostete nad všechny ostatní.

„V hierarchii má každý zaměstnanec tendence vyšplhat na pozici, kde je již nekvalifikovaným zaměstnancem.“ ~Laurence J. Peter

Výzkumy, které byly provedeny Carnegie Institutem (Carnegie Institute of Technology) ukazují že 85% vašeho finančního úspěchu má co do činění s dovednostmi „lidského inženýrství“, Vaší osobností, dovedností komunikovat, vyjednávat a vést, než se samotným inteligenčním kvocientem. Pro někoho je možná i překvapivě šokující, že pouze oněch 15% jsou technické a matematické dovednosti, co rozhodují o tom, kolik budete vydělávat.

hledáme obchodníka

papapa

Nobelovu cena získal též izraelsko-americký psycholog, Daniel Kahneman, který zjistil, že lidé by raději obchodovali s osobou, která se jim líbí a vzbuzuje důvěru, než s někým, kdo se jim nelíbí a působí nedůvěřivě, i když sympatická osoba nabízí nižší kvalitu výrobku nebo služby a i za vyšší cenu.

I s ohledem na tuto skutečnost, se zaměřujeme neustále na konvenční inteligenční kvocient a myslíme si, že máme vyhráno. Místo toho bychom naši pozornost a energii měli investovat do posílení naší EQ (emoční inteligence), SiC (sociální inteligence), MQ (morální inteligence), a BQ (kvocientem řeči těla), což s IQ rozhodně nejde.

Možná slyšíte tyto pojmy úplně poprvé, i když pracujete v personalistice, nebo obecně s lidskými zdroji na jakékoli úrovni řízení a vedení lidí. Možná jsou tyto kvocienty těžko uchopitelné a je těžko je nějak měřit, ale jejich význam je, jak jsme si teď řekli, mnohem důležitější a větší než IQ. A to je pro úspěch zcela podstatné si toto uvědomit a přijmout jako fakt.

Pojďme se podívat na čtyři nejdůležitější kvocienty, se kterými můžete pracovat a zvýšit si tak šance na Váš profesní a i finanční úspěch:

1) Emoční inteligence (EQ)

O emoční inteligenci jste nejspíše asi již slyšeli. Pro osvěžení: emoční inteligence zahrnuje mezilidské vztahy a vztahy člověka sama k sobě, být si vědom vlastních pocitů a emocí a emocí druhých lidí, schopnost usměrňovat a ovládat tyto emoce, používat emoce, které jsou adekvátní dané situaci, sebe motivace a budování vztahů. Shrnuto do třech bodů: souhra uvědomění si sebe sama, osobní zodpovědnosti a trvalé motivace.

Tip na to, jak zvýšit svou emoční inteligenci (EQ)

První věc, kterou začněte dělat je to, že si uvědomíte svůj vnitřní dialog. Vědomě můžete ovlivňovat jakými myšlenkami vyplníte svou mysl během dne, a tudíž jaké myšlenky Vám pomohou se udržovat ve stavu trvale motivovaný(á). Stres může být obrovský zabiják emoční inteligence, takže je dobré také si osvojit techniky zdravého zvládání stresu, kterými lze rychle a efektivně snížit stres v pro Vás nestabilní situaci.

2) Morální inteligence (MQ)

Upřímně bych asi zase tak samostatně ani o pojmu „morální inteligence“ nemluvil, nicméně za zmínku stojí. Morální inteligence (MQ) je hodně úzce spjatá s emočním kvocientem a zahrnuje vaší integritu, zodpovědnost, soucit a odpuštění. Způsob, jak jednáte sami se sebou, je pouze odrazem toho, jak ostatní lidé budou jednat s Vámi. Dodržovat sliby a závazky, udržovat si vlastní integritu a upřímnost jsou rozhodující dovednosti pro silnou morální inteligenci. Morální inteligence má co do činění i s vytrvalostí.

„Tajemstvím úspěchu je účelná vytrvalost. ~Benjamin Disraeli

Tip na to, jak posílit svou morální inteligenci (MQ)

Konečně převezměte otěže života do Vašich rukou, je to ostatně Váš život a nikoho jiného. Už žádné výmluvy a převezměte odpovědnost za své činy. Vyhýbejte se i „malým bílým lžím“. Projevte soucit, dejte najevo respekt k druhým lidem, ať jsou jací jsou, i Vy jste nějací. Snažte se přijímat a projevovat toleranci k nedostatkům jiných lidí.

S morálkou souvisí hodně odpuštění. Odpuštění není jen o tom, že odpustíte druhým, je to také to, jak si vše vztahujete sami k sobě.

dc1cff9bbfa431ca5a857e8e7a0d587e

3) Kvocient řeči těla (BQ)

Konečně je i řeč o řeči těla. Dle mého je toto v dnešní korporátní a podnikatelské kultuře hodně podceňovaný a zanedbaný faktor. Tělem se již dorozumíváme po statísíce let a i dnes je to vedle hlasu a slov stále ten nejdůležitější způsob, jak něco druhým sdělit. Pouze tělem druhým řekneme více jak polovinu obsahu toho, co chceme sdělit. A co potom, když už vůbec ani nevíme, co nám naše vlastní tělo říká. Proč? Protože vlastní tělo vůbec neposloucháme.

Kvocient řeči těla neodráží nic jiného, než to, co víte o svém těle, jak své tělo vnímáte a jak se o něj umíte postarat. Vaše tělo Vám neustále říká spousty věcí a je s osobností člověka velice úzce spojeno. Umíte svému tělu naslouchat, vnímáte jeho signály nebo své tělo ignorujete? Jíte dostatečně energii dobíjející jídlo nebo do sebe pouze dostanete jídlo, co vás jen vysává? Umíte odpočívat? A odpočíváte dostatečně? Cvičíte? Umíte pečovat o své tělo, tak aby Vám plně mohlo sloužit celý život?

„Když oči říkají něco jiného než jazyk, zkušený člověk se spoléhá především na jazyk očí.“ ~Ralph Wlado Emerson

Na první pohled se doopravdy může zdát, že tyto faktory nemají s výkonností firmy vůbec nic společného, ale uvědomte si, že Váš kvocient řeči těla naprosto ovlivňuje Vaši práci, protože do značné míry určuje Vaše pocity, myšlenky, sebevědomí, stav mysli, a energetickou hladinu. Pokud budete neustále ve stresu, unavení a nebudete vědět, jak se stresem a únavou pracovat, kde bude asi Vaše výkonnost? A kde pak výsledky Vaší firmy nebo Vašeho týmu?

Tip na to, jak posílit kvocient řeči těla (BQ)

Alespoň jednou denně se pozastavte nad tím, co Vám Vaše tělo říká o svém zdraví. Aktivně sledujte tyto signály namísto toho, abyste měli zapnutého pouze autopilota. Dobrá energická strava, pravidelný pohyb, a přiměřený odpočinek jsou všechny klíčové aspekty, které mají za následek vysoké BQ. Sledujte svou váhu, znejte svou míru s alkoholem a jinými návykovými látkami, posilujte svou odolnost, milujte své vlastní tělo. Ujišťuji Vás, že po čase budete mnohem lépe výrazně fungovat i pracovně a vytěžíte z Vašeho mozku daleko víc.

4) Osobní kvocient nepřízně osudu (AQ)

Tento kvocient se na první pohled zdá poněkud zavádějící. Současný svět je o adaptabilitě novým stále se měnícím se podmínkám. A o tom je i Osobní kvocient nepřízně osudu (AQ). Jak budete reagovat, když v práci udeří pohroma? Budete poukazovat na vinu jiných a dodatečně hledat nápady, které by zvládly pracovní potíže, nebo se začnete zabývat svou prací, úkolem – dokonce Vás jeho řešení vzruší, pak odejdete domů a budete se těšit z času stráveného s rodinou?

„Soustřeďte se na to, kam chcete jít, nikoli na to, čeho se bojíte.“ ~Anthony Robbins

Odolnost během obtížných časů se může vázat na tzv. osobní kvocient nepřízně osudu (Adversity Quotient) nebo AQ – míru vyvinutou doktorem Stoltzem, aby mohl testovat, jak účinně mohou lidé přeměnit špatné situace ve svou výhodu. Stoltz školí a koučuje vedoucí pracovníky ve společnostech, jako je FedEx, Marriott International, Singapore Telecommunications, Lucent Technologies a Cisco Systems, tudíž asi ví, jak moc tento faktor rozhoduje o Vašem úspěchu, či neúspěchu.

V tom tkví v podstatě rozdíl mezi výjimečnými osobnostmi, které jsou úspěšné, a těmi, kteří nemají schopnost se rychle otřepat z životní nepřízně a mít z ní prospěch. Když jsme tváří v tvář problému, spustí se okamžitě v našem mozku řetěz myšlenek – jaké budou následky, kdo nastartoval tyto potíže, jak značně to ovlivní můj život? Osoba s nízkým AQ je problémem snadno ohrožena, zatímco osoba s vysokým AQ se s klidem pustí do řešení situace a zaníceně hledá lék či řešení.

„Neštěstí je pohonnou látkou pro úspěch.“ ~Dr. Paul Stoltz

Tip na to, jak posílit Osobní kvocient nepřízně osudu (AQ)

Schopnost zvládat špatné situace se dá ovlivnit. Klíčem je změna postojů – tzv. CORE (slovní hříčka – anglicky znamená též stěžejní) Použijte „sebekoučovací“ techniku s těmito prvky:

1. Sebeovládání či řízení (Control) – je to schopnost prozkoumat důsledky pohromy a poznání, co musíte udělat k její změně;

2. Vlastnictví (Ownership) – závisí na schopnosti dostat se nad problém, nehledě na chyby;

3. Dosah (Reach) – moc či kompetence umožňuje Vašemu posudku situace zjistit, jak je problém velký a jak ovlivní jiné oblasti práce a života;

4. Statečnost v utrpení (Endurance) – je to Váš náhled, jak dlouho bude problém trvat a jak dlouho na Vás bude působit;  

Abyste mohli lépe ovládat techniku CORE, projděte si ještě Vaše problémy právě těmito kroky:

Co se určitě odehraje v návaznosti na daný problém příští dva dny?

Co z těchto očekávaných výsledků si myslíte, že by Vás mohlo i jen částečně ovlivnit?

Co byste mohl udělat, abyste omezil dosah problému přímo na Vás?

Co naznačují fakta, že bude v souvislosti s problémem trvat dlouhou dobu?

Tento duševní kontrolní přehled zmírní paniku a pomůže nalézt priority po úderu pohromy na pracovišti.

Co skutečně potřebujete k Vašemu úspěchu?

Nezáleží na tom, jestli jste neobdrželi nejlepší akademické školení na nejlepší univerzitě. Lidé s nižším vzděláním, kteří si plně vyvinuli jejich EQ, MQ, BQ a AQ mohou být mnohem úspěšnější, než osoby s impozantním vzděláním, a kteří zaostávají v těchto dalších kategoriích. Znám nejednoho vysoce inteligentního člověka, s několika tituly, nicméně u nich ve většině případů nelze mluvit, že by vyčnívali jakýmkoli způsobem úspěchu nad ostatní.

Ano, je určitě dobré být inteligentní, racionální myslet a mít vysoké IQ, je to určitým významným přínosem i k úspěchu. Musíte si nicméně uvědomit, že to není dost. Vaše IQ Vám osobně pomůže, ale z vysokých hodnot EQ, MQ, BQ a AQ budou mít prospěch všichni kolem Vás. Pokud můžete zvládnout složitost těchto unikátních a často podhodnocených forem inteligence, důvěřujte výzkumu, který nám říká, že dosáhnete většího úspěchu a budete považováni za více odborně kompetentní a schopné.

Autor: Jaromír Průša, kouč

© 2024 imper.cz