Elektromobil BWM i3 již několik let pomáhá ve společnosti CÍGLER SOFTWARE

07. Říjen 2023

Společnost Solitea Česká republika, a.s., respektive Seyfor a.s., s radostí oznámila úspěšné dokončení projektu financovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Projekt nesl název „Pořízení elektromobilu do vozového parku společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s.“


Projekt byl realizován v období od 8. května 2017 do 23. června 2017 a zahrnoval způsobilé výdaje ve výši 491 357,10 Kč. Solitea Česká republika, a.s. obdržela dotaci ve výši 270 246,40 Kč na tento projekt.

Hlavním cílem projektu bylo pořízení elektromobilu značky BMW i3, který je nyní maximálně využíván k zajištění administrativních a obchodních činností v rámci společnosti. Pořízením tohoto elektromobilu byla započata první etapa bezemisní dopravy ve společnosti. Solitea Česká republika, a.s., respektive Seyfor, a.s., plánuje nadále rozšiřovat své portfolio bezemisních vozidel, a to v nejbližší budoucnosti. Společnost také zamýšlí postupně nahrazovat stávající vozidla elektrickými vozidly na těch místech, kde to bude provozně a ekonomicky smysluplné. Tento krok bude prováděn s ohledem na udržitelnost a snahu o ochranu životního prostředí.

Solitea Česká republika, a.s., respektive Seyfor, a.s., tímto děkuje za poskytnutou dotaci a zároveň potvrzuje svůj závazek k udržitelnému rozvoji a snižování emisí skleníkových plynů.

© 2024 imper.cz