Jak v komunikaci s klientem vyloučíte zbytečné žvanění?

04. Červenec 2016

Žijeme zaplaveni slovy a informacemi, která jsou ke komunikaci nutná. Ovšem používat slova a používat je správně jsou dva zcela odlišné termíny. Americký spisovatel Dan Roam přišel v knize Bla bla bla s jednoduchým návodem, jak svou business komunikaci zefektivnit a vyhnout se žvanění. To vzniká v momentě, kdy toho o dané problematice víte příliš, nebo naopak málo. Kvůli vlastní upovídanosti se tak ztrácíte ve zbytečných detailech. V článku představíme vypůjčený Blablametr, s jehož pomocí budete na příští schůzce jasnější, stručnější – a úspěšnější.

millennials-hipsterup

Blablametr: Rozlište efektivní slova od zbytečných 

Je důležité říci, že ne všechna slova jsou bla bla bla. Slova jsou zajisté úžasná a jazyk je beze všeho tím nejlepším a nejdůmyslnějším vynálezem v dějinách lidstva. Ovšem používat slova a používat je správně jsou dva zcela odlišné termíny. Bla bla bla vzniká v momentě, kdy toho o dané problematice víte příliš, nebo naopak málo. Kvůli vlastní upovídanosti se tak ztrácíte ve zbytečných detailech. Autor knihy vám představí zařízení přezdívané blablametr, jež vám má pomoci rozlišit slova s jasným poselstvím od zavádějících a prázdných sdělení.

Blablametr
Blablametr jsme vám z knihy vycvakli, ať máte jasnější představu.

Úvod do pronikavého myšlení: Dělejte to jako Einstein

„Albert Einstein, který bývá považován za jednoho z největších géniů lidstva, se se slovy příliš nekamarádil. Když se jako starý vědec ohlížel za svou životní dráhou lemovanou pronikavými myšlenkami a objevy, uvedl: Myšlenky, které mě napadaly, nemívaly verbální podobu. Obecně ve slovech moc nepřemýšlím,” píše Roam. Einstein jako dítě příliš nemluvil, většinou si své myšlenky jen rovnal v hlavě a naprázdno pohyboval ústy. Když posléze promluvil, věty byly bezchybné a myšlenky dokonale formulované. Tato schopnost připisovat věcem (tedy předmětům lidského myšlení) vlastnosti a významy, které v reálu nemají, se nazývá deskriptivní myšlení.

Vyzkoušejte leady

 

Pravidla pronikavého myšlení: První si to nakreslete!

Celý problém žvanění vyplývá z nepoměru mezi oběma způsoby myšlení. Získat zpět ztracenou rovnováhu není vůbec tak těžké, jak by se mohlo zdát. Dopomůže vám k tomu systém pronikavého myšlení. „Pronikavé myšlení spočívá ve spojení slova a obrazu a jeho náplní je napomáhat vizuální a verbální složce naší mysli ke vzájemné spolupráci ve chvílích, kdy máme za úkol přemýšlet, prodávat, vést druhé anebo je učit,” píše Roam.

Toto pronikavé myšlení má pouze tři pravidla, kterými je třeba se řídit:

  1. Když pronesete slovo, měli byste zároveň nakreslit obrázek (a naopak). Až vás příště napadne nějaké revoluční myšlenka, zkuste si ji nejprve (alespoň pro sebe) nakreslit, abyste se neztratili v množství neužitečných slov
  2. Chcete-li učinit své myšlenky pronikavějšími, pomůže vám šest znaků pronikavé myšlenky.

Využití pronikavého myšlení: Pracujte se 6 znaky pronikavé myšlenky

Kniha Bla bla bla se dá přirovnat k mapě pokladu, která se skládá ze tří samostatných částí. První část ukazuje vaši současnou pozici, ta druhá cestu ven, třetí pro změnu cíl vaší cesty. Poslední částí mapy jsou též pronikavé myšlenky a jejich základní znaky. Vaše obtížné, těžkopádné a komplikované vyjadřování se nyní změní na pronikavé. Ne nadarmo autor přirovnává těchto šest znaků k lesu, první písmena klíčových slov dávají dohromady anglické slovíčko forest. Jak tedy poznáte, že něčí myšlenka je pronikavá, nikoli prázdná a upovídaná?

  • F: Pronikavé myšlenky mají formu.
  • O: U pronikavých myšlenek odhlížíte od toho, co není podstatné.
  • R: Pronikavé myšlenky jsou rozpoznatelné.
  • E: Pronikavé myšlenky procházejí evolucí, vyvíjejí se.
  • S: Pronikavé myšlenky spojují
  • T: Pronikavé myšlenky jsou tvárné (přizpůsobují se příjemci).

Jak pracujete se svým projevem, abyste slovní průtok ukočírovali? Co se vám v komunikaci vyplácí? 

Vyzkoušejte leady

© 2024 imper.cz