Firmy nepřežijí, pokud včas nezavedou  Low-code/No-code technologie

20. Říjen 2023

Stále více firem se obrací k inovativním metodám pořízení firemního systému či aplikace typu CRM, ERP, evidence projektové nebo HR agendy, marketingu či obchodu. Nyní vstupují na scénu Low-code a no-code technologie, které revolučním způsobem mění paradigma tvorby softwaru a dávají firmám možnost rychlejšího, efektivnějšího a ekonomicky dostupného vývoje firemních systémů. Tyto technologie se stávají klíčovou součástí strategií digitální transformace.

Tradiční vývoj vs. Low-code a No-code

Tradiční vývoj softwaru, spojený s rozsáhlými týmy programátorů a dlouhými vývojovými cykly, naráží na výzvy spojené s nákladností, časovou náročností a zdlouhavými reakci na neustálé změny. Dnes se firmy potýkají s vysokými náklady na vývoj, což brzdí inovaci a růst.  Naprosto fatální je i situace s rozvojem IT a digitalizací obecně ve veřejném sektoru. Low-code a no-code technologie přinášejí řešení tím, že umožňují rychlejší vývoj bez potřeby rozsáhlých znalostí programování.

Růst zájmu o Low-code / No-code platformy

S rostoucím povědomím o výhodách low-code a no-code technologií přechází stále více firem od tradičního vývoje ke snadnějším a rychlejším řešením. Tyto technologie se stávají klíčovou součástí strategií digitální transformace. Adam Bárta, expert na digitální transformaci malých a středních firem, zdůrazňuje: “Low-code/No-code technologie umožňují firmám mít systém na míru za přijatelné ceny a ve velmi krátkém čase”.

Low-code a No-code je už nyní klíčovým nástrojem inovací

Low-code a no-code technologie nejsou pouze pro malé firmy, nacházejí uplatnění i v těch větších. Umožňují rychlé dodání aplikací jak pro celou firmu, tak pro jednotlivé týmy (obchod, marketing, provoz ad.), což zvyšuje produktivitu a konkurenceschopnost. 

Eduard Hlava, CEO společnosti Plexima.io, která se zabývá automatizacemi a implementací low-code/no-code systémů, k tomu dodává: “Low-code a No-code technologie otevírají dveře pro individuální řešení a inovace a tedy i pro úspěch firem na trhu. Jsme na prahu toho, kdy pořízení Low-code/No-code firemního řešení nebude pouhou konkurenční výhodou, jak tomu je dnes, ale podmínkou přežití firmy.

První Česká Low-Code / No-Code Konference

Naskočte do vlaku včas a přijďte na První českou Low-code / No-code konferenci, která má za cíl být platformou pro sdílení zkušeností, nových přístupů a inspirace pro využití těchto technologií v praxi. 

🗓️ Konference se koná 2. listopadu 2023 ve Spojce Karlín, Praha.

Na konferenci se potkáte se zástupci sedmi Low-code / No-code platforem, které jsou buď z Česka, nebo zde mají zastoupení. Pro zájemce a majitele VIP lístků se bude konat i panelová diskuse a after party.

Domluvte si konzultaci

🎫 Vstupenky získáte na webu konference: www.lcnc.cz.

——

O pořadateli
Pořadateli konference jsou Adam Bárta (www.adambarta.cz), expert na digitální technologie a automatizaci a Eduard Hlava ze společnosti Plexima.io (www.plexima.io), který má více než dvacetileté zkušenosti v poskytování inovativních řešení pro firmy různých velikostí.

© 2024 imper.cz