Jak na success v novém miléniu? „Chce to revoluční nápady a koule je uskutečnit,” radí kniha Funky Business

29. Červen 2016

Obchod nemusí být vždy serózní a naškrobený. Cílem BusinessAnimals.cz je pravidelně ukazovat, že to tak není, a že to je lifestyle, který vás bude bavit! Proto, když se nám do rukou dostala již třetí kniha z pera skandinávských ekonomů Kjella Nordströma a Jonase Ridderstråleho, která ukazuje, jak se jako firma zorientovat v novém dynamickém světě, museli jsme ji hned prozkoumat. Jaké jsou klíčové myšlenky ve světě funky a jaké firmy dnes vládnou trhu? A to nejdůležitější – jak se takovou firmou stát, abyste uspěli?

ING_33594_150026

V jakém světě žijeme?

Vše za babku.

Oba autoři ekonomických publikací se shodují na tom, že svět se mění nepopsatelnou rychlostí. To, co platilo ve světě obchodu v 90. letech minulého století, již dnes neplatí. Je to právě kapitalismus, který umožňuje, aby byly levné i drahé výrobky na trhu vedle sebe. Obrazně i doslova. Tak například na tržišti Silk Street v Pekingu najdou spotřebitelé i turisté mnoho zdánlivě luxusního zboží. Ve skutečnosti jde o padělky. Je k tomu ovšem třeba dodat, že prodejna s nefalšovanými značkovými produkty se nachází pouze 5 minut chůze od tohoto tržiště. Okrádají tedy výrobci kopií značkové firmy o jejich zisk? Nikoli. Průzkumy kupodivu dokazují, že laciné a drahé produkty mohou na trhu hravě koexistovat.

Nastal věk žen.

Krom toho, že světovému trhu vládne levné zboží, vstupují na scénu také ženy. Jsou všude; v politice, ve sportu, v obchodu. Města jsou zaplavena různými salony krásy, zatímco tradiční hráčství – tedy zábava pro muže – je na ústupu. Proč? Dnes se pracuje mozkem, ne svaly. Ekonomický blahobyt závisí na využití každého člena společnosti. Výmluvy se nepřijímají,” píší autoři. V mnohých profesích je zapotřebí rychlé a soustředěné myšlení, kterým něžné pohlaví disponuje.

Věk jednotlivců.

„Ve většině západních měst je téměř 50  % domácností jednočlenných – jde o lidi, kteří z toho či onoho důvodu žijí sami. Ve Stockholmu si svobody užívá 60 % domácností,” podotýkají Nordström a Ridderstråle. Dodávají též, že v obchodním domě Debenhams’ ve švédské metropoli fungují jakési nákupní večery pro svobodné. Můžete si tak vybrat nejen zboží, ale i partnera. Žijeme v době, kdy být svobodný a bez závazků není nic neobvyklého.

Věk zábavy a emocí.

Už dávno neplatí, že nejúspěšnější firmy jsou jen ty s nejlepšími výrobky. Žijeme v éře zábavy, kdy zákazníci chtějí být hlavně překvapováni a pobaveni. I proto se daří komunikačním agenturám a (zdánlivě bláznivé) doktríně knih Funky Business. V úvahu musíte vzít to, že lidé se nechtějí bavit jen po práci, ale i přímo v zaměstnání. Stejně tak je třeba si uvědomit, že v dnešní době – jakkoli laická a vědecká se zdá být – se řídíme zejména pocity. Lidé se neodkazují jen na vědu, jak tomu bývalo ještě před pár lety. Emocionální podnikání, respektive apel na lidskost a city, je jedním ze způsobů, jak zákazníka zaujmout.

Konkurenční boj všech proti všem aneb Amerika über alles.

„Spojené státy si udržely svůj vliv, přestože nástup Indie a Číny, splasklá bublina ‚.com‘ a boj proti terorismu oslabily jejich auru neporazitelnosti. Spojené státy zůstávají ekonomickou hnací silou světa. Proč? Díky inovaci. Proč? Protože inovace vytváří dočasné monopoly, které jsou doslova tiskárnou na peníze,” píší autoři. V čem ale tkví pravá síla Spojených států? Ve schopnosti nasávat největší světové talenty. Američanem se může stát prakticky každý, stačí si jen počkat. I proto se největší mozky Brazílie, Indie, Číny nebo Ruska hrnou do USA.

Jak se pozná funky firma?

Svět funky spočívá v mnohovrstevnatosti světového trhu. Autoři již v první knize nabádají manažery, aby se nebáli inovací, nových pokusů a vědění. Už dávno neplatí, že podnikání je vážná věc plná šedi, která navíc není ani trochu zábavná. Jak se ale pozná funky firma, která je nejen moderní a otevřená novým věcem, ale zároveň i prosperující?

  • Je úzce zaměřená. Znáte to přísloví: Kdo chce umět vše, neumí nic? Obdobně to funguje i při vedení firmy. Nelze prodávat všechno a všem, je třeba si vybrat. Ti nejúspěšnější podnikatelé vědí přesně, kdo je jejich zákazníkem a kde ho mají hledat.
  • Využívá pákový efekt. Snažit se vyřešit firemní problémy pomocí minimalizace je nanejvýš pošetilé. Zmenšováním firmy dosáhnete leda tak toho, že bude menší a méně prosperující. Průmyslový pákový efekt spočívá v něčem jiném; v tvorbě vědění, prohlubování znalostí daného oboru a jejich správném využívání.
  • Je inovativní. Okopírovat nápad jiné firmy zabere několik hodin, nanejvýš pár dní. Funky firma se ale vyznačuje tím, že je inovativní, její zaměstnanci přichází s vlastními, neokoukanými nápady. Schopnost zaujmout potenciální zákazníky je dnes důležitější, než samotná kvalita produktů.
  • Je heteroarchická. Fungující hierarchie je právě to, čím se správná funky společnost vyznačuje. Dobrá organizace firmy je založena na třech hlavních předpokladech; vaše firemní prostředí je neměnné, vaše jednání je téměř vždy předvídatelné a váš přístup k problémům je předem dán.

Recept na úspěch? Revoluční nápady a koule je uskutečnit

Předcházející 4 body charakterizují funky firmu s potenciálem stát se úspěšnou. Autoři dodávají, že společnost, která chce být pro klienty lákavá, by měla být menší, plošší a zákazníkům maximálně otevřená.

Ani tyto vlastnosti však nejsou stoprocentní zárukou úspěchu. Už jen kvůli velkému množství firem. Nabídka na trhu je veliká, avšak nejlepší firmy jsou ty, jejichž vůdci mají – lidově řečeno – dostatečně ostré lokty a revoluční nápady. Nordström a Ridderstråle o úspěšných firmách píší: „Konkurenceschopnost získaly díky neexistenci konkurenčního boje. Chcete-li uspět, musíte se odlišit, ne excelovat v karaoke baru. A také musíte být neustále připraveni k další změně.”

© 2024 imper.cz