Daňová sleva za dítě i za manželku? Vše, co chcete vědět o daňovém přiznání

10. Březen 2014

Březen je v plném proudu. Pro mnoho z nás to bohužel, churchillovsky řečeno, neznamená nic než krev, dřinu, slzy a pot.

hledáme obchodníka

Ptáte se proč?

Jak jsme již upozornili v minulém článku (https://www.businessanimals.cz/ba/clanky/pruda-ale-nutna-nejdulezitejsi-fakta-ktera-musite-vedet-o-danovem-priznani), konec března je poslední možností na odevzdání daňového přiznání z příjmu za uplynulý rok. Snažíme se Vám tento strastiplný úkol alespoň trochu usnadnit. Zatímco minule jste se mohli dozvědět o podmínkách, termínech a sankcích, dnes přinášíme přehled příloh, které je nutné si k daňovému přiznání nachystat.

ZUK410dc6_dane3

Co tedy musíme dokládat?

  • příjmy a výdaje
  • nárok na daňové slevy
  • odečitatelné nebo nezdanitelné položky

Jako by finančnímu úřadu nestačil obyčejný stručný růžový formulář. S daňovým přiznáním musíme odevzdat několik výše zmíněných příloh. Některé z vlastní vůle, jiné povinně. Ti šťastnější tak pouze otřou vrstvu prachu ze šanonů s pečlivě vedeným účetnictvím. Ti méně šťastní pak po prohledání poloviny kanceláře otevřou skartovačku a stráví romantický večer s proužky papíru a lepicí páskou. Zákon je zkrátka neúprosný.

1. Příjmy a výdaje

Doložení příjmů a výdajů se při podávání daňového přiznání nevyhnete. Pokud si vedete účetnictví, musíte také doložit účetní závěrku daného období. Příjmy a výdaje však musí doložit každý, koho se týká povinnost daňové přiznání podávat, a to bez ohledu na obor působnosti. Vás, kteří jste současně zaměstnanci, by nemělo vylekat Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků a o sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění. Toto potvrzení dokládáte ovšem pouze v případě, že u zaměstnavatele nebyla odečtena srážková daň. Pokud bylo zaměstnavatelů více, je nutné přiložit potvrzení od každého z nich, u kterého nebyla srážková daň odečtena.

2. Daňové slevy

Studenti

Za určitých okolností můžeme využívat nároku na slevu na dani. Tento nárok však musíme úřadu patřičně doložit. Oblíbeným příkladem je například daňové zvýhodnění pro studenty. Podmínkou uznání tohoto nároku je doručení potvrzení o studiu. Potvrzení o studiu vydává obvykle studijní oddělení a je možné jej vystavit i zpětně. Student může dosáhnout slevy v maximální výši 4 020 korun.

Invalidé a držitelé průkazu ZTP/P

Podobně jako studenti, také invalidé a postižení mohou žádat o slevu na dani. Držitelé průkazu ZTP/P přiloží k daňovému přiznání kopii svého průkazu, invalidé se pak musí obrátit na Českou správu sociálního zabezpečení. Ta jim vydá kopii výměru o přiznání důchodu a potvrzení o jeho výplatě. Sleva na dani se odvíjí od stupně invalidity, těžce postižení mohou být zvýhodnění až o 5 040 korun. Sleva pro držitele průkazu ZTP/P činí 16 140 korun.

Rodina

Věděli jste, že můžete uplatňovat slevu na dani na děti i na manželku? Samozřejmě ne vždy. Na každé dítě můžete dostat zvýhodnění 13 404 korun v případě, že s Vámi dítě žije, a slevu uplatňuje pouze jeden z rodičů. Jako OSVČ si můžete odečíst 24 840 korun pokud Vaše manželka měla celkový roční příjem nižší než 68 tisíc korun. Je nutné doložit pouze její Čestné prohlášení.

3. Odečitatelné a nezdanitelné položky

Oblíbenou možností odpočtu u podnikatelů jsou úroky z hypotéky nebo stavebního spoření, které Vám potvrdí Vaše banka. Možná úspora je omezena maximální hranicí 300 tisíc korun. Dále, pokud k daňovému přiznání přiložíte Potvrzení o zaplacených částkách na soukromé životní pojištění nebo na penzijní připojištění, penzijní pojištění či doplňkové penzijní spoření, až 12 tisíc korun si můžete odečíst za příspěvky na penzijní připojištění nebo životní pojištění.

Neméně často využívanou slevou je odpočet hodnoty daru z daňového základu. Nárok dokládáte potvrzením od příjemce Vašeho daru. Jednou z podmínek využití této varianty je minimální hodnota daru 1 000 korun.

Náš tip: Nemusíte, ale přiznejte se

Je to možná lehce paradoxní, ale můžete se dostat do situace, kdy sice není Vaší povinností daňové přiznání z příjmu podávat, ale přesto se Vám to vyplatí. Sleva na poplatníka za rok 2013 dosahuje výše 24 840 korun. Využít ji může každý, kdo měl v minulém roce jakýkoli zdanitelný příjem, bez ohledu na to, jakou velkou část roku. Sleva se totiž vždy nárokuje v plné výši. Nenechávejte proto nic na poslední chvíli. Vezměte si kalkulačku, do ruky tužku a vrhněte se na to! Vyhnete se tak spoustě nepříjemností.

 

Autor: Jiří Zach

© 2024 imper.cz